בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

יומא, פרק ח': הכפרה על העברות ביום הכיפורים (חלק ב')

צוות לב לדעת, 18/3/2015

מקצוע: משנה
כיתה: ג-ד
נושא: מסכת יומא, פרק ח' משנה ט'

ביום הכיפורים הקב"ה נותן לנו הזדמנות מיוחדת להשאיר את העברות בעבר ולהתחיל את השנה החדשה נקיים וטהורים.

פתיחה 

'תיקונומטר': נספר לתלמידים על מכונה דמיונית שיכולה לקחת מעשים שעשינו בעבר ואנו מצטערים עליהם ולתקן אותם.

כל תלמיד יכתוב על פתק ללא שם, 2 מעשים שהיה רוצה שהמכונה תתקן עבורו:

נבחר כמה פתקים ונרשום אותם על הלוח בשני טורים נפרדים, ע"פ החלוקה של עברות שבין אדם לחברו ועברות בין אדם למקום. התלמידים, על סמך הידע מהשיעור הקודם יצטרכו לעזור למורה למיין את הפתקים.

 

מפגש ראשוני עם המקור

התלמידים יוציאו את הדף עם המשנה מהשיעור שעבר.

התלמידים יקראו את המשנה באופן עצמאי. וידגישו את המילים ממשפחת המילים של  'כפרה' ו'טהרה' בצבע בהיר. את המילים ממשפחת המלים של  'טמא' ו 'עברות' ידגישו בצבע אחר.

לאחר העבודה העצמית, נדון עם התלמידים במושגים טהרה וטומאה לפי הידע המוקדם שלהם: מקווה, מנהג טבילה לפני יום הכיפורים, טבילת כלים וכו'.

 

התבוננות

נשאל את התלמידים את השאלות הבאות. ניתן לערוך דיון בכיתה סביב השאלות או לתת אותן כעבודה אישית לכתיבה במחברת: 

 

הפנמה 

נחלק לתלמידים דף עבודה. נתחיל בסיפור מהדף על ילד שרצה לבקש סליחה ולא ידע איך. התלמידים יצטרכו לכתוב המשך לסיפור ולהוסיף רגשות ורעיונות כיצד יצליח הילד לבקש סליחה ולהתנצל למרות הבושה. אפשר לתת לתלמידים להוסיף גם איך הרגיש כלל הילדים בעקבות בקשת הסליחה. 

 

סגירה שהיא פתיחה

במשנה כתוב שהקב"ה מטהר את ישראל, נשאל את התלמידים: 

נזמין את התלמידים לכתוב תפילה קצרה ולכלול בה דברים שהיו רוצים שהקב"ה יטהר אותם מהם.

 

הרחבה למורה

 

 


תגיות: אדם בחברה, תשובה, קדושה, ימים נוראים, יום הכיפורים