תיכון
יסודי
גני ילדים

שיקוף מבחן

דוגמאות של טופסי שיקוף מבחן והצעת נוסח מחוון להערכה (על-פי טופסי שיקוף שניסחו מורים)

דוגמא ראשונה

טופס שיקוף של המבחן המסכם ב"תורת חיים"
כיתה י' – אני והזולת

א. הבהר מה דעתך: באיזו מידה אכן משקף המבחן את מה שלמדנו בקשר לחמשת הנושאים
המפורטים בו (חברוּת; השפעה חברתית; צדקה וחסד; פדיון שבויים; כיבוד הורים)? – הסבר
את עמדתך ונמק אותה.

ב. בחר שאלה אחת, שבה נזקקת, בעיקר, לזכור פרטים שלמדנו בכיתה ולהבינם. רשום את מִספר השאלה.
בדוק את הניקוד שניתן לך, וציין: האם זכרת והבנת את כל הפרטים שלמדנו ושנדרשו בשאלה? אם לא
זכרת, מה היה הקושי שבדבר?

ג. בחר שאלה אחרת, שבה היה צורך לגלות יכולת חשיבה מסדר גבוה. רשום את מספר השאלה.
הגדר את תפקוד החשיבה הנדרש על-פי השאלה. בדוק את הניקוד שקיבלת ופרט: באיזו מידה הצלחת להשיב
על השאלה הזאת?

ד. ציין שאלה אחת שמצאת בה עניין מיוחד, הסבר: מהו העניין המיוחד שמצאת בה? אם אינך מוצאת
שאלה כזאת – הסבר: מהי לדעתך הסיבה לכך?

ה. בחר מתוך המקורות שלמדנו מקור אחד שלא נכלל בבחינה.
- רשום את כותרת המקור, את הספר/ המסמך שממנו לקוח, ומי המחבר.
- רשום לאיזה מחמשת נושאי הבחינה שייך המקור.
- אילו נכלל המקור הזה בבחינה – רשום נוסח של שתי שאלות שאותן היית מציע לכלול בּבחינה: שאלה
אחת – ברמה של ידע בסיסי, ושאלה נוספת ברמה של כישור חשיבה מסדר גבוה. לכל אחת משתי
השאלות האלה כתוב את התשובה המצופה (אם אפשריות כמה תשובות רשום את כולן) או תבחינים
להערכת תשובה.

דוגמא שניה


טופס שיקוף על מבחן ב"תורת חיים"


בנושאים:
(1) תפילת חכמים לאחר התפילה – חז"ל (2) מדרגת עובד אלוק מתוך אהבה – ספר הכוזרי
(3) להכיר קרבת אלוקים בפנימיות – הרב קוק (4) השפעת המפגש על האדם – אליהו ואלישע

אנא, השיבי לכל השאלות שבטופס. אם יש שאלה/שאלות שאינך משיבה עליה/ עליהן – הסבירי מדוע.
בתשובות – צייני את מספר השאלה שאת מתייחסת אליה.

א. איזו שאלת מִשְנֶה עוררה בך עניין מיוחד? הסבירי מהו העניין המיוחד שמצאת בשאלה.

ב. בבחינה יש ארבע שאלות, התבקשת להשיב על שלוש מהן.
מהי השאלה שלא השבת עליה? הסבירי מדוע בחרת לא לענות על השאלה הזאת.

ג. באיזו שאלת מִשְנֶה התקשית? הסבירי – מה היה הקושי בשאלה.

ד. בחרי שתי שאלות שאותן את מעריכה כשאלות טובות במיוחד: שאלת מִשְנֶה אחת – שהתשובה הנדרשת היא ברמת כישורי חשיבה התחלתית (זכירה; ידע פשוט) ושניה שהיא ברמת כישורי חשיבה יותר גבוהים. (השוואה, הערכה - שיפוט, )

- בנוגע לכל אחת משתי השאלות – הסבירי את בחירתך..

ה. השאלון היה מעוטר.
הסבירי מה דעתך על העיטורים. האם סייעו לך במהלך המבחן? אם כן, כיצד?

ו. אילו התבקשת, לפני המבחן, להציע נוסח של שתי שאלות, אחת- שבה התשובה הנדרשת היא ברמת קושי התחלתית, ושניה – ברמת קושי יותר גבוהה – מהו הנוסח של שתי השאלות שהיית מציעה?

תודה על שיתוף הפעולה


מחוון להערכת
טופס שיקוף מבחן


מוצע מחוון כוללני כמובא להלן:

- התייחס לכל השאלות. נימק הימנעות מתשובה לשאלה/ שאלות שעליהן לא השיב.
(20%)
- בתשובות ניכרים: התייחסות מתוך כובד ראש ושיקול דעת (80%)
אפשר לחלק את הציון 80% ולקבוע משקל יחסי מתאים לכל אחת מהשאלות.
רמות תפקוד
רמה גבוהה - 80 – 100
רמה בינונית - 60 – 79
רמה נמוכה - 40 - 59

הדפסה

חדש באתר

מסעות למידה
יוצאים לדרך עם מסע למידה למורי מקצועות הקודש ומסע למורי מקצועות רבי המלל.

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן