בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אגדת גשר

נעמה אבידן, צוות לב לדעת, 27/10/2016

מקצוע: שעת סיפור
כיתה: א-ב

מתן ונוח הם חברים מילדות, עוזרים זה לזה ואחר הצהריים הם שותים יחד כוס תה ומדברים. אך כשהם רבים, רק אליהו הנגר יכול לעזור להם להשלים. בשיעור נדגיש את תפקידו של המתבונן מן הצד בהשכנת שלום בין הניצים, ואת היכולת שלנו להפוך חומות לגשרים.

מבוא למורה: 

הספר 'אגדת גשר' מבוסס על אגדת עם שמקורה אינו ידוע, סיפר מחדש: שלמה אבס, איירה: גיל- לי אלון קוריאל.  הספר ראה אור  בהוצאת עגור. בשנת תשע"ו חולקו בנדיבות 'ספריית פיג'מה'   120,000 עותקים לילדים בכל רחבי הארץ. 

הספרים מיועדים גם לקריאה משותפת של הילדים עם ההורים בבית, שימו לב לעודד את הילדים לקרוא את הספרים גם בבית ולשתף את ההורים במחשבותיהם וחוויותיהם בעקבות קריאת הסיפור.

הכנה לקראת השיעור:

תוכלו לבקש מהילדים לבדוק האם יש להם את הספר 'אגדת גשר'  בבית, להביא אותו לכיתה ולהיעזר בו במהלך השיעור.

כדאי לבקש מהילדים לסדר את הכיסאות במעגל. שעת סיפור היא שעה מיוחדת במערכת, ומומלץ להעניק לה אופי חברתי ושיתופי.

יש לקיים את השיעור ב'כיתה חכמה' בה ניתן לצפות בסרטון.

לצורך היצירה יש להצטייד ב'מקלות רופא'.

לפני השיעור יש לבחור שלושה תלמידים, לחלק להם את הנספח ובו עיבוד המדרש על אהרון הכהן[1]. ולבקש מהם להכין במהלך ההפסקה הצגה קצרה.

יש לצלם את הנספח בעותק אחד.

 

 פתיחה: צפייה בסרטון:

 נפתח את השיעור בצפייה בסרטון אנימציה קצר (כ 3 דק')

לפני הצפייה נבקש מהתלמידים למצוא את הדמות שמאפיינת אותם, כמו איזו דמות  הם מתנהגים? איזו דמות נראית להם חביבה ביותר?

בסרטון אנו רואים שני צמדים של בעלי חיים שנתקלים באותה בעיה, הזוג הראשון מתגושש ורב והזוג השני מוצא פתרון.

מדוע לדעתכם הזוג הראשון לא הצליח לפתור את הבעיה בדרכי שלום?

אלו תכונות מאפיינות את הצמד הראשון והשני?

 

 שעת סיפור:

גם ילדים 'גדולים' שכבר יודעים לקרא אוהבים להאזין לסיפורים, נבקש מהילדים לעיין במשך כמה דקות בספרים שהם הביאו מהבית  . לאחר מכן אנו נקריא את הסיפור על נוח ומתן שהיו חברים טובים עד ש...הם רבו.

נעצור לאחר שנוח מבקש מאליהו לבנות עבורו חומה שתפריד בינו לבין מתן.

 במעגל:

התבוננו באיורים של נוח ומתן, איך לדעתכם הם מרגישים? מה כל אחד מהם חושב?

כיצד אתם מרגישים כשאתם רבים עם חברים או אחים?

האם גם אתם רוצים לפעמים לבנות חומה 'ברוגז לעולם'? האם נכון וכדאי לבנות חומות?

האם וכיצד מתן ונוח מזכירים בהתנהגותם את  הדוב והבאפלו בסרטון?

 

 יצירה :

נחלק את הכיתה לקבוצות בנות ארבעה תלמידים וניתן לכל קבוצה כ 25 מקלות רופא.

