תיכון
יסודי
גני ילדים
חלופות בהערכה > מטלת ביצוע

מטלת ביצוע

מטלות ביצוע הן משימות למידה המתבצעות במצבים אמיתיים, ככל האפשר, או בהדמיה של מצבים כאלה. מצויות מטלות ביצוע מסוגים שונים (דוגמה – מטלת הביצוע באזרחות). מטלות הביצוע אמורות לבחון רמות חשיבה שונות, ובמקרים שבהם נבחרים סוגים מסוימים של מטלות הן מזמנות אפשרויות של ביטוי גם להיבטים חוויתיים- רגשיים. סוג מטלת הביצוע שהותאמה לתכנית "תורת חיים" ונוסתה בה כוללת את שני ההיבטים: היבט החשיבה וההיבט החווייתי-רגשי.

מטלות הביצוע יכולות להיות מגוּונות וברמות מורכבות שונה.  באמצעותן מתאפשרת הגשת תוצרים מסוגים שונים  החל בתוצר כתוב הכולל: בירור עיוני של נושא; עריכת סקר עמדות; סיכום ראיונות; דיווח על תצפיות; עלון הסברה, וכן- דרך עבודה יצירתית,  כגון: ציור; דגם; מצגת מחשב; סרט וידאו; מיצג לתערוכה.

מטלות ביצוע מאופיינות בכך שהן בעלות ערך ומשמעות אישית ורלוונטיוֹת לסיטואציה טבעית ולמציאות יומיומית.

להלן מובאת דוגמא של מבנה מטלת ביצוע שהונהגה בתכנית "תורת חיים".  במסגרות של תכניות "לב לדעת" נדרשת התאמה כפי הצרכים.

להיערכות להכנת מטלת הביצוע, לפיתוחה ולכתיבתה מוקדשים מספר חודשים במחצית הראשונה של שנת הלימודים.

התהליך מתבצע תוך ליווי קבוצתי על –ידי המורה בשלושה "צומתי ליווי", שהם שיעורים המיועדים לכך. בשיעורים אלו התלמידים מדווחים על מהלך הביצוע והכתיבה והמורה מנחה כפי הצורך. עיקרי הדיווח נרשמים על-ידי כל תלמיד בטפסים  של "צומת מעקב".

התוצר הסופי של מטלת הביצוע, נספחיו וטופסי הדיווח של צומתי הליווי מתויקים בתיק מתאים.   

להערכת מטלת הביצוע משמש מחוון מותאם להנחיות לביצוע המטלה. לקראת ביצוע המטלה נמסרים לתלמידים שני מסמכים: פירוט ההנחיות לביצוע המטלה והמחוון להערכה.

מבנה מוצע למטלת הביצוע:

א. שער

ב. תוכן עניינים

ג. פירוט מטרות המטלה (אפשר: ניסוח "שאלות חקר" לבירור)

ד. מבוא/ הקדמה – הרקע למטלה, סקירה של מהלך ביצועה

ה. רקע עיוני בירור הנושא על- פי ספרות עזר(חשוב להעמיד לרשות התלמידים רשימה ראשונית של ספרות עזר מתאימה, רצוי להוסיף הפניה למקורות ספציפיים. בהפניות לקישורים ברשת האינטרנט יש צורך לנהוג זהירות ולהנחות דרכי הימנעות ממתכונת "העתק- הדבק")

ו.  עבודת שטח התנסות מעשית: עריכת סקרבאמצעות תצפיות וניתוחן/ראיונות וסיכומם/ יומן התנסות אישי וכדו'.
וכן- השוואת ממצאי ההתנסות המעשית  עם לקט מקורות רלוונטיים שנלמדו ואחרים שלא נלמדו.

        ז. תוצר יצירתי – שיר, ציור, דגם, מצגת, מיצג לתערוכה – ועוד.

ח.  סיכום מה עולה מהתהליך כולו; מהן ההמלצות לַכלל ומה הלומד(ת) לוקח(ת) עמו/ עמה? 

היקף: לפחות שמונה עמודי פוליו מוקלדים. פונט david  גודל 12, רווח שורה וחצי (או בכתב יד – בעט).

ובנוסף: עמודי שער ותוכן,התוצר היצירתי, נספחים על-פי העניין והצורך, רשימת ספרות העזר ורשימת המקורות (ביבליוגרפיה), וכן – טופסי הדיווח התקופתיים של "צומתי הליווי".

כל אחד מרכיבי המטלה מתועד בחוצץ ניילונית.

מעיון במבנה המוצע של מטלת הביצוע ניתן לראות, שזו כוללת התייחסות להיבט הקוגניטיבי (רקע עיוני; השוואת מקורות מתחום הדעת להתנסות המעשית) ולהיבט האַפקטיבי (תוצר יצירתי; הפנמת מסרים ערכיים).     

הדפסה

חדש באתר

מורים עושים רוח
מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו- מורים עושים רוח- לקבל השראה, למצוא רעיונות, להתייעץ, לשתף ולשאול שאלות.

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן