תיכון
יסודי
גני ילדים
חלופות בהערכה > שיקוף (רפלקציה) > מאגר שאלות שיקוף עצמי למורה

מאגר שאלות שיקוף עצמי למורה

מאגר של עשרות שאלות לשיקוף עצמי למורה על עבודתו. השאלות עוסקות במגוון נושאים: דרכי ההוראה, למידה משמעותית, עבודת צוות, הערכה, קשר אישי עם התלמידים ועוד.

מאגר שאלות שיקוף למורה
נכתבו ע"י המורים המשתתפים בהשתלמות "הערכה משיבת רוח" 

מורה רפלקטיבי הוא מורה המודע לעצמו כמורה ומתבונן באופן קבוע על ההוראה שלו ועל העשייה בכיתה ובבית הספר. היכולת לעצור, להתבונן על מה שנעשה עד כה, לנתח את התהליך וללמוד ממנו לעתיד, הינה יכולת משמעותית ביותר בבניה המקצועית והאישית.

תנאי חשוב ביותר ביצירת אווירה רפלקטיבית בכיתה ובקידום תלמידינו להיות מודעים יותר לעצמם כלומדים, הוא פיתוח היכולת הזו קודם כל בעצמנו. כמים הפנים לפנים... כאשר אנחנו כמורים נפתח את היכולת שלנו להתבונן על עצמנו, להתבונן על ההוראה שלנו, נוכל באופן טוב יותר להעניק את המתנה הזו גם לתלמידינו.. 

השאלות הרפלקטיביות שלפניך ממוינות לפי נושאים. מומלץ לבחור מביניהן כחמש- שש שאלות ולענות עליהן בכתב תוך התבוננות פנימית. השיקוף למורה יכול להיעשות ביוזמת המנהל לכל הצוות- בפתיחת ישיבת צוות, בסיום מחצית וכד' או כעשייה אישית של המורה על מנת לפתח את המודעות  העצמית שלו כמורה. 

דרכי הוראה
1. עד כמה אני משקיעה בהכנת שיעור חלופי המתייחס לאינטליגנציות המרובות של תלמידיי ?
2. מדוע, בשיעור מסוים חצי כיתה פעילה ומתעניינת וחצי כיתה משתעממת?
3. האם השאלות שאני שואלת בכיתה מאפשרות יותר מהתשובה האחת שאני מצפה לה?
האם אני יודעת לקבל ולהכיל תשובות נוספות?
4. מהי מידת הגיוון שלי בדרכי ההוראה בכיתה?
5. כמה זמן את יושבת לפני כל שיעור / כמה זמן את מכינה כל שיעור?
6. האם כשאת נכנסת לכיתה את יודעת בדיוק את כל מה שאת הולכת ללמד?
7. האם את מוכנה לשאלות, להערות ולהארות שהתלמידים יכולים להעלות תוך כדי השיעור ולתת להם תשובות הולמות ומספקות?
8. האם בגלל עצלות שלי בגיוון דרכי הוראה, בלמידה נוספת, בהשתלמות ובחידוש, אני מפסידה לומדים נוספים שהיו יכולים להתחבר וללמוד טוב יותר?
9. איזה שיעור זכור לי במיוחד ומדוע דווקא אותו אני זוכר? האם לדעתי זהו שיעור שגם התלמידים זוכרים ?? אנסה לברר !!
10.מאילו דרכי הוראה אני נמנע/ממעט מלהשתמש ומדוע ?? אילו דרכי הוראה לא אהבתי אצל המורים שלימדו אותי בעבר ?? ( האם יש קשר ?)
11. אילו מדרכי ההוראה שהיו בכיתה (עבודה עצמית, עבודה בזוגות, דיון בכתה, הרצאה פרונטאלית) גרמו לתלמידים לגלות מעורבות גבוהה יותר בשיעור?
12. האם תלמידים נתרמו מארגון היצירה בטבלה? האם שיטה זו עוזרת להם?
13. האם  התלמידות נתרמו מארגון היצירה בתרשים זרימה? האם שיטה זו עוזרת להן להבנת התהליך ביצירה?
14. האם בעת לימוד בכיתה יש התייחסות לידע כללי המזדמן ועולה מן היצירה?
15. האם בדרך ההוראה שלי, אני נותנת מקום גם לדברים שהתלמידות מעלות תוך לימוד הנושא. או שאני צמודה לחומר הנלמד?
16. מהו שיעור טוב עבורי? האם יש שיעור ממנו יצאתי בתחושה לא טובה-מדוע?
17. נסה לתאר את עצמך בכיתה:  באילו כלים פדגוגיים אתה משתמש?  באילו כלים פדגוגיים לא תשתמש אף פעם? מדוע?
18. חשוב על התקופה האחרונה. איזה שיעור זכור לך במיוחד? האם אתה יכול להגדיר מה היה בשיעור הזה כל כך מיוחד? כיצד ניתן להכיל את אותו הדבר גם על שאר השיעורים?
19. כמה מקום אני נותנת לבנות יצירתיות בלמידה?  באיזו מידה הרצון לעמוד בהספק החומר מונע ממני לוותר על פעילויות יצירתיות ומגוונות ?
20.  מהם הנושאים שהייתי רוצה לערוך ביניהם השוואה? בין שנלמד בעבר ובין שיילמד ביחידה הקרובה.
21. איזו יחידת לימוד קשה לי במיוחד ללמד? מדוע? מה יוכל לעזור לי  לצורך שיפור?
22. האם אני מקפידה על ירידה קבועה למעבדה? כמה ניסויים חידשתי והוספתי השנה?
23. איזה נושא בחומר הלימוד גרם לך "לצאת מהקופסה" ולבחור בהוראה שונה וייחודית?
24. האם היה שיעור בשבוע האחרון שהגעתי אליו מוכנה יותר מהרגיל? כיצד הרגשתי בסוף השיעור? כיצד נראה לי שחשו תלמידי?
25. מה לדעתי ראוי שיימשך בדרך ההוראה שלי? מהם הדברים שלדעתי צריכים להשתנות?
26. באילו דרכי הוראה את מרבה להשתמש? באילו דרכי הוראה את ממעטת להשתמש? ולמה?
27. האם אני משתמשת באמצעי למידה מגוונים כגון: עבודות קבוצתיות, דפי עבודה ושימוש בעזרי הוראה, וזאת למרות שבאופן אישי אני נמשכת וקל לי יותר עם הלימוד הפרונטאלי?
28. האם את מרגישה שהתלמידים עוברים חוויה  בכיתה, האם השיעור מאפשר למידה אמיתית?
29. מהי הוראה מוצלחת עבורך? איך תבדקי את עצמך לאורך השנה? מהן המטרות הלימודיות/ החינוכיות שלך?
30.  איזו מטרה היית רוצה לבחור כמטרה ממוקדת אחת לשינוי בדרך ההוראה שלך בתקופה הקרובה? איך תמדדי את מידת ההצלחה שלך לממש יעד זה?