נדגים לילדים כיצד לבנות את הגדר/חומה בין נוח למתן, אפשר להשתמש בדבק כדי להדביק את מקלות הרופא אך ניתן לשלבם זה בזה כך שהמקלות יהיו מהודקים גם ללא דבק. (בסרטון הבא נראה כיצד ניתן לבנות את הגדר, הסרטון מיועד למורים, אין צורך להקרין אותו בכיתה)

 

המשך קריאה:

נספר לילדים שנוח (למרות שהוא נוח...) ומתן (על אף שהוא אוהב לתת) לא הצליחו להשלים בכוחות עצמם. הימים חלפו, העונות התחלפו והם המשיכו להפנות את הגב זה לזה.

 עד ש... אליהו בא לעזור!

נמשיך ונקריא את סוף הסיפור.

 דיון:

מה מתן ביקש מהנגר לבנות? מה הנגר אליהו בנה?

מה קרה בזכות הגשר שאליהו בנה?

לפעמים אלו שעומדים מהצד יכולים ללבות או אפילו ליצור בעצמם את המריבה בין החברים- ננסה להעלות רעיונות כיצד חברים מהצד מעוררים ומלבים מריבות?

(רכילות, שקר, עצות אחיתופל [עצות רעות], עידוד המריבה "לא הייתי מוותר" וכד').

לפעמים החברים שעומדים מן הצד יכולים להשכין שלום ולפתור סכסוכים, נעלה רעיונות לדרך בה חברים יכולים לבנות גשרים בין המתעמתים.

(עצות טובות, ניסיון להסביר את עמדת החבר, הזמנה למשחק משותף).

נתבונן ביצירה שהכנו- האם הגדר שבניתם יכולה להפוך לגשר?

איך אפשר בשעת מריבה להפוך חומה (ברוגז לעולם) לגשר?

 

 הצגה:

האם פעם הייתם בעצמכם 'גשר' בין חברים שרבו?

האם אתם מכירים מקרה דומה על גורם שלישי שהפך את החומה לגשר?

נבקש מהילדים שבחרנו לפני השיעור, להציג את ההצגה על אהרון הכהן.

 

מה הדמיון בין שני הסיפורים?

איזה שם מתאים לדעתכם להצגה על אהרון הכהן.

אילו מידות היו לאהרון? איזו מידה ממידותיו הייתם רוצים לאמץ לעצמכם?

 

 סיכום:

מי לדעתכם הוא הגיבור של 'אגדת גשר'?

 

אנחנו יכולים לשתף את הילדים במריבה שחווינו בילדותנו או בבגרותנו ולתאר את הקושי בבקשת סליחה, את האתגר שבבניית גשר וחזרה לחברות טובה.

מריבות וחיכוכים הם חלק מהחיים, השאלה הגדולה היא האם כשמתגלעת מריבה בונים חומה ומתרחקים או בונים גשר וחוזרים להיות חברים. נקווה שכולנו נלמד מעט מאליהו הנגר ומאהרון הכהן נרגיש אחריות על השכנת השלום ונדע כיצד להפוך חומות לגשרים.

 

נספח- אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום

קראו את הסיפור והכינו ממנו הצגה קצרה שתוצג בפני הכיתה במהלך שיעור "שעת סיפור".

שני בני אדם רבו ביניהם, אחד לא דיבר עם האחר, שניהם הרגישו פגועים וכועסים.

הלך אהרון לביתו של הראשון ואמר לו: "בני, דע לך שהחבר שעמו רבת עצוב ומצטער כל-כך, הוא מתבייש מפניך ואומר שהוא אשם במריבה ביניכם". אהרון היה יושב בביתו ומדבר עמו עד שהוציא מלבו את הכעס והקנאה.

לאחר מכן אהרון היה הולך לביתו של החבר השני ואומר לו את אותם דברים: "בני, דע לך שהחבר שעמו רבת מצטער כל-כך, הוא עצוב ואומר שהוא מתבייש מפניך כי הוא אשם במריבה ביניכם".  אהרון היה יושב בביתו ומדבר עמו עד שהוציא גם מלבו את הכעס והקנאה.

וכשהיו השניים נפגשים היו מתחבקים ומתנשקים.

לאחר פטירתו של אהרון הכהן, עם ישראל כולו בכה והתאבל על מותו, כל אחד ואחת מישראל זכרו עד כמה אהרון רדף אחר השלום, אהב ודאג לכל אחד מהם.

(המדרש מופיע באבות דרבי נתן פרק שנים עשר ג, ובילקוט שמעוני במדבר רמ"ז.)


תגיות: מחלוקת, דיבור