בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

ריח של פסח/ דבורה קוזוינר

בתיה קלר, צוות לב לדעת, 11/3/2018

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: ג' - ד'
נושא: פסח

הצעה ללימוד שירה של דבורה קוזוינר, פסח, המשקף את התהליך שכל אחד מאיתנו עובר לקראת חג הפסח.

נספר לתלמידים שנקרא תכף שיר ששמו: "ריחות של פסח". נשאל: איזה ריחות לדעתכם יהיו מוזכרים בו?

הצעה נוספת לפתיחה:

נביא לכיתה: פרח, מרכך כביסה, דבר מאכל שיש בו ריח ונשאל: מה המשותף למה שהבאתי? (יש להם ריח) אולי יש לכם השערה למה הבאתי דווקא את הדברים האלו? אם התלמידים לא יגלו בעצמם אפשר לעבור להקדמה לשיר, והם יבינו בהמשך השיעור.

 

נחלק את דף השיר (מצ"ב) לתלמידים, ונקרא את ארבעת הבתים הראשונים של השיר.

 

ריח של פסח נכנס אל חדרי

מבעד לחלון הפתוח-

עם פריחת הדרים

וציוץ צפורים

שנישאו על גליו של הרוח.

 

ריח של פסח נכנס אל חדרי

עם בשמי השושן והורד-

עם ניחוח דגנים

וריחות תלתנים

וקרניים של שמש זוהרת.

 

ריח של פסח עלה באפי

בחוצות הקריה העולזת:

שפעת דוכנים

והמון הקונים

והמיה עמלנית מזורזת.

 

ריח של פסח עלה באפי

מפתחי חלונות ומרפסת-

עם סיוד הבתים

וניקוי רהיטים

ואורור הכרים והכסת.

 

חלק א':

ניתוח של השיר וגילוי הריחות והתחושות.

נשאל:

כמה שורות יש בכל בית? איך נפתח כל בית בשיר?

נראה כי כל בית נפתח ב: "ריח של פסח..."  וההמשך משתנה (אפשר לגלות כבר כעת כי השיר מסודר זוגות-זוגות, כפי שנעסוק בהמשך).

נבאר מילים קשות: בשמי השושן (בשמים, ריח של פרח השושן), המיה (רעש), עמלנית (של עבודה), כסת (כלי מיטה).

נסמן חריזה בכל בית ונראה שבכל בית השורה השניה והחמישית חורזות והשורות השלישית והרביעית חורזות.

מידע למורה: הבתים מזכירים בצורתם "חמשיר" אך אינם עומדים בכללי הכתיבה של החמשיר (אפשר לומר לתלמידים שמבנה הבתים דומה לחמשיר כי בכל בית חמש שורות).

נשאל: איזה איבר משמש אותנו כדי להריח? אף. מוזכר פעמיים בשיר. נסמן אותו.

נחפש בשיר מילה שמשמעותה היא "ריח טוב" ונסמן אותה בטוש מדגיש. "ניחוח".

נסמן בשיר את כל הדברים שיש להם ריח: פריחת הדרים, שושן וורד, תלתנים, דוכנים בשוק, סיוד, ניקוי ואוורור.

נערוך רשימה על הלוח ונמיין את הריחות לריחות בתוך הבית ומחוץ. נצבע בשיר את הריחות שנמצאים מחוץ לבית בירוק וריחות בתוך הבית באדום.

נשאל: ציוץ ציפורים - האם יש להם ריח? לא.

נבקש למצוא בשיר עוד דברים שאין להם ריח ומוזכרים בו: גליו של הרוח, קרניים של שמש זוהרת, המון קונים, המיה עמלנית מזורזת.

נדגיש: בשיר המספר על ריחות מופיעים חושים נוספים, מה הם? ראיה, שמיעה, מישוש ומגע.

נשאל: השיר מדבר על ריחות, אם כן, מדוע הם מוזכרים בשיר? מה דעתכם?

הילדים יציעו רעיונות ונוכל להציע כי: הריח הוא החוש החזק ביותר המעורר זכרונות, אליו מתלווים זכרונות וחושים נוספים.

 

נרצה לעורר רשמים מקריאת השיר:

נקרא שוב את השיר, בקצב ובדרמטיות. 
לחלופין, ניתן לתלמידים לדמיין תוך כדי סיפור השיר במילים שלנו: אתם יוצאים מהבית ומריחים את ריחות עצי ההדר שמסביב לבית ושומעים את הציפורים מצייצות וכו'...

נשאל: איזה תחושות מעורר בכם השיר? קצב, פעילות, התרגשות לקראת משהו.

 

חלק ב':

נתמקד בסוף השיר ובמסר שהשיר מעביר.

נספר לתלמידים שלשיר יש שני בתים נוספים: נחלק אותם ונדביק בהמשך השיר.

נשאל במה הם דומים לשאר הבתים בשיר?  - שורה פותחת, חריזה, חמש שורות.

במה הם שונים משאר הבתים?  - אין בהם "ריחות".

נעבור שוב על השיר ונבדוק על מה מדברים הבתים בשיר?

נראה שהבתים 1,2 - עוסקים במה שקורה בטבע בימים שלפני פסח. בתים 3,4 - מדברים על ההכנות לקראת פסח, ובתים 5,6 - עוסקים בפסח עצמו.

נראה לתלמידים שיש תהליך שהקורא עובר בשיר: האביב מגיע, מריחים את פסח בפריחה ובהתחדשות של הטבע, מתכוננים ונערכים לקראת החג ואז.... פסח מגיע!

נסכם: הריחות של הטבע וההכנות לקראת החג, יוצרים אצלנו ציפייה שכבר יגיע.

 

חשבו, אילו ריחות הייתם מוסיפים לשיר? ציירו או כתבו בית נוסף לשיר.

איזה בית אהבתם במיוחד? הסבירו מדוע והעתיקו אותו למחברת. ציירו מסביב את הריחות והחושים המוזכרים בו.

 

 

 


תגיות: פסח