בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אמנת השמיטה- חלק א

צוות לב לדעת, 26/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ה-ו
נושא: שמיטה

הטקסט המרכזי בו נעסוק הוא "אמנת השמיטה". בשיעור הכפול נלמד את אמנת השמיטה, נרחיב את היבטיה החברתיים ע"י למידה חקרנית. לסיכום התלמידים יכתבו מאמר עמדה במטרה לשכנע אחרים לחתום על האמנה.

פתיחה למורה- שיעור זה הינו שיעור שני מתוך מערך שיעורים בנושא 'אמנת השמיטה'. 

מטרות:

מטרת שפה:

מטרת תוכן: הכרת המושג אמנה והבנת מהות אמנת השמיטה הכוללת יסודות אמוניים וחברתיים.

מטרה ערכית:  לחבר את התלמיד לערכי השמיטה הכוללות ערכים חינוכיים וחברתיים. התלמידים יחתמו על האמנה ויפעלו  לשכנע אחרים לחתום.

 

פתיחה מקדימה לשיעור

בשיעור זה יש לשים לב שהתלמידים מכירים את המונח 'אמנה'. לשם כך, נשאל את התלמידים מה המלה "אמנה" מזכירה?

​לשם ביסוס תשובות התלמידים, נפנה אותם להתשמש במילונים מודפים או מילונים במרשתת על מנת לענות על השאלה. (אפשר להכווין את התלמידים לעבודה חיפוש בזוגות). נשים לב עם התלמידים לשורשים השונים הטמונים במילה זו  (אמון, אמונה,אמן). 

מהי אמנה?

אמנה היא הסכם המחייב את הכותבים והחותמים שאישרו את האמנה לכבד אותה, לעגן אותה בחוקי המקום ולהביא אותה לידיעת הציבור. ציבור שמסכים לאמנה, מבטיח למלא את כל הדרישות של האמנה. כל עיקרון באמנה נקרא סעיף.  

פתיחה והזמנה ללימוד

נפתח במשחק המתואר כאן, והמודגם בסרטון .

מטרת המשחק- בדיקת אמון.

מהלך המשחק:

למורה- בתום המשחק, אחרי מספר ניסיונות, נאסוף חוויות הן מהתלמידים הנופלים, והן מהתופסים. (יש להניח שרוב החוויות  יעסקו : פחד מאיבוד השליטה, עזרה ההדדית, תחושת האחריות הכבדה של התופסים, תחושת אחדות).

נדון עם התלמידים:

(למורה: דוגמא: תשובות שיעסקו בפחד משמיטת הגוף לזרועות החברים, נוגעות בפן החברתי של שנת השמיטה, של ערבות הדדית, בחירת  מילה או ביטוי שיועילו בעת הנפילה, והפחד לעזוב, קשורים לעבודה רוחנית. הפעולה הפנימית הנדרשת כאשר שומטים, שהיא שילוב של אימון  ואמונה גדולה, עם יכולת להרפות מהאחיזה).

סיכום המשחק- 

האמונה מאפשרת וויתור על שליטה (במשחק, אמון בחברים. בשנת שמיטה אמונה בקב"ה שיעזור לנו).

 

מפגש  ראשוני  עם הטקסט

נחלק לתלמידים את אמנת השמיטה ונקרין אותה על הלוח. לצד האמנה, נכתוב על הלוח את מבנה האמנה:

מבנה האמנה:

  1. כותרת
  2. רקע
  3. הסכם מחייב-הצהרה על מטרת האמנה
  4. לעגן-הסבר וציטוט מהתורה
  5. סעיפים-ארבע ערכים
  6. סיום ומקום לחתימה 

עבודה בזוגות:

התבוננו במבנה האמנה כפי שמוצג על הלוח. התאימו כל כותרת לחלק המתאים באמנה. 

לאחר העבודה בזוגות, נשים לב יחד עם התלמידים לכמה נקודות לשוניות משמעותיות בדרך בה האמנה כתובה:

  1. האמנה כתובה בלשון רבים.
  2. הפעלים בלשון עתיד כהצהרת כוונות לגבי העתיד.

משימה לתלמידים חזקים: ערכו את אמנת העולים מבבל עפ"י מבנה האמנה שלמדנו.

 

התבוננות והבנה

משימה  אישית:

למורהבמשימה הנ"ל יבוא לידי ביטוי הידע הקודם של התלמיד. יש תלמידים המצויים במצוות השמיטה על היבטיה השונים, וערבות חברתית מובנת להם בהקשרה לשמיטה, ויש תלמידים שעיקר ההתמקדות שלהם תהיה על המונח "שמיטה" במובנו המילולי המוכר.

לאחר העבודה האישית, נשמע את תושובת התלמידים ונציין בצבע על האמנה המוקרנת על הלוח את התשובות. נדון בעקבות התשובות יחד עם תלמידים, על הביטויים שלא צויינו בצבע ומדוע הם נכללים בשנת השמיטה.

 

הפנמה

עבודה בקבוצות:

למורה: התלמידים יציגו לפני הכיתה. ויקבלו משוב מחבריהם על בחירת הסעיף הבא לביטוי בחיים.

 

סגירה שהיא פתיחה

נזכיר לתלמידים את המשחק בו פתחנו. נשאל את התלמידים: 

 


תגיות: ערבות הדדית, אדם בחברה, מצוות, ארץ ישראל, שמיטה