בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

"מעוז צור"

רחל פרידמן סעדה, צוות לב לדעת, 21/11/2017

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: ה'- ו'
נושא: חנוכה

נכיר את הפיוט מעוז צור, נלמד דרך עיון במילים את מהות השיר ומשמעותו ונחשוב על הקשר שלו אלינו היום.

 

נחלק את הכיתה לקבוצות של חמישה תלמידים בקבוצה. כל קבוצה מקבלת משימות לפי הסדר, ורק כאשר היא מסיימת משימה אחת היא מקבלת את המשימה הבאה.

המשימות:

 

לאחר סיום המשימות נאסוף את כל הכיתה לסיכום הפעילות ודיון:

נזמין את הקבוצות השונות להציג את ההצגות שהכינו לשאר ילדי הכיתה.

לאחר הצפיה בהצגות, נסכם בקצרה את התחנות השונות שעברנו. נתייחס למשמעות השיר ולמבנה שלו. בדברים בכיתה נתמקד בנס ובישועה שמוזכרת בבתים השונים בפיוט.

לאחר האיסוף נזמין את התלמידים לכתיבה אישית - הנס הפרטי שלנו - כל תלמיד מוזמן לכתוב על מה לדעתו מתאים לכתוב עוד בית בפיוט. מה הנס הפרטי שלו או נס משותף לכולנו שלדעתו מתאים להוסיף היום למעוז צור.

 

כמו שבכל הדורות הקב"ה הציל והושיע את עם ישראל מהצרה שהוא היה שרוי בה, כך אנחנו מתפללים ומאמינים שהקב"ה יציל ויושיע אותנו גם מכל צרותינו בהווה ובעתיד.

שירת הפיוט מזכירה לנו את הקשר שלנו לעבר שלנו ואת הגלגולים שעברו על עם ישראל לאורך הדורות, ועכשיו, למרות שכבר חזרנו לארץ ושיש לנו מדינה וצבא משלנו יש לנו עדיין הרבה על מה להתפלל ולתקן עד לביאת הגאולה השלימה.

 

סגירה שהיא פתיחה:

נזמין את התלמידים לשים לב כשהם שרים את "מעוז צור" אל מול נרות חנוכה המאירים, לחשוב על כל הגלגולים שעבר עם ישראל – על הקשיים ועל ההצלה והישועות, ולהוסיף בקשה משלהם לקב"ה שיעזור להיוושע מכל הצרות האישיות והכלליות של עמו ישראל. 


תגיות: כוח רצון, זהות, גבורה, חנוכה