בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מצוות וידוי

צוות לב לדעת, 16/3/2015

מקצוע: הלכה
כיתה: ה-ו
נושא: קצוש"ע מקור חיים פרק ק"ד, סעיפים א, ג, ה

מצוות וידוי היא שלב עיקרי בתשובה. הוידוי הוא חשבון נפש פרטי של האדם מול הקב"ה ומול עצמו. כשאדם מתוודה על מעשיו הוא כבר עשה חצי מהדרך לתיקון.

פתיחה והזמנה ללימוד

מקרה לדיון: יש לכם חבר מאוד טוב, הכל אתם עושים ביחד - משחקים, הולכים לטיולים, לומדים למבחנים- ממש חברים בלב ובנפש. יום אחד גילית שהחבר שלך מספר סודות שלך שסיפרת לו לחבר אחר, וזה ממש כאב והפריע לך.

נבקש מהתלמידים להציע רעיונות לדרך לשוב ולהיות חברים. נרשום את הרעיונות על הלוח במילים שלהם. 

בזמן העלאת הרעיונות של התלמידים אפשר להקשות ולשאול: 

נכתוב על הלוח את שלבי התשובה, תוך כדי קישור למה שהתלמידים אמרו:

שלבי התשובה:

  1. עזיבת החטא
  2. חרטה
  3. וידוי (סיכוי רב שלא יזכירו את השלב הזה. אם כן נרשום גם אותו. אם לא נשאיר פתוח).
  4. קבלה לעתיד

נקשר בין שלבי התשובה הכתובים על הלוח לבין השלבים בתהליך בקשת הסליחה שלנו ממישהו שפגענו בו. שלבי התשובה נראים מאוד הגיוניים, ומתקשרים לשלבי הסליחה שראינו קודם.

 

מפגש עם המקור והתבוננות

נחלק לתלמידים דף מקורות ללימוד כיתתי משותף. 

נקרא את מקור 1: 

ומה היא התשובה?

שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו

ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר "יעזוב רשע דרכו"

וכן יתנחם על שעבר, שנאמר "כי אחרי שובי, ניחמתי" ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם

וצריך להתוודות בשפתיו, ולומר ענינים אלה שגמר בליבו.                                

(קצוש"ע פרק ק"ד, סעיף ה')

נבקש מהתלמידים לשבץ את שלבי התשובה שרשמנו על הלוח בדף שלפניהם, לפי הסדר שכותב הקצוש"ע.

נשאל את התלמידים- מה השלב הנוסף שהקצוש"ע כותב שלא הזכרנו?

למורה- כדאי לשים לב שהתלמידים מבינים את כל המילים המופיעות במקור – 'יגמור בליבו' 'יתנחם על שעבר'.

 

נקרא את מקור 2: 

נבקש מאחד התלמידים לקרוא בקול את המקור.

כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. ווידוי זה הוא מצות עשה מן התורה.

עיקרו של וידוי:  "אנא ה'! חטאתי, עויתי ופשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה"  זהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתוודות ומאריך בעניין זה  הרי זה משובח.   

(קצוש"ע פרק ק"ד, סעיף א)

לפי מה שאומר הקצוש"ע אנחנו מבינים שהוידוי הוא שלב חשוב מאוד בתשובה. נשאל את התלמידים: 

מורה שמעוניין, יכול להרחיב נושא זה בלימוד פירושו של הרי"ד שנמצא בהרחבה.

נציע בפני התלמידים את ההבנה שהרבה פעמים אנחנו מתעלמים מדברים שקשים לנו עם עצמנו, שאנחנו בוחרים לא לתת מקום ומחשבה להתנהגויות לא טובות שלנו. הוידוי מאפשר לנו לעצור ולהתבונן על הדברים האלה, לבחון מה עשינו בהם לא טוב ולהצטער עליהם. הוידוי יכול פעמים רבות להקל מאוד על הנפש שלנו, במקום להיות עסוקים בהתחמקות מלעסוק בדברים האלה, נעסוק בהם באופן שיכול לשחרר ולעזור לנו לקחת אותם למקומות טובים יותר.

נמשיך ונשאל את התלמידים- לפני מי אנחנו מתוודים?  

כאן נדגיש שהוידוי הוא מול הקב"ה ולא מול החבר.

(כתוספת לשיעור, אפשר לשאול את התלמידים מה אנחנו עושים תוך כדי שאומרים וידוי? נספר שבמהלך אמירת הוידוי אנחנו מכים על הלב. ההכאה על הלב איננה מצווה, אבל היא מבטאת משהו. ננסה לחשוב יחד עם התלמידים, מה המשמעות של להכות על הלב).

 

הפנמה

נחלק לתלמידים את מילות הוידוינבקש מכל אחד לשבת עם עצמו לקרוא את הוידוי ולאחר מכן לענות לבד על השאלות בהמשך הדף.

ברקע נשים שיר או מנגינה שקטה. אפשר להשמיע את אחד השירים הבאים- כל משבריך, שיר בנושא סליחה

נסכם שכשאנחנו אומרים את הוידוי אנחנו לבד עם עצמנו ועם הקב"ה. כשאדם מתוודה ואומר שהוא לא היה בסדר הוא כבר עושה חצי מהדרך לשפר  את מעשיו. הוידוי - זה בעצם מראה שבה אנחנו מסתכלים על עצמנו ורואים במה אנחנו צריכים להשתפר.

 

לתשומת לב

 

אפשרויות הרחבה לשיעור

בכיתות מתקדמות אפשר להוסיף את המקור הבא או חלק ממנו לדף מקורות (כבסיס לשאלות בסוף הדף)

הרב סולובייציק מסביר את טעם מצוות וידוי וחשיבותה...

...אלוקים ברא באדם מנגנון של הגנה  עצמית המאפשר לו להתעלם מן העובדות, לברוח מן המציאות, לא לראות דברים כמות שהם. יש שאדם יודע מעל לכל ספק כי חטא והחטיא את מטרת חייו, כי בגד בערכיו, אך אינו מוכן לומר זאת בפה מלא...על משכבו בלילות הוא הוגה בכך, בינו לבין עצמו בוכה נפשו במסתרים, אך לאור היום, לעיני אחרים, הוא שמח וטוב לבב. כדי לחפות על האמת המנקרת בפנימיותו הוא מוסיף לחטוא... הוידוי מכריח את האדם תוך יסורים עצומים, להכיר בעובדות כפשוטן, לבטא בבהירות את האמת כמות שהיא...

 


תגיות: תפילה, התבודדות, מידות, ימים נוראים, יום הכיפורים