בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

איכות הסביבה- חלק ב

צוות לב לדעת, 21/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ג-ד
נושא: הבנת חשיבות שמירת איכות הסביבה מתוך עיון במקורות יהודיים וסיפור חוויתי

היחידה תעסוק במדרש וסיפור חוויתי העוסקים בשמירה על איכות הסביבה. נתמקד בהפקת משמעות מהמדרש בפן הערכי וכיצד משמעות זו עשויה לבוא לידי ביטוי אישי ע"י התלמידים. נחזק את ערך שמירת הסביבה ושמירת העץ בסיפור "על אורן והאורן שלו" של לאה נאור.

פתיחה למורה- שיעור זה הוא חלק ממערך של שלושה שיעורים בנושא של איכות הסביבה. שיעור זה הינו השיעור השני במערך. 

מטרות:

מטרת שפה: הפקת מידע ממדרש (שיעור ראשון), כתיבת סיפור שיש בו אירוע (שיעור שני), הסקת מסקנות והבעת עמדה (שיעור שלישי).

מטרה ערכית: חיבור התלמידים לערך שמירה ואחריות סביבתית.

 

פתיחה

נכתוב על הלוח את שם הסיפור-  "על אורן והאורן שלו".

נשאל את התלמידים:

(נכתוב את היתרונות והחשיבות של העץ על הלוח).

נמשיך ונשאל את התלמידים:

שאלות מכוונות לסיפור:

נזמין את הילדים לכתוב סיפור העונה על הכותרת "על אורן והאורן שלו".

עבודה בקבוצות או זוגות:

 

סיכום

נסכם את השיעור בבקשה מאחד הילדים בכיתה להקריא את סיפורו ולשתף מה היה אצלם בקבוצה (במידה ויש זמן, מומלץ לשמוע תלמידים נוספים המעוניינים להקריא את סיפוריהם). 

 

הרחבות למורה

דגשים:

בנייה של מחוון משוב ע"י התלמידים:

 


תגיות: חברות, צמיחה, ארץ ישראל