תיכון
יסודי
גני ילדים
מאמרים > לימוד תורה

לימוד תורה

חשיבה ורגש בחינוך ומקומם בחינוך הממלכתי-דתי

ד"ר שלמה בן אליהו

ראיית מקומם המרכזי של ערכים בחינוך מצריכה פעילות משולבת של האישיות בתחומי החשיבה והרגש, לפיכך נדרש ניסוח מטרות הוראה בזיקה לשני תחומי האישיות האלה. המאמר מבהיר תפיסה זו תוך בירור העמדות והערכים המובילים אליה.
קרא עוד

תוספתא עתיקה

הרב חן חלמיש

מול חידוש יומיומי של מיני גאדג'טים, מדיות ואופנות, עומדים הספרים הישנים של עולם התורה והאמונה. וכאן שואל הבן: מה בכוחם לחדש לי? וכאן שואל המחנך – מה אני כבר יכול לחדש לתלמיד שיכול להגיע לכל מידע בכוחות עצמו?
קרא עוד

עשה תורתך קבע

הרב אהרון ליכטנשטיין

קטעים מתוך ספרו של הרב ליכטנשטיין - "באור פניך יהלכון", על מרכזיותו של לימוד התורה בחיינו, ועל האופן בו הוא צריך לבוא לידי ביטוי. הקטעים מובאים באדיבות הוצאת ידיעות ספרים.
קרא עוד

היבטים פסיכולוגיים בפרשיות השבוע של החומש

ד"ר שלמה בן אליהו

עיבוד של פרשיות נבחרות מתוך החוברות "שבת וינפש" שכתב פרופ' אלחנן י. מאיר ובהן עיונים בפרשת השבוע מתוך מבט פסיכולוגי ובחינת משמעות הפרשות לנפש האדם.
קרא עוד

טוב טעם ודעת: נשים ולימוד תורה

ד"ר בריינה יוכבד לוי

הרחק מקולות הוויכוח הלוהט, בסוגיית מעורבות נשים בחיים היהודיים הציבוריים, לימוד התורה משנה את הדרך שבה נשים יהודיות רואות את עצמן ואת הקשר שלהן למסורת היהודית. המאמר מתאר את המפגשים המרתקים והנוגעים ללב בים המקורות הנלמדים לנשים הלומדות אותם, מזדהות איתם, ולעיתים אף חוות אותם על בשרן ממש.
קרא עוד

כיצד מחנכים לאהבת תורה?

חנה גודינגר (דרייפוס)

הדיון בשאלת החינוך לאהבת תורה מוליד קריאה להורים ולמחנכים להמשיך להתפתח ולצמוח מעבר לגבולות התפקיד. לא לתת למלבוש הצר של ה"שאלות החינוכיות" להגדיר ולסמן את מרחב אהבת התורה, קיום המצוות ועבודת ה' שלנו. על דבר זה לבוא לידי ביטוי בכיתה הן בבחירת חומר הלימודים והן בכנות מול שאלות וספקות.
קרא עוד

לימוד ממקום שליבו חפץ

הרב מאיר ברלין

קטע קצר מתוך הספר "רבן של ישראל" ובו מתאר הרב מאיר ברלין את הלימוד בישיבתו של אביו, הנצי"ב מוולוז'ין
קרא עוד

"והערב נא" - לחיבובה של התורה על לומדיה בדורנו

הרב יעקב אריאל

המאמר עוסק בשאלה - כיצד מחבבים את לימוד התורה תוך מתן גירוי אינטלקטואלי?
קרא עוד

חוויית לימוד התורה

הרב חיים סבתו- שיחות עם הרב אהרן ליכטנשטיין

על הייחודיות והעושר שבחוויית לימוד התורה והקשר עם הקב"ה, לקט מתוך הספר "מבקשי פניך" בהוצאת ידיעות ספרים. מובא באדיבות המחברים וההוצאה.
קרא עוד

לחידוש פני לימוד התורה

הרב יהודה זולדן

מאמרו של הרב זולדן עוסק בשאלות - מהו אותו "המקום שליבו חפץ", מה בין 'חפץ' ל'רצון', ובחשיבות מציאת הלומד והמלמד את ה"אות" בתורה המתאימה לתכונת נפשו.
קרא עוד

המוח והלב

הרב יהושע וייצמן

"משמעות החיים היא נקודת האמונה אצל כל אדם.." במאמר זה עוסק הרב וייצמן במערכת היחסים שבין המוח והלב, בין השכל והאמונה, ובמשמעותם של יחסים אלו לגבי האדם.
קרא עוד

החכמה שבראש והחכמה שבלב

הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק

במאמר זה עוסק הרב סולובייצ'יק בחשיבות השילוב בין החכמה האינטלקטואלית לבין החכמה האינטואיטיבית נפשית בכדי להביא לביטוי מלא של צלם האלוקים שבאדם. מתוך הספר ימי זיכרון עמ' 115.
קרא עוד

על אהבת התורה וגאולת נפש הדור

הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק

במאמר זה עוסק הרב סולובייצ'יק בכמה עניינים, כשהעיקרי שבהם הוא היחס שבין ה"הכרה השכלית" של ההלכה והכרת האידאות שבה, לבין "חווית המציאות" הטמונה בה. הלמידה של התורה כפועלת על תודעתו הקיומית ואישיותו של הלומד השוקע בה.
קרא עוד

פניה המאירות של ההלכה

מלכה פיוטרקובסקי

ראיון עם מלכה פיוטרקובסקי - אשת הלכה וממובילות לימוד התורה לנשים בדורנו. הראיון עוסק באתגר לימוד התורה בימינו, ההתמודדות עם אתגרי ההלכה והמציאות, מחוייבות הלכתית ועוד.
קרא עוד

שיודע לשאול

הרב דוד פוקס

ראיון עם הרב דוד פוקס ששימש במשך שנים רבות כר"מ בישיבת נתיב מאיר ובכולל מר"ץ במבשרת ציון ועמד בראש בית המדרש 'לפניהם'. מהראיון עולה מקומן המרכזי של השאלות והקושיות בלימוד התורה.
קרא עוד

מה אהבתי תורתך?

הרב שמעון אדלר

המאמר עוסק בהוראה משמעותית ומחנכת תוך סקירה של היוזמות השונות שנעשו בחמ"ד בין השנים התשס"ד- התשס"ו.
קרא עוד

תורת חיים

הרב אלישע אבינר

על משמעות היותה של התורה 'תורת חיים' ועל הדרך לפתח ולהעמיק את הקשר הטבעי אליה
קרא עוד

תורה "לשמה"

הרב אליקים קרומביין

המאמר עוסק בהגדרת המושג "תורה לשמה". במאמר מוצעת אפשרות לפיתוח התקשרות קיומית ללימוד תורה המתנהל בדרכי הלימוד הקלאסיות, לימוד שכלי המונע מאהבה עמוקה והזדהות רגשית. המאמר פורסם בכתב העת "הגות" - מחקרים בהגות החינוך היהודי, כרך ט' בהוצאת מכללת ליפשיץ, ירושלים.
קרא עוד

קריאת התורה

ורד ליפשיץ

המאמר עוסק במפגש בין האדם לתורה, לדבר ה' המתגלה בה ובהקשבה המתבקשת לקריאה שקוראת התורה לכל אדם ואדם.
קרא עוד

עשר מחשבות על לימוד תורה

יוסי פרומן

מחשבות על לימוד תורה שיש בו מפגש אמיתי, על ההקשבה למילות התורה, על משמעותו של הלימוד בחבורה ועוד
קרא עוד

לימוד תורה וכינון הברית

הרב שג"ר

פרק מתוך הספר 'בתורתו יהגה'- על לימוד הגמרא כבקשת אלוקים. הפרק סוקר מוטיבציות שונות ללימוד תורה ומציע כיוונים משמעותיים ומגוונים בשאלה זו.
קרא עוד

התלמוד כספר השפיות

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

מתוך דבריו של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) בטקס חגיגות סיום הוצאת התלמוד המבואר על משמעותו של לימוד הגמרא
קרא עוד

תורה תמימה

הרב דוב ברקוביץ'

ראיון עם הרב דוב ברקוביץ', העומד בראש בית אב- ליצירה והתחדשות בתורה
קרא עוד

הצעה חדשה ללימוד גמרא

הרב שג"ר

פרק מתוך הספר 'בתורתו יהגה'- על לימוד הגמרא כבקשת אלוקים. בפרק זה משרטט הרב שג"ר קווים ל'גאולת לימוד התורה בדורנו'- על למדנות, מחקר וחיפוש משמעות.
קרא עוד

תובנות אודות לימוד הגמרא

חברי בימ"ד 'לפניהם'

תובנות ומושגי יסוד בלימוד גמרא כפי שנכתבו ע"י חברי בית המדרש 'לפניהם' - בית מדרש להוראה מחנכת של מקצועות היהדות
קרא עוד

לימוד משמעותי

נילי ארבל

ראיון עם אריאל בן משה מייסדת ומנהלת בית המדרש 'טל תורה' על משמעות לימוד התורה עבורה
קרא עוד

תורה, עולם ואדם

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

מטרתו של האדם כמאחד העולם התורה לישות אחת, גבוהה ואלוקית.
קרא עוד

אדם תורני יוצר

הרב דוב ברקוביץ

קווים לדמותו של האדם התורני היוצר ברוחה של תורת ארץ ישראל, ושותף בעיצובה של המציאות הישראלית החדשה.
קרא עוד

חדש באתר

מסעות למידה
יוצאים לדרך עם מסע למידה למורי מקצועות הקודש ומסע למורי מקצועות רבי המלל.

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן