בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

ירושלים- עיר בירה

נעמה עמית, 4/5/2015

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: א-ב
נושא: עיר בירה

בשיעור ננסה לעסוק בשאלה מדוע דווקא ירושלים נבחרה להיות עיר בירה.

פתיחה 

נקרא מהסיפור "יומטיול ירושלים" ונתייחס לשאלה- מדוע ירושלים נבחרה לעיר בירה?

נתייחס בסיפור לכך שירושלים נבחרה לעיר בירה בשל ההיסטוריה והחשיבות שלה. בסוף הסיפור נשאל שאלות על הדמויות ומה שנאמר בסיפור, וכך נוודא הבנה. בסוף הסיפור נגיע עם התלמידים לשאלה:

נקיים עם התלמידים דיון על השאלה מתוך מה שקראנו בספר. נסכם את החשיבות של ירושלים כעיר בירה בעקבות היותה עיר קדושה ועיר היסטורית. נסביר שעכשיו קצת נרגיש ונחווה את החשיבות של ירושלים לעם שלנו.

 

פעילות 2: פעילות עם איברי הגוף

הפעילות: נתחיל ונשאל אם מישהו חושב שהוא יכול להסתדר ללא איבר אחד (כמו: רגל, יד, עין וכו'). לאחר מכן נזמין כל ילד ונתן משימות שונות לכל אחד:

לנסות לשרוך שרוכים ביד אחת, להציג אחד לשני משפט בלי לדבר, כשהאוזניים של אחד מהם מכוסות, לקפוץ על רגל אחת ולנסות להגיע מלוח הכיתה אל הלוח האחורי, לנסות להגיע מקצה הכיתה לקצה השני כשהעיניים מכוסות, לנסות להוציא מהקלמר עיפרון ביד אחת, לנסות לערבב קלפים עם יד אחת.

נראה לתלמידים שחלק מהמשימות קשה לנו לבצע ללא איבר מסוים, אך חלק מהמשימות אנו מצליחים לבצע. נסביר לתלמידים שאפשר אולי להסתדר ללא איבר מסוים, גם אם זה קשה- אבל בלי הלב אי אפשר לחיות!

 

פעילות 3: הסבר משל הלב

הפעילות: נתלה על הלוח איברים שונים וניצור את גוף האדם, על כל איבר יהיה רשום שם של עיר שונה (לדוג': על רגל אחת יהיה רשום ת"א, על היד אילת וכו') במרכז הגוף נתלה לב שעליו רשום "ירושלים לב האיברים". נסביר שכמו שראינו מקודם אפשר אולי להסתדר בלי איבר מסוים, אך ללא הלב אי אפשר להתקיים, כך אפשר אולי להסתדר בלי עיר מסוימת, אך ירושלים תמיד היתה עיר חשובה לעם. כמו שהלב מחיה את כל האיברים, כך ירושלים מחייה את כל הערים, וזה מדגיש לנו את החשיבות שלה להיותה עיר בירה.

 

דף עבודה

נחלק לתלמידים דף עבודה. נאפשר לתלמידים לעבוד על דף העבודה בזוגות. 

 


תגיות: ארץ ישראל, ירושלים