בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

ברכת כהנים - פתיחה

יעקב כהן- צוות לב לדעת, 25/6/2015

מקצוע: הלכה
כיתה: ו
נושא: קיצור מקור חיים כב, הלכה כג

ברכת הכהנים כוללת את הרבה ברכות טובות. לשונה קבוע, ויחד עם זאת היא מאפשרת לכל אחד להתחבר אליה מזוית יחודית ולכוון למה שהוא זקוק.

פתיחה

נפתח בהקרנת סרטון קצר המתעד את ברכת הכהנים בכותל.

לאחר הצפיה בו נערוך סבב ובו התלמידים יספרו:

לאחר הסבב נמשיך לחלק הברכה האישית. נחלק את הדף 'ברכה אישית' שבו כל תלמיד יכתוב ברכה למשפחתו, לכיתה או לעם ישראל. נכתוב את הברכות השונות על הלוח (בהמשך השיעור נקשר אותן לברכת הכהנים).

 

לימוד והתבוננות

הלימוד כולל שני שלבים: מבט כללי על הברכה, ולאחר מכן לימוד ביאור הברכה.

שלב א-מבט כללי:

נתבונן יחד בדף המקורות בפסוקי ברכת הכהנים. לאחר קריאתם נשאל את התלמידים:

נפרש באופן בסיסי את תוכן הברכות. להלן הפירוש על בסיס 'דעת מקרא':

יברכך – ה' ישפיע עליך שפע גשמי ורוחני.

וישמרך – ה' ישמור אותך, ושהברכה תתקיים בידך.

יאר ה' פניו אליך – ה' יפנה אליך בפנים מאירות.

ויחונך – יתן חנך בעיני הבריות.

יאר ה' פניו אליך – ישמע תפילותיך.

לסיום שלב הלימוד נבקש מכל תלמיד לנסח במילים שלו את הקשר בין 'אהבה' ל'שלום', שני עניינים העומדים בליבה של ברכת הכהנים.

שלב ב- תוכן הברכות:

נבקש מהתלמידים לקרוא את הלכה כג, בה מפורט תוכן הברכות, ולאחר מכן למיין את הברכות באיזו דרך שיבחרו בה (למשל: ברכות רוחניות/גשמיות, בן אדם לעצמו/בן אדם לסביבה, וכו'). נבקש מהתלמידים לשתף את הכיתה בדרך בה בחרו למיין את הברכות. נשים לב לכך שיתכנו דרכי מיון שונות, המשקפות זויות שונות של חיבור אישי לברכה.

 

הפנמה

נערוך סבב בין התלמידים, ניתן להקדים לסבב כתיבה אישית של התלמידים על השאלות:

בסוף הלכה כג נכתב "וכל אדם מישראל, מקבל הברכה, מכוון ליבו אל מה שהוא זקוק". נחזור לברכות שכתבנו על הלוח. נתבונן בכל אחת מהן ונחשוב יחד עם התלמידים מהו המקום המתאים ביותר בברכת הכהנים לכוון כל ברכה. 

 

סיכום

ברכת הכהנים כוללת את כל הברכות הטובות. לשונה קבוע, ויחד עם זאת היא מאפשרת לכל אחד להתחבר אליה מזוית יחודית ולכוון למה שהוא זקוק. הזויות השונות באו לידי ביטוי בשלבי השיעור: בדרכי המיון השונות, בניסוח הקשר בין האהבה לשלום, ובשילוב הברכה הייחודית שבחר כל לומד בתוך ברכת הכהנים. 

 

סגירה שהיא פתיחה

משימה לבית: בשיעור העלינו את השאלה איזו ברכה אישית כל אחד היה רוצה לשלב בברכת הכהנים. כהמשך לכך, התלמידים יעלו בבית את השאלה איזו ברכה היו רוצים לשלב בברכת הכהנים (למשל עבור הכיתה או עבור עם ישראל), והפעם ברכה בשם המשפחה כולה. את השיעור הבא נוכל להתחיל בסבב קצר בתשובות.

אפשרות נוספת ומאתגרת יותר היא עריכת טקס בהשתתפות ההורים ובו כל משפחה תציג את ברכתה (ניתן לערוך טקס מעין זה בכיתה עם כל ההורים).

 

הרחבות


תגיות: אהבה