תיכון
יסודי
גני ילדים

אנסין בגמרא

בית הספר/ הישיבה _____________________________

 

שם התלמיד______________________             הכיתה_____________

 

בחינה ב"קטע שלא נלמד"

- מסכת סוטה, דף מד, ע"א – ע"ב

בצירוף דגם תשובות

 

נכתב ע"י משה הרשקוביץ במסגרת בית מדרש "לפניהם" התשס"ח.

מתאים לכיתות ט - י"א.

 

לפניך:

- לקט פסוקים מספר דברים, פרק כ', פסוקים א – ט.

- משנה הקשורה ללקט הפסוקים.

- קטע גמרא.

 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

 

- שאלה אחת בנושא המקרא                6      נק'

- שלוש שאלות בנושא המשנה             20    נק'

- תשע שאלות בנושא סוגיית הגמרא     74    נק'

                             סה"כ                 100  נק'

 

לפני שתשיב על השאלות לְמַד:  - את לקט הפסוקים

- את הרישא של המשנה (עד המסומן)  - נוסח הסוגיה נתון לעיונך

- את קטע הגמרא (עד המסומן).

              (היעזר ברש"י).

משך הבחינה – 90 דק'  

                                     בהצלחה!

 

לקט הפסוקים: דברים פרק כ', א - ט

(א)   כִּי- תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיבֶךָ וְרָאִיתָ סוּס וָרֶכֶב עַם רַב מִמְּךָ לֹא תִירָא מֵהֶם כִּי- ה'' אֳלֹקֶיךָ עִמָּךְ הַמַּעַלְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם(ב) וְהָיָה כְָּקָרָבְכֶם אֶלֹ- הַמִּלְחָמָה וְנִגַּשׁ הַכּהַן וְדִבֵּר אֶל הָעָם: (ג)וְאַָמַר אֲלֵהֶםשְׁמַע יִשְֹׂרָאֵל אַתֶּם קְרֵבִים הַיּוֹם לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֵיכֶם אַל-יֵרַךְ לְבַבְכֶם אַל  תִירְאוּ וְאַל תַּחְפְּזוּ וְאַל תַּעַרצוּ מִפְּנֵיהֶם: (ד)כִּי ה' אֱלקֵיכֶם הַהֹלֵךְ עִמָּכֶם לְהִלָּחֵם לָכֶם עִם אֹיְבֵיכֶם לְהוֹשִיעַ אֶתְכֶם: (ה)וְדִבְּרוּ הַשֹׁטְרִים אֶל הָעָם לֵאמֹר מִי הָאִישׁ אֲשֶׁר בָּנָה בַיִת-חָדָשׁ וְלֹא חֲנָכוֹ יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ פֶּן-יָמוּת בַּמִּלְחָמָה וְאִישׁ אַחֵר יַחְנְכֶנּוּ: (ו)וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר נָטַע כֶּרֶם וְלֹא חִלְּלוֹ יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ פֶּן- יָמוּת בִַּמִּלְחָמָה וְאִישׁ אַחֵר יְחַלְּלֶנוּ: (ז) וּמִי הָאִישׁ אֲשֶׁר אֵרַשׂ אִשָּה וְלּא לְקָחָהּ יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ פֶּן- יָמוּת בַּמִּלְחָמָה וְאִישׁ אַחֵר יִקָּחֶנָּה: (ח)וְיָסְפוּ הַשׁטְֹרִים לְדַבֵּר אֶל הָעָם וְאָמְרוּ מִי הָאִישׁ הַיָּרֵא וְרַךְ הַלֵּבָב יֵלֵךְ וְיָשֹׁב לְבֵיתוֹ וְלּא יִמַּס אֶת לְבַב אֶחָיו כִּלְבָבוֹ: (ט)וְהָיָה כְּכַלֹּת הַשֹׁטְרִים לְדַבֶּר אֶל הָעָם וּפָקְדוּ שָׂרֵי צְבָאוֹת בְּרֹאשׁ הָעָם:

 

השאלות

מקרא

1.     על-פי האמור בפסוקים, העם שומע דברים על שלושה נושאים

 מי הדובר בכל אחד מהנושאים? ביחס לכל אחד משלושת הנושאים כתוב מי הדובר/  הדוברים, וכתוב בלשונך את תוכן הדברים בקצרה. ( 6  נק')

 

      א. (הדובר והתוכן): הכהן – אומר לעם שלא יפחדו במלחמה על אויביהם, כי ה' שומר עליהם.

 

ב.     (הדוברים והתוכן): השוטרים – שלושה סוגי אנשים חוזרים מן המלחמה לפני תחילתה: בנה בית ולא חנכו; ארס אשה וטרם נשא אותה; נטע כרם ולא חללו.

 

ג.       (הדוברים והתוכן):  השוטרים – מי שפוחד ישוב לביתו ולא יגרום פחד לאחרים. 

 

משנה

 

2. על איזה נושא משלושת הנושאים שבמקרא (ראה, שאלה1) דן קטע המשנה שלנו? (4 נק')

  על הנושא השלישי: הירא ורך הלבב.

      

3. "הירא ורך הלבב" – ר' עקיבא ור' יוסי הגלילי

- מה ההבדל בין דעת ר' עקיבא ובין דעת ר' יוסי הגלילי?  (8 נק')

לפי ר' עקיבא "הירא ורך הלבב" משמעו – מי שפוחד מהאפשרות שייפגע במלחמה.

לפי ר' יוסי הגלילי – המשמע הוא: מי שעבר עבירות, והוא פוחד שבגללן ייפגע, במלחמה – כעונש.

 

4.     "הירא ורך הלבב" – ר' יוסי הגלילי ור' יוסי

- מה המשותף בין דעת ר' יוסי הגלילי ובין דעת ר' יוסי? (8 נק')

שניהם מתייחסים לעבירות.

 

גמרא

 

 5. פַּסֵּק את קטע הגמרא;  סַמֵּן: נקודה; סימן שאלה.   (12 נק')

 

מאי איכא בין ר יוסי לר"י הגלילי? איכא בינייהו עבירה דרבנן. כמאן אזלא הא דתניא שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה?

כמאן? כרבי יוסי הגלילי. מאן תנא להאדתנו רבנן שמע קול קרנות והרתיע הגפת תריסין והרתיע צחצוח חרבות ומים שותתין לו על  ברכיו חוזר? כמאן? לימא רבי עקיבא היא ולא רבי יוסי הגלילי? בהא אפי' ר' יוסי הגלילי מודה משום דכתיב "ולא ימס את לבב אחיו כלבבו".

 

    6. הגמרא מסבירה שההבדל בין דעת שני התנאים, בין ר' יוסי ובין ר' יוסי הגלילי הוא "עבירה דרבנן".

         א. לפי מי מהשניים: לפי ר' יוסי הגלילי או לפי ר' יוסי, שב מעורכי המלחמה גם מי שבידו לא רק עבירות דאורייתא, אלא גם עבירות דרבנן?  (4 נק')              

           לפי ר' יוסי הגלילי.      

       

ב. הוכח את תשובתך ל6א' -  הבא שתי הוכחות   (8 נק')

        הוכחה 1:  ר' יוסי הגלילי מתייחס לעבירות בכלל.

        הוכחה 2:  ר' יוסי מפרט סוג מסוים של עבירות: עבירות דאורייתא, שרק בגללן שב מעורכי המלחמה.

 

   7. הגמרא מביאה ברייתא: "שח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר מעורכי המלחמה".

א.     על-פי ההקשר במקום: מהי "תפילה"?   (2 נק') תפילין. 

 

ב.     באיזה סוג עבירה עוסקת הברייתא, עבירה דאורייתא או עבירה דרבנן? הסבר ונמק    (6 נק')

     הברייתא עוסקת  בעבירה דרבנן. העבירה היא שהמניח תפילין דיבר בין הנחת תפילין של יד ותפילין של ראש. הדיבור הזה הוא איסור דרבנן.

    

     ג.  היכן מובא בש"ס הנוסח: "שח בין תפילה לתפילה" חוץ מסוטה מד ע"ב? (4 נק'

- במסכת מנחות, דף לו, ע"א.    

 

   8. "בהא אפילו ר' יוסי הגלילי מודה, משום דכתיב 'וְלא יִמִּס אֶת לְבַב אֶחָיו כִּלְבָבוֹ'"

א.     הסבר: מהי השאלה שעליה ניתנת התשובה הזאת של הגמרא" (6 נק')

השאלה היא: למי מתאים נוסח הברייתא: "שמע קול קרנות והרתיע, הגפת תריסין והרתיע, צחצוח חרבות ומים שותתין על רגליו – חוזר" האם הנוסח הזה מתאים לדעת רבי עקיבא ולא מתאים לדעת ר' יוסי הגלילי?

 

ב.     הסבר את התשובה הזאת של הגמרא. (6 נק).  אמנם ר' יוסי הגלילי חולק על ר' עקיבא משום שלדעתו "הירא ורך הלבב" הכוונה היא למי שעבירה בידו, ולאו דווקא מי שפוחד מהמלחמה – כדעת ר' עקיבא. אבל, במצב הזה של ירא מאוד עד כדי ,שעושה במכנסיו" גם ר' יוסי הגלילי סובר כמו ר' עקיבא, ש"הירא ורך הלבב" הוא כמשמעו, משום שבאופן הזה של גילוי פחד הוא מכניס פחד גם בלבם של אחרים. את זה הוא לומד מהפסוק: "ולא ימס את לבב אחיו כלבבו" (דברים כ')

9.     קרא את ארבעת המקרים המובאים בטבלה שלהלן

- ביחס לכל אחד מהמקרים פרט, למסקנת הגמרא: האם חוזר מהמלחמה או לא?

