בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

ברכות, פרק א' משנה ב': קריאת שמע בשחרית

צוות לב לדעת, 18/3/2015

מקצוע: משנה
כיתה: ג-ד
נושא: ברכות פרק א משנה ב

יש ערך לקיום מצוות קריאת שמע בזמנה, אך ישנה אפשרות גם לקיים את מצוות קריאת שמע לאחר זמנה והיא תיחשב לו כלימוד תורה.

פתיחה והזמנה ללימוד

כהכנה לשיעור, נבקש מהתלמידים להביא לכיתה לוח שנה או יומן שבו כתובים זמני היום: עלות השחר, הנץ החמה, סוף זמן קריאת שמע ותפילה ועוד... (אפשר גם לצלם לתלמידים את העמוד ביומן).

בפתיחת השיעור נבקש לפתוח את הלוחות ולמצוא את זמני היום (נרשום את הזמנים על הלוח): 

למורה : התלמידים במשנה הקודמת כבר למדו שיש זמנים לקריאת שמע בלילה מכאן ההנחה שיבינו ששיש הגבלות זמן גם בקריאת שמע ביום.

לאחר שראינו היכן נמצאים זמני היום בלוח, נלמד את משנתינו ונראה כיצד יודעים את זמני היום בימינו.

 

מפגש ראשוני עם המקור 

נקרא את המשנה (חשוב שהמשנה תהיה לתלמידים מול העיניים, בדף מחולק או מוקרנת על הלוח):

מֵאֵימָתַי קוֹרִין אֶת שְׁמַע בְּשַׁחֲרִית?

מִשֶּׁיַּכִּיר בֵּין תְּכֵלֶת לְלָבָן.

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בֵּין תְּכֵלֶת לְכַרְתִי.

וְגוֹמְרָהּ עַד הָנֵץ הַחַמָּה.

רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: עַד שָׁלֹשׁ שָׁעוֹת, שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ בְּנֵי מְלָכִים לַעֲמֹד בְּשָׁלֹשׁ שָׁעוֹת.

הַקּוֹרֵא מִכָּאן וְאֵילָךְ – לֹא הִפְסִיד, כְּאָדָם הַקּוֹרֵא בַתּוֹרָה.

 

הבנת הכתוב:

נשים לב דרך השאלות המובאות לדמויות במשנה:

אחרי קריאה זו של המשנה נשאל את התלמידים:

 

התבוננות

נסביר את המושגים :

על מנת לפשט את דעות התנאים במחלוקות במשנה נבנה טבלה (העמודה האחרונה של הסיבה הינה למורה בלבד):

המקרה

  התנא

לשון המשנה

הסיבה

תחילת זמן קריאת שמע ביום

חכמים

משיכיר בין תכלת ללבן

זהו הזמן המראה שהתחיל יום

תחילת זמן קריאת שמע ביום

רבי אליעזר בן הורקנוס

משיכיר בין תכלת לכרתי

זהו הזמן המראה שהתחיל יום

סוף זמן קריאת שמע ביום

חכמים וגם רבי אליעזר

עד הנץ החמה

זהו הזמן שכולם מתעוררים בו ויסמוך גאולה לתפילה כוותיקין

סוף זמן קריאת שמע ביום

רבי יהושע

עד שלוש שעות ביום

בני מלכים ישנים עד שלוש שעות וכל ישראל נחשבים בני מלכים

 

נשאל את התלמידים:

נדגיש את המשפט האחרון של המשנה: הַקּוֹרֵא מִכָּאן וְאֵילָךְ – לֹא הִפְסִיד, כְּאָדָם הַקּוֹרֵא בַתּוֹרָה.ונסביר את מצוות לימוד תורה שקיומה לאורך היום כולו.

 

הפנמה

אפשרות א: נשאל את התלמידים:

אפשרות ב: ניתן לפתח עם התלמידים את ההבחנה בין יום ובין לילה, ובין השלבים בבוקר.

  1. נבקש מכל תלמיד לבחור את הרגע שהוא חושב שמצביע על המעבר בין יום לבין לילה ואת הרגע בו הבוקר נגמר ומתחיל היום עצמו.
  2. נבקש מכל תלמיד לכתוב מה הדברים שמתאימים לכל זמן, איזה דברים מתאים לעשותם דווקא בלילה, איזה דברים דווקא בבוקר ואיזה דברים ביום עצמו.
  3. נחשוב עם התלמידים מה המשמעות של קריאת שמע דווקא בבוקר. מדוע לדעתם חכמים קבעו את קריאת שמע של היום דווקא בשעות הבוקר.
  4. נבקש מהתלמידים לכתוב את דעתם בכתב או בציור. אפשר לתלות את הדעות השונות בכיתה.

 

סגירה שהיא פתיחה

אילו עוד מצוות אנו מחויבים לעשותם בזמן מסוים? (תפילת מנחה, תפילין, ציצית, ארבעת המינים וכו') לאחר שהתלמידים יעלו עוד ועוד מצוות התלויות בזמן (המורה יכתוב אותן על הלוח) נבקש מהתלמידים למיין את המצוות בין מצוות שאפשר לעשותם גם לאחר זמנן ועדיין יש לדבר משמעות (כמו לקריאת שמע) או שאם עבר הזמן, אין עוד טעם להשלים את המצווה.

התלמידים יגלו שמצוות קריאת שמע היא ייחודית בכך שלמרות שיש לה זמן קבוע, אפשר גם לקרוא את הפרשייה גם לאחר זמנה.


תגיות: תפילה, לימוד תורה, הלכה