בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

איכות הסביבה- חלק א

צוות לב לדעת, 21/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ג-ד
נושא: הבנת חשיבות שמירת איכות הסביבה מתוך עיון במקורות יהודיים וסיפור חוויתי

היחידה תעסוק במדרש וסיפור חוויתי העוסקים בשמירה על איכות הסביבה. נתמקד בהפקת משמעות מהמדרש בפן הערכי וכיצד משמעות זו עשויה לבוא לידי ביטוי אישי ע"י התלמידים. נחזק את ערך שמירת הסביבה ושמירת העץ בסיפור "על אורן והאורן שלו" של לאה נאור.

פתיחה למורה- שיעור זה הוא חלק ממערך של שלושה שיעורים בנושא של איכות הסביבה. שיעור זה הינו השיעור הראשון במערך. 

מטרות:

מטרת שפה: הפקת מידע ממדרש (שיעור ראשון), כתיבת סיפור שיש בו אירוע (שיעור שני), הסקת מסקנות והבעת עמדה (שיעור שלישי).

מטרה ערכית: חיבור התלמידים לערך שמירה ואחריות סביבתית.

 

פתיחה והזמנה ללימוד

נראה לתלמידים סידרת תמונות של זיהומים סביבתיים ונבקש מן התלמידים לומר מה הקשר ביניהם:

   

נשאל את התלמידים:

 

פגישה ראשונית עם המקור  

נבקש מהתלמידים להתחלק לזוגות ולעשות את המשימות הבאות: 

  1. עיינו  במדרש קהלת רבה ט':

"בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם וכל מה שבראתי – בשבילך בראתי, תן דעתך, שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם  קלקלת, אין מי  שיתקן אחריך".

 

  1. סמנו במדגיש את המשפט העיקרי במדרש.
  2. כתבו במחברותיכם במילים שלכם מה דרישתו של ה' מהאדם לפי המדרש.(שחזור) (המורה צריך לעשות סבב לראות מה כתבו התלמידים).

לתלמידים מתקשיםנפנה את התלמידים להבין את המילים הקשות במקור. נסמן את המילים הקשות לפני והתלמידים יוכלו להיעזר במילים נרדפות הנמצאות בוורד-או במילון על מנת להבין את פירושן.

 

התבוננות והבנה

נקרין את המדרש על הלוח ונקרא אותו קריאה שניה עד המילים "בשבילך בראתי". 

נשאל את התלמידים שאלות הבנה:

נמשיך לקרוא את המדרש בקול מהמקום בו עצרנו.

בכיתות ברמה גבוהה ניתן להעלות בדיון שלפעמים מקלקלים את הטבע למען הנוחיות שלנו כמו גדיעת עצים לכבישים. ניתן לדון בכיתה, האם הקלקול הזה רצוי ועד כמה.

 

הפנמה

אפשרות 1: ציירו ציור של דבר מה שאני יכול לעשות כדי לסייע בשמירת הסביבה שלי. נזמין את התלמידים לשתף את הכיתה בציור. כל תלמיד יסביר מדוע בחר בציור וכיצד הוא חושב לממש אותו.

אפשרות ב: כתבו הצעה לשכונה או לבניין שלכם שמסבירה כיצד ניתן להשגיח יותר על הסביבה באזורכם.

 

הרחבות למורה

מקורות נוספים:

דגשים:


תגיות: חברות, צמיחה, ארץ ישראל