  (רשום בתא המתאים אחת משתי התשובות: חוזר/ אינו חוזר

- אם, על-פי הסוגיא אי אפשר לדעת  - ציין זאת. (16 נק')

המקרה

ר' עקיבא

ר' יוסי הגלילי

ר' יוסי

לא הדליק נר חנוכה

לא חוזר

חוזר

לא חוזר

לא כיבד את אביו ואימו

לא חוזר

חוזר

חוזר

כששומע דריכת נשק מאבד עשתונות - ורועד

חוזר

חוזר

לא חוזר

יש לו כאב ראש

 

אי אפשר לדעת

לא חוזר

לא חוזר

 

 

10. אתה מפקד גדוד המתארגן לפעילות צבאית בעזה. אחד החיילים מבקש לא לצאת לפעילות הזאת מכיוון שהוא מפחד.

     - מה היית עושה במקרה כזה? בסס את תשובתך על המובא בסוגיה – ונמק את התשובה

נוסח מחוון:  ההנחה היא שמדובר בסיטואציה מוכרת לתלמיד מתוך סביבתו (הימים ימי מלחמת "עופרת יצוקה").  מצופה נקיטת עמדה הנגזרת ממהלך הסוגיה בברייתא תוך הבאה בחשבון של שלושת התַנאים שדעותיהם מוצגות בברייתא.. 

דגם תשובה:

הייתי מעודד אותו לצאת לפעילות ומסביר לו: פחד הוא רגש טבעי, כל אחד מפחד. אך חובה עלינו להתגבר על הפחד, מלחמתנו היא מלחמת מצווה צודקת.

אבל, אם הפחד שלו הוא כזה שיש לכך סימנים גופניים חיצוניים  מובהקים (רעד מתמשך, עשייה במכנסיים – וכיוצ"ב) עד כדי חוסר יכולת לתפקד בפעילות – הייתי מקבל את בקשתו.

הנימוק: זוהי תגובה מוסכמת על דעתם של שניים משלושת התנאים המציעים סברות בקשר לנושא: ר' עקיבא ור' יוסי הגלילי. וכן – שסוג הפחד הזה עלול להקיף קבוצות נוספות של חיילים.

=============================

.

 

בחינה ב"קטע שלא נלמד" – מסכת סוטה, דף מד, ע"א – ע"ב.

-         טבלת מיתאר דו- ממדית –

(נספח לשאלון)

       המטרות,

             

     המיומנויות

 

 

 

התכנים

הבנת

קטע

מקרא

(בקשר לסוגיא)

חכמה- הבנה

הבנת

המשנה[1]

 

 

חכמה –הבנה

פיסוק

 

 

 

ידע -מיומנות

הבנת

סוגיא[2]

 

חכמה ובינה

- וניתוח

התמצאות בדף

הגמרא

 

 

ידע – מיומנות

יישום

להלכה

 

בינה

- יישום

יישום

רלוונטי

 

דעת

-  הפנמה

 

 

סה"כ

 

מקרא

 

 

1 (6 נק');      

 

 

 

 

 

 

 

1 (6 נק')

 

משנה

 

 

 

2 ( 4 נק'); 3 (8 נק'); 4 (8 נק')   .

 

 

 

 

 

 

 

3 (20 נק')

 

גמרא

 

 

 

 

5 (11נק')

 

6א (4 נק'); 6ב (8 נק')  7 א (4 נק')

7ב' (6 נק'); 8א (4 נק'); 8ב (6 נק'); 11 (5 נק').

 

7ג (4 נק')

 

9 (16 נק') 

 

10 ( 6 נק')

 

11

(74 נק')

 

סה"כ

 

1 (6 נק')

 

3  (20 נק') 

 

1 (11 נק')               

 

7 (37 נק')

 

1  (4 נק')    

 

1 (16 נק')

 

1 (6 נק')

 

15

(100 נק')

 

 

 

בס"ד

הישיבה: _________________________

 

בחינה ב"קטע שלא נלמד" – מסכת סוטה, דף מד ע"א – ע"ב

טופס סיכום ניקוד

 

שם התלמיד_____________________,   הכיתה ________________________

 

המעריך: הר"מ/   התלמיד/  אחר________________  (לסמן במעגל את המתאים)

 

מספר

השאלה

הניקוד

המרבי

הניקוד

שניתן

 

הערות

מקרא

1

 

6 נק'

 

 

 

משנה

2

 

4 נק'

 

 

 

 

3

 

8 נק'

 

 

 

4

 

8 נק

 

 

גמרא

5

 

12 נק'

 

 

 

 

4 נק'

 

 

 

 

8 נק'

 

 

 

 

2 נק'

 

 

 

 

6 נק'

 

 

 

 

4 נק'

 

 

 

 

 

6 נק'

 

 

 

 

6 נק'

 

 

 

 

9

 

16 נק'

 

 

 

10

 

10 נק'

 

 

סה"כ

100 נק'

 

 

 

 

 

 

 
[1]  כולל:  הבנת הקשר:  מקרא – משנה; הבנת פשט המשנה; הבנת מחלוקת תנאים.

[2] כולל:  פירוש מלים; הבנה של שיטת תנא; זיהוי שורש מחלוקת תנאים; הבהרת ברייתא. הסתייעות ברש"י.

הדפסה

חדש באתר

מורים עושים רוח
מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו- מורים עושים רוח- לקבל השראה, למצוא רעיונות, להתייעץ, לשתף ולשאול שאלות.

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן