בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם? -חלק ב: על חברות שכנות ואהבה

מירב מגני, צוות לב לדעת., 5/1/2017

מקצוע: הלכה
כיתה: ה
נושא: קיצור שולחן ערוך' פרק נ"ה סעיף י"ד.

בשיעור זה נמשיך ונעסוק בשאלה " איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם ?". נבחן את תשובותיהם של רבי יהושע ורבי יוסי: חבר טוב ושכן טוב.

נפתח בתרגיל :"בחן את עצמך" קצר בנושא חברות ושכנות טובה (נספח 1 ).

נבקש להשלים את המשפט הבא: להיות חבר /שכן טוב זה ...

נזכיר שבשיעור הקודם עסקנו בשאלה: " איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם ?" וראינו את תשובתו של ר' אליעזר אומר :"עין טובה".  בשיעור זה נלמד מהי תשובתם של רבי יהושע ורבי יוסי.

 

 

 קיצור שולחן ערוך פרק נ"ה סעיף י"ד  

רבי יהושע אומר :חבר טוב . רבי יוסי אומר שכן טוב.

היה חבר טוב לכל מכרך ושכן טוב לכל שכניך . וכאשר הסובבים אותך יאהבוך ואתה תאהבם, מכאן תתחיל להתפשט אהבת הבריות שבך לכל באי עולם.

 

שאלות : 

 

נצייר על הלוח עיגול בתוך עיגול גדול יותר וכן הלאה. נסביר לתלמידים שציירנו את עיגולי האהבה.

עיגולי האהבה:

העיגול  הראשון = אדם ועצמו.

העיגול השני אדם ומשפחתו = הוריו ואחיו.

העיגול השלישי = אדם וחבריו, שכניו ,סביבתו הקרובה.

העיגול הרביעי = אדם ועירו.

העיגול הרביעי = אדם וארצו.

העיגול החמישי = אדם ועולמו.

נמחיש כיצד המעגל החמישי תלוי במעגלים שלפניו. אהבת הבריות מתחילה מאהבה והערכה של האדם את עצמו (כפי שראינו בשיעור הקודם:"עין טובה על עצמך". מתוך כך הוא חבר טוב לקרוביו לסביבתו וכן הלאה. 

רבי יהושע ורבי יוסי מתמקדים בשלב השלישי, בשלב שהאדם יוצא החוצה מעצמו וממשפחתו הקרובה ומצליח ליצור קשר אוהב עם סביבתו ומשתדל להיות חבר ושכן טוב .

 

העשרה:

נציג בפני התלמידים (נספח 2) כתבה:"לאישה ולמשפחה" מתוך עיתון 'חרות' שפורסמה בשנת 1959 (מתוך אתר הספרייה הלאומית).

ונקרא אותה בקול.

שאלות והצעות לפעילות:

הצעה לפעילות: נבקש מתנדבים להציג את הסיטואציות הבאות: שכנה מציצנית מחטטת בארונות המטבח/ שכנה המופיעה תמיד בשעת ארוחת צהריים ואף טועמת מהאוכל/ שכנה שמרבה לייעץ ולהתערב בשיקול הדעת של שכנתה וכדומה

משימה זוגית : חברו סיסמא (משפט אחד) המבטאת שכנות טובה לאור הכתבה שפגשתם.

מידע למורה:

הכותבת משתמשת בביטוי טיפוסי "הספינקסים". ספינקס הוא יצור מיתולוגי המתואר כשילוב של אריה עם ראש אדם, לפעמים מתואר כבעל כנפיים . במאה ה-16 החלו לפסל בצרפת פסלים בצורת ספינקס הבעת הפנים הקפואה של הפסל יצרה את הביטוי: "פני ספינקס" לאדם שאינו מסגיר בהבעות הפנים את רגשותיו.

 

"וכאשר הסובבים אותך יאהבוך ואתה תאהבם... ".

בשלב ההפנמה נתמקד בדרך להשגת  חברות טובה ובדרכים השונות להביע אהבה בין חברים.

נחלק לכל תלמיד שמינית בריסטול ונבקש להשלים במילה או שתיים  את המשפטים הבאים :

(תשובות אפשריות: מתחשבים בי/ מקשיבים לי/ שמים לב אליי/ קונים לי/ מוותרים לי/ מבינים אותי/ מכבדים אותי/ מחמיאים לי).

נפזר את שמיניות הבריסטול על הרצפה. 

נשמיע מנגינה שקטה ונבקש מהתלמידים להסתובב בין הכרטיסים שכתבו ולבחור כרטיס שנוגע בהם, (לא מה שכתבו בעצמם).

נעצור את המנגינה ונבקש מהתלמידים לשתף ולהסביר מדוע הכרטיס שבחרו מבטא חברות טובה ומביא לאהבה. 

 

בשיעור זה למדנו את תשובתם של רבי יהושע ורבי יוסי לשאלה "איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם?" חבר טוב ושכן טוב. הרב חיים דוד הלוי מפרש את המשנה כך שעל האדם להיות חבר ושכן טוב לסובבים אותו וכך תתפתח אהבתו ותגדל עד שתגיע לכל באי עולם. בשלב ההתבוננות למדנו על מעגלי האהבה מהאדם עצמו , דרך משפחו וקרוביו לחבריו ושכניו ועד לאדם באשר הוא אדם. וראינו שהבסיס לכל הוא ראית עצמי בעיניים טובות.  ובשלב ההפנמה התמקדנו בדרך להשגת חברות טובה ובדרכים השונות להביע אהבה בין חברים. 

  

סגירה שהיא פתיחה :

היזכרו במעגלי האהבה שלמדנו . בחרו מתוך שלושת המעגלים הראשונים מעגל אחד שאתם רוצים לחזק במיוחד. כתבו לעצמכם מה עליכם לעשות על מנת לחזק אותו.  


תגיות: אהבה, אדם בחברה