בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

משמעות הזיכרון חלק ב׳

אמונה שטיין, 11/1/2016

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: ה-ו
נושא: זכרון

"עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל " (יגאל אלון). גם לעם יש זיכרון ועם ישראל מצווה על כל יהודי לזכור את הזכרון של העם.

זיכרון של עם 

פתיחה 

נפתח עם שאלה פתוחה לחשיבה (חיבור וקישור בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי של עם) -                     

  "האם לזיכרון העבר ישנה חשיבות בהווה?".

תשובות מצופות:

  1.  קיום ללא זיכרון הריהו הווה ללא עבר, ללא תרבות, ללא המשכיות.
  2. בהגדה של פסח כתוב: "בכל דור ודור חייב אדם  לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". ביטוי זה מציג תפיסה הרואה את מעורבותו וחשיבותו של העבר והשפעתם על חיי העם בהווה ואת ההתמזגות של הזיכרון הפרטי של האדם עם הזיכרון הלאומי. האדם אינו נזכר בהיסטוריה הלאומית אלא הופך אותה לערך משמעותי בחייו.

גם התורה מצווה עלינו לזכור.

נחבר מחדש לנושא השכחה שדיברנו עליו בשיעור הקודם:

אובדן הזיכרון משמעותו- מחיקת הסיפור הפרטי וגם אי יכולת להעביר הלאה את הסיפור לבני משפחתו, ככתוב:

ציווי מן התורה: "רק הישמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך " )דברים ד’, ט)

לכן, כשאדם שמאבד את זכרונו – מאבד את כל עולמו: עברו, הקשרים  החברתיים והמשפחתיים ועוד - והוא חי, בעצם, בחלל ריק. מנותק וחסר אחיזה בחיים.

לפי המקובלים יש שישה דברים שחשוב לזכור. מה לדעתכם יהיו ששת הדברים שצריך לזכור?

איסוף על הלוח.

 

לימוד

לימוד שש הזכירות: פעילות  כיחידים

שש הזכירות:
כתבו המקובלים מצות עשה להזכיר בפה אלו הזכירות והנזהר בהם לאומרם מובטח לו שהוא בן עולם הבא 

הלימוד יתקיים באופן הבא. התלמידים יקראו את המקור- פרק בלבד, ויצטרכו להגדיר מה הזכירה, בקבוצה חלשה ניתן לתת פרק ופסוק.

 

התבוננות

אחרי לימוד ראשוני זה, נחלק את הכיתה לשש קבוצות כאשר כל קבוצה עובדת על זכירה אחרת על פי השאלות הבאות:

 

פעילות מסכמת אישית- יש דברים שאסור לזכור- לא תטור.

כל תלמידה כותבת משפט אחד או שניים:

לפניכן רשימה של אירועים מתולדות עם ישראל . ( להקרין רשימה של המון אירועים מההיסטוריה ולהדגיש שניתן להתייחס גם לאירוע שלא רשום)

בחרו באירוע אחד שלמדתם ממנו משהו משמעותי לחייכם. הסבירו מדוע וכיצד השפיע עליכם אירוע זה דווקא.

תלו את המשפט על הלוח המשותף בכיתה.

האירועים:

יציאת מצרים, אלטלנה, שאול רודף אחרי דוד, חטא העגל, הכרזת המדינה, מעמד הר סיני, צרעת מרים, המן במדבר, מגילת אסתר, מגילת רות, אברהם אבינו מכניס אורחים, המבול, בריאת העולם, הסימנים של רחל, העליות הראשונות, ארגון ההגנה, הפלמ"ח, הקמת המדינה, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, רצח רבין,  שואה, גירוש ספרד.

 

סיכום:

קריאה בשני מקורות מימינו. דיון עם התלמידות על משמעותם: 

  1. "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" (יגאל אלון)
  2. ״שני כוחות ניתנו לנוזיכרון ושכחהאי אפשר לנו בלעדי שניהם״ (ברל כצנלסון)

תגיות: אמונה, שואה, צמיחה, גאולה