בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

איכות הסביבה- חלק ג

צוות לב לדעת, 21/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ג-ד
נושא: הבנת חשיבות שמירת איכות הסביבה מתוך עיון במקורות יהודיים וסיפור חוויתי

היחידה תעסוק במדרש וסיפור חוויתי העוסקים בשמירה על איכות הסביבה. נתמקד בהפקת משמעות מהמדרש בפן הערכי וכיצד משמעות זו עשויה לבוא לידי ביטוי אישי ע"י התלמידים. נחזק את ערך שמירת הסביבה ושמירת העץ בסיפור "על אורן והאורן שלו" של לאה נאור.

פתיחה למורה- שיעור זה הוא חלק ממערך של שלושה שיעורים בנושא של איכות הסביבה. שיעור זה הינו השיעור השלישי במערך. 

מטרות:

מטרת שפה: הפקת מידע ממדרש (שיעור ראשון), כתיבת סיפור שיש בו אירוע (שיעור שני), הסקת מסקנות והבעת עמדה (שיעור שלישי).

מטרה ערכית: חיבור התלמידים לערך שמירה ואחריות סביבתית.

 

פתיחה 

נקרא במליאה את תחילת הסיפור עד שורה 14 והתלמידים יתבקשו רק לצייר את אורן ליד האורן.

משימה לזמן הקריאה- מי גר באורן ?

 

פגישה ראשונית עם הטקסט

נחלק את התלמידים לזוגות. 

נבקש מהם להמשיך בקריאת הסיפור בזוגות ולסמן את טענותיו של אורן ואת טענותיהם של עובדי חברת החשמל בצבעים שונים.

עַל אֹרֶן וְהָאֹרֶן שֶׁלּוֹ  / באתר של לֵאָה נָאוֹר

 

הפנמה

קישור בין שני חלקי היחידה.

נבקש מן התלמידים לקרוא שוב את המדרש שקראנו בשיעור הראשון. ולכתוב, כיצד מתקשר הסיפור לדברי המדרש.

סבב בעל-פה לשמיעת התלמידים.

 

שיעורי בית 

  1. האם נתקלתם בשכונתכם במקרה דומה או שמעתם על מקרה כזה?
  2. חפשו בעיתונים כתבות בנושא איכות הסביבה והביאו לכתה.

(היה מקרה בשכונת זיו בחיפה כשרצו לכרות עצים בני 100 בשדרה ברח' טרומפלדור... העצים נצחו!  בעיר רחובות – העצים "הפסידו.".. נכרתו פרדסים  בני  100 לצורך בנית שכונת מגורים)

  1. משימת כתיבה: האם אתה יכול לשמור על סביבתך כילד? כתוב מס' אפשרויות לשמירה על הסביבה.

 

סגירה שהיא פתיחה

בכתה-נבחר תחום אחד בו נוכל ככיתה לתרום לשמירה על הסביבה: איסוף בקבוקים למחזור, לקיחת אחריות לשמירת יער, סיירת ניקיון שכונתית, .יצירת "זבל אורגני" בחצר בית- הספר ועוד.

 

הרחבות למורה

הערות למורה:


תגיות: חברות, צמיחה, ארץ ישראל