בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

ברכת מעין שלוש- חלק א

צוות לב לדעת, 24/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ה-ו
נושא: ברכת מעין שלוש

הכרות מעמיקה עם ברכת "מעין שלוש". בברכה זו יש תמצית של שלוש ברכות מברכת המזון. תמצית זו עוסקת בהודאה לה', תודה על א"י ובקשה לבניין ירושלים.

פתיחה למורה- שיעור זה הוא שיעור ראשון מתוך שני שיעורים בנושא 'ברכת מעין שלוש'. 

מטרות:

מטרות שפה: 

מטרת תוכן: הבנת משמעות ברכת "מעין שלוש".

מטרה ערכית: אמירת הברכה מתוך הבנה והזהות איתה.

 

פתיחה והזמנה ללימוד

נחלק לתלמידים ביגלה ופירות משבעת המינים (מורה שמעוניין יכול להסתפק בתמונות). נשאל את התלמידים:

נאמר שהברכה האחרונה על מאכלים אלו היא 'ברכת מעין שלוש'. נמשיך בשאלות שקשורות לשם הברכה:

 

מפגש  ראשוני עם המקור

נקרין על הלוח את נוסח הברכה(המורה יחליט איזה נוסח להקרין, אפשר גם את שני הנוסחים המוכרים).

נקרא את נוסח הברכה. נבחין יחד עם התלמידים שהברכה מתייחסת לשלושה דברים נבדלים בדיבור אחד.

שאלות מנחות:

נאסוף מן התלמידים את התשובות לשאלות המכוונות. נראה יחד עם התלמידים כי המילה "על" חוזרת בברכה פעמים רבות מאד, גם "פרי" על הטיותיה "וארץ". נשאל את התלמידים:

דרך הדיון נראה את ייחודיותה של ברכת "מעין שלוש". ברכה זו מבקשת להחזיק הרבה, במסגרת אחת. הפניה לה' מכילה תודה על המזון, גם תודה על הארץ, וגם בקשה לבניין ירושלים 

 

התבוננות והבנה

בכתות בהן אין ידע הלכתי מקדים לגבי סוגי הברכות, כדאי לבחור באפשרות הבאה:

אפשרות א: נחלק את התלמידים לזוגות ונבקש מהם לעבוד על פי ההוראות הבאות:

בכתות בהן יש ידע קודם בסיווג ברכות ניתן לבחור באפשרות ב':

אפשרות ב: נחלק את התלמידים לזוגות ונבקש מהם ללמוד שוב את הברכה בעזרת דף עבודה.  

לאחר העבודה בזוגות נדון עם התלמידים על תשובותיהם ונסכם את העבודה בזוגות. ראינו שבברכה יש סוגים שונים של פניה להקב"ה. אפשר להגדיר אותם כתודה בקשה ושבח. (במידה ויש צורך, נחדד את הפניות האלה כפי שהן מופיעות בתוך הברכה עצמה). 

 

הפנמה

למורה- בכתות שפניה כזאת לא מתאימה, אפשר להציע כתיבה לאדם ולא להקב"ה על פי חלוקה זו.

למורהבכיתה שהתלמידים לא מעוניינים לשתף אפשר לשאול:

 

סגירה שהיא פתיחה

פגשנו בשיעור את ברכת מעין שלוש, את מילותיה היפות, ואת הדברים שבאמצעותה אנחנו מבקשים לומר לקב"ה אחרי ששבענו מטובו. סיווגנו אותה למאפיינים, וראינו שמדובר בברכה שלאחר האוכל.

 

הרחבות

מאמר מקיף של הרב יהודה ברנדס על ברכות הנהנין בהקשרן במסכת ברכות.


תגיות: הכרת הטוב, הלכה, ארץ ישראל