בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אמנת השמיטה- חלק ב

צוות לב לדעת, 26/3/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ה-ו
נושא: שמיטה

הטקסט המרכזי בו נעסוק הוא "אמנת השמיטה". בשיעור הכפול נלמד את אמנת השמיטה, נרחיב את היבטיה החברתיים ע"י למידה חקרנית. לסיכום התלמידים יכתבו מאמר עמדה במטרה לשכנע אחרים לחתום על האמנה.

פתיחה למורה- שיעור זה הינו שיעור שלישי מתוך מערך שיעורים בנושא 'אמנת השמיטה'. 

מטרות:

מטרת שפה:

מטרת תוכן: הכרת המושג אמנה והבנת מהות אמנת השמיטה הכוללת יסודות אמוניים וחברתיים.

מטרה ערכית:  לחבר את התלמיד לערכי השמיטה הכוללות ערכים חינוכיים וחברתיים. התלמידים יחתמו על האמנה ויפעלו  לשכנע אחרים לחתום.

 

פתיחה

נזכיר לתלמידים את מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, נזכיר את מהות האמנה, המבנה והדגשים ששמנו בשיעורים. 

 

התבוננות

נחלק את הכיתה לקבוצות (לפחות ארבע קבוצות. ניתן לחלק את אותה המשימה לכמה קבוצות).

כל קבוצה מקבלת מקורות להרחבת הידע על סעיף מסוים מהאמנה. עליה לחקור בסביבתה את רעיון הסעיף. בסיום הלימוד המשותף אחד מחברי הקבוצה יציג את הלמידה הקבוצתית לפני הכיתה.

למורה: בחלק זה מתבצעת בקבוצה הפועלת הלומדת בתהליך בעל אופי חקרני. המטרה היא להעמיק את ההבנה אודות הנושא הנבחר תוך קישור לעולמם של התלמידים.

בסיום לימוד הסעיפים, תלמיד מכל קבוצה יציג את הנלמד בקבוצה שלו לפני חברי הכיתה.

 

הפנמה

כל תלמיד יכתוב מאמר עמדה, כרזה או "פלייר" במטרה לשכנע אנשים נוספים לחתום על האמנה.

למורהמטרת הלמידה היא הפקת טקסט למטרות טיעון ושכנוע.התלמידים ינסו לשכנע אנשים בקהילה ביה"ס ומחוצה לו, לחתום על אמנת השמיטה לאור התהליך שעברו בכיתה, בו הם נחשפו לייחודיותה של שנת השמיטה. תהליך הכתיבה ילמד בהתאם לידע הקודם של התלמידים ,בכתיבת מאמר עמדה.

 

סגירה שהיא פתיחה

נבקש מהתלמידים לחשוב: איזה עקרון מהאמנה אני לוקח על עצמי?

 

הרחבות

דגשים:

  1. מגדירים עם התלמידים את התוצר ומאפייניו. מבררים עם התלמידים מה הם יודעים על הסוגה שנבחרה, מה צריך להיות כלול בה? מהו הניסוח המתאים? מה המילים המתאימות?
  2. התחשבות בנמען במהלך כתיבה-מבררים עם התלמידים מי הנמענים.
  3. לפני תחילת הכתיבה יש לאפיין את הנמענים מה הידע שלהם אודות השמיטה, מהו סדר הצגת הדברים המתאים? התאמת משלב השפה ועוד. איך התאמת התוצר לנמענים השונים תשפיע על הניסוח ועל העיצוב? במה יהיה שונה תוצר שמיועד למבוגרים מתוצר שמיועד לילדים קטנים התנסות בכתיבה במסגרת קבוצה
  4.  תהליך טיוט ושכתוב- חשוב להדגיש את הערך ואת התועלת של משוב עמיתים. בעקבות המשוב ישכתבו התלמידים את התוצר שלהם. המשוב יכול להיות משוב של המורה או משוב של עמיתים.

עקרונות משוב יעיל:

  1. המשוב יעסוק בעיקר בנקודות מרכזיות הנוגעות להיבטים של כתיבת הסוגה
  2. המשוב יכלול הסבר ברור של הטעון שיפור, ובמידת האפשר - הצעות לשיפור
  3. המשוב יעסוק במספר מצומצם של עניינים.

קריאה נוספת: 


תגיות: ערבות הדדית, אדם בחברה, ארץ ישראל, שמיטה