בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

סליחות

צוות לב לדעת, 4/11/2015

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: ו
נושא: מקור חיים סימן ק', סעיפים ב-ג, ו.

בשיעור הקודם, שעסק חודש אלול, למדנו שבסליחות שבחודש אלול אנו מתפללים על הקשר בין עם ישראל לקב"ה. בשיעור זה נעסוק בהלכות הסליחות, ונלמד שהדרך לגאולה השלמה היא דוקא דרך המעשים ה'קטנים', הרגישות לזולת, ההתפייסות בין אדם לחברו וכו'.

הערה למורה: רוב הלכות הסליחות בקיצור שולחן ערוך נוגעים בעיקר למי שמוביל את אמירת הסליחות - הגבאים ושליח הציבור, ופחות לתלמידים - כגון: אמירת סליחות בערבית, זהות השליח ציבור, שינוי מהנוסח ועוד. בהלכות אלו לא נעסוק במערך זה.

 

פתיחה

בשיעור הקודם חווינו את אוירת חודש אלול והציפיה להתחדשות הקשר בין עם ישראל לקב"ה. שנים רבות אמר עם ישראל את הסליחות; השיעור הסתיים בשאלה - לְמה כבר זכינו לאחר תפילות עם ישראל במשך אלפיים שנה בגלות, ולְמה אנחנו עדיין מתפללים? נשתף בתשובות שיעלו התלמידים.

נסכם את הדברים, ונכלול בסיכום שגם לאחר שזכינו להארת פנים בדורנו, עדיין יש דרך ארוכה שאנו מתפללים למימושה: השלמת תהליך קיבוץ הגלויות, שיבת הנבואה, הסרת החרפה שעדיין יש לעם ישראל במציאות כיום, היותו של עם ישראל ממלא את יעודו כאור לגוים, בניית בית המקדש כמרכז רוחני עולמי המכוון את כל אומות העולם למימוש יעודם, וכו'.

חשוב שנדגיש את הדברים מתוך תמונה שלמה, הרואה את כל הטוב והחיוב שזכינו לו.

 

לימוד

נקרא את הלכות ב-ג, העוסקות במה שאנו עושים החל מא' אלול: אמירת סליחות ו/או תקיעה בשופר.

נסכם שתפקיד השופר הוא לעורר אותנו לתשובה, ואילו הסליחות כוללות כמה עניינים: התעוררות לתשובה, בקשה מה' שעם ישראל יזכה למלא את יעודו בעולם, אמירת י"ג מידות שהיא הכרה שלנו ברחמי ה'.

ניתן להרחיב את היריעה בעזרת 'פניני הלכה', יסוד מנהג אמירת סליחות.

כעת נתמקד בשתי הלכות אודות הסליחות.

ההלכה הראשונה - חשיבות תשומת הלב לכך שאמירת הסליחות ותקיעת השופר אינן מפריעות לאחרים (סוף הלכה ב בקיצור שולחן ערוך). בהקשר לכך נלמד גם את הפסקה ב'פניני הלכה', לפיה מי שהקימה לסליחות לא תאפשר לו את מילוי חובתו בעבודתו – עדיף שלא יאמר סליחות. 

נסכם שאמירת הסליחות נועדה בין היתר לעורר אותנו לתשובה, ולכן כאשר אמירתם תפגע באחרים, או תפגע במילוי תפקידנו, הרי שערכים אלו קודמים.

כמו כן נלמד את הלכה ו', העוסקת בחשיבות אמירת הסליחות בכוונה.

 

הפנמה

לאחר לימוד ההלכות, נחלק לתלמידים את היומן הקצר הבא, ונבקשם להשוות בינו לבין ההלכה:

לכבוד חודש אלול יזמתי בחבורה שלי החלטה טובה, לארגן סליחות לכולם. הודעתי לכל החברים הכי טובים שלי שאחרי המשחק במגרש אחרי הצהרים, נלך כולם לבית שלי לאמירת סליחות.

כמה תלמידים הבינו שאנחנו מתכננים משהו וניסו לרחרח, אבל הצלחתי להיפטר מהם... זה לא משהו אישי, פשוט אני לא מזמין כל אחד לבית שלי.

המשחק במגרש היה מרתק במיוחד וקצת נמשך זמן, ובשש אחרי הצהרים סיימנו ויצאנו לדרך. כיון שיש הרבה לקרוא והזמן שלנו היה קצר, לא הספקנו לנקות אחרינו את המגרש, טוב שיש מנקה שיעשה זאת! 

קריאת הסליחות הייתה ממש סבבה, היו הרבה צחוקים, וסיכמנו שזו דרך מצויינת לגיבוש החבורה שלנו!

נשאל את התלמידים: אם הייתם פוגשים את המספר, מה הייתם מציעים לו או אומרים לו?

 

סיום

נסכם שבסליחות אנו מתעוררים לתשובה, ומתפללים אודות הגאולה השלמה של עם ישראל. התפילה על הגאולה הגדולה עוברת דרך שימת לב שלנו למעשים ה'קטנים' בן אדם לחברו.

נבקש מהתלמידים להשלים את המשפט: מי שאומר סליחות תוך כדי שהוא מפריע לאחרים לישון, הריהו דומה ל...

 

הרחבות:

עיקרן של הסליחות הוא אמירת י"ג מידות. נוכל לשלב בשיעור ביאור בסיסי שלהן, וכן לבאר משמעות אמירתן -  הן כהכרה בחסד ה' והישענות עליו, והן כמה שמעורר אותנו ללכת בדרכים אלו. ניתן לקרוא עוד על יג' מידות כאן


תגיות: תפילה, הלכה, סליחה