למידה משמעותית
1. האם שיעורי התורה גורמים לבנות לאהבת תורה, מלבד הידע הנוסף להם?
כיצד אוכל לחזק עניין זה מבלי לפגוע בתכנים שחשוב לי שהבנות ידעו?
2. האם התוכן שאני מלמדת השנה חי בי כמו בעת שבחרתי בו בשנה שעברה?
3. האם יש לי שאלות חדשות על החומר הנלמד, וסקרנות לשמוע כיצד זה פוגש את התלמידים?
4. האם חומר ההוראה שלי הוא יוצר אפשרות למפגש  של התלמידים עם רבדים נוספים בתוכני הלימוד בכוחות עצמם?
5. מהי מידת ההשקעה שלך בהכנת החומר הלימודי בצורה מעניינת לתלמידה? בצורה שבונה את עולמה? בצורה שמרחיבה לה גם את הנשמה ולא רק את הראש?
6. במבט לאחור: חשבי על  שני סוגי שיעורים שהעברת, האחד שקיבלת הדרכה לקראתו והתכוננת אליו והשני שלא התכוננת וזרמת עם הנלמד. מה היה השוני בין שני סוגי השיעורים, הן מבחינתך והן מבחינת הכיתה. באיזה שיעור הייתה למידה יותר משמעותית? כיצד הרגשת אחרי כל שיעור?
7. איך אהפוך את החומר הנלמד לאקטואלי  ולרלוונטי לעולמם של התלמידים?
8. איזה פרק מהפרקים שנלמדו לאחרונה הייתי יכולה "לחבר" בצורה יותר טובה לעולמם של התלמידים?
9. איזה נושא מהחומרים שהעברתי נוגעים בי אישית ומדוע? האם נגיעה זו משנה במשהו את ההוראה שלי?
10. האם התלמידים בכיתה מצליחים לראות מעבר לחומר הספציפי הנלמד בכיתה גם את המסרים עבורם לחיים?
11. האם בהכנת השיעור אני מעלה גם דברים רלוונטיים לעולמם של התלמידים או רק את החומר כידע נדרש?
12. כיצד כדאי להעביר את הפרק בתורה\נביא על מנת לחבב עליהם את התורה, יחד עם זאת למצוא משהו מהיום יום  ולצרפו באופן מתאים לתוכן הלימוד כדי שיהיה רלוונטי ומשמעותי?
13. האם התלמידים שותפים לנלמד ע"י הרחבה אישית והבאת דברים מסביבת הבית?
14. באיזו מידה התלמידות רואות אותי כדמות שמעבירה ידע ו/או דמות חינוכית שמטמיעה תהליכים חינוכיים באמצעות הלמידה והידע....?
15. האם אני רלוונטית עבור תלמידותיי? האם אני באמת מצליחה  לגעת בעולמן הרגשי/מחשבתי?
16. האם ועד כמה אני פוגשת את הוויית התלמידות שלי באמת בשיעורים בזמן העברת החומר? האם מה שלי נראה משמעותי וחשוב , משמעותי גם עבורן? האם אני מצליחה להעביר את המסר בשיעור בצורה טובה , משמעותית וכנה?
17. האם אני רואה את "הנשמה" של חומר הלימודים או רק רוצה להיות יעילה, להספיק חומר, לשמור את השליטה אצלי בידיים ולהיות מורה שיגידו עליה ש"היא תקתקה את החומר לבגרות"....?
18. האם לאחר יחידת לימוד מסוימת הצלחתי להביא את התלמידים להפנמת הנלמד?
19. כיצד ניתן ליצור יותר זיקה בשיעורים בין הלימוד לבין עולמן של הלומדות?
20. מהו השינוי שעלי לעשות כדי שארגיש שיש איזון נכון בין הלב לבין הדעת?
21. האם אני מצליחה להעביר לתלמידות מסרים משמעותיים או ערכים מסוימים שילוו אותן לחיים  וזאת  במסגרת החומר הלימודי הנדרש ממני ללמדן למבחן הבגרות?
22. כאשר אני רוצה להעביר מסר חינוכי לתלמידות, מהו התהליך שאני עוברת כהכנה לתהליך י הזה?
23. מהו הנושא שהותיר בי רושם עמוק ביותר? האם הרושם הועבר לתלמידות?

 

למידה מכוונת תלמיד

1. כיצד אני מניעה ללמידה את הבנות המתקשות  בכך?
האם אני מתאימה להן תוכנית אישית או מנסה לשלב אותן בתוכנית הכללית של הכיתה?
2. מהי מידת הסבלנות שיש לך על מנת להעביר את החומר בכיתה בצורה מותאