תיכון
יסודי
גני ילדים
חלופות בהערכה > מאמרי רקע

מאמרי רקע

סטנדרטים בחינוך ובהוראה: מי באמת צריך אותם?

שלמה בק

המאמר עוסק בחסרונותיה של גישת הסטנדרטים בחינוך ובמחיריה של השאיפה התמידית לשיפור הישגים וציונים. הוא מצביע על תפיסות שגויות של למידה, הוראה והערכה ומציע מבט שונה בתכלית על תפקידו של בית הספר בימינו וכנגזרת מכך גם אופיין ותפקידן של הלמידה וההערכה המתבצעות בין כתליו.
קרא עוד

חלופות בהערכת הישגים ב"לב לדעת"

ד"ר שלמה בן אליהו

המאמר מתאר בהרחבה את עקרונות החלופות בהערכת הישגים תוך סקירת כלי הערכת ההישגים השונים שפותחו במהלך השנים.
קרא עוד

חלופות בהערכה - חלופות בהוראה

ענת בזק

כל 45 דקות של שיעור יש בהם פוטנציאל להיות משני חיים ובוודאי מוסיפי חיים. מורה צריך לדעת: למה אני מלמד את זה עכשיו? במה זה ערכי? במה זה תורם לחיי התלמיד ובניין אישיותו? על תהליך ההערכה החלופית כשינוי כל מערכת הלמידה כולה למערכת של למידה משמעותית.
קרא עוד

הלמידה כפעילות רפלקטיבית

ניצה שפרירי, עופר בוזו

המאמר דן בזיקות בין תפיסת הלמידה לבין תפיסת ההערכה החלופית. על חשיבות הרפלקציה בבנייה עצמאית של הידע, ועל הצורך בהערכה חלופית ומאפייניה. המאמר לקוח מתוך הספר "רפלקציה בהוראה" (1998) בהוצאת מכון מופ"ת.
קרא עוד

הערכה לשם למידה ומאפייני תרבות בית ספרית המעצימים אותה

פרופ' מנוחה בירנבוים

המאמר מציג את המאפיינים של ההערכה לשם הלמידה ומתאר את חשיבותה של הקהילה הבית ספרית כתומכת בהטמעת רעיונות אלו.
קרא עוד

מקומה של עבודת צוות שיתופית בהערכה ולמידה משמעותיות

ד"ר שלמה בן אליהו

המאמר מתאר את חשיבותה של עבודת צוות המורים להבטחת הערכה ולמידה משמעותיות בבתי הספר. המאמר דן בדרכים לגיבוש צוות ולעבודה משותפת, במאפיינים של צוות אפקטיבי ובכללים למשוב בונה.
קרא עוד

אינטליגציות מרובות וחלופות בהערכה

ד"ר מרים וליצקר

המאמר מתאר בהרחבה את תאוריית האינטליגנציות המרובות ומציע מגוון דרכים להחיל תיאוריה זו על גישת החלופות בהערכה. כמו כן מצוי במאמר הסבר מקיף לשימוש במטלת ביצוע אותנטית.
קרא עוד

מה קורה בין הערכה להערכה?

ג'יי מקטי

המאמר מציג שבעה עקרונות של הוראה מעודדת ביצועים- מטרות ברורות, אותנטיות, פרסום הקריטריונים, מודלים של מצויינות, לימוד אסטרטגיות, הערכה מתמשכת, תיעוד וחגיגת ההצלחות
קרא עוד

אמינות בהערכת הישגים

ד"ר שלמה בן אליהו

המאמר עוסק בשאלה כיצד ניתן ליצור הערכה שתהיה אמינה, גם בעת שימוש בכלי החלופות בהערכה. במאמר מובאות התייחסויות למושגים "מהימנות" ו"תקפות" בהערכה.
קרא עוד

עקרונות לבניית מחוון - מצגת

ד" מרים וליצקר

המצגת מתארת עקרונות לבניית מחוון הערכה תקף ומהימן, תוך הבאת מגוון דוגמאות מתחומי דעת שונים ותרגילים להתנסות עצמית.
קרא עוד

איך לתת משוב אפקטיבי?

רונית גולדברג

המאמר עוסק בדרך לנתינת משוב אפקטיבי ומעצים תוך שימוש ב"מודל הכריך"- פתיחה חיובית, התייחסות להתנהגות עליה רוצים להשפיע וסיום חיובי ב"אפקט פיגמליון". במאמר משולבות דוגמאות לניסוחים במשוב מעצים. אפשר להשתמש בעקרונות המובאים במאמר לתרגול ניסוחים מעצימים לתלמידים על תוצרי ההערכה שלהם.
קרא עוד

הערכת פעילות לימודית

אברום רותם ויהודה פלד

המאמר מתאר מהי הערכה מעצבת ומקומה בתרבות הערכה בית ספרית, חשיבותו של התוצר בתהליך הלמידה ומציע כלים מעשיים לבניית מחוונים להערכת הלמידה ותוצריה. מתוך הספר: לקראת בית ספר מקוון, הוצאת מופת, 2008
קרא עוד

תהליכי הערכה ותרבות בית ספרית כמנוף ללמידה

חני שלטון והלנה קימרון

המאמר מציג השוואה בין תפיסת ההערכה של הלמידה (הש"ל) לבין תפיסת ההערכה לשם למידה (הל"ל) ומציג דרכים ליצירת תרבות של הצלחה בכיתה, ולהטמעת תפיסות ההערכה לשם למידה בבית הספר כארגון שלם. מתוך אאוריקה 21 אוקטובר 2005
קרא עוד

הערכה מעצבת ככלי לפיתוח ושיפור ההישגים

ד"ר ענת רביב

מצגת המדגימה כיצד תהליכי הערכה מעצבת יכולים לתרום לקידום הלמידה ושיפור ההישגים בקרב תלמידים מאותגרים. המצגת כוללת דוגמאות של תוצרי תלמידים.
קרא עוד

חדש באתר

מסעות למידה
יוצאים לדרך עם מסע למידה למורי מקצועות הקודש ומסע למורי מקצועות רבי המלל.

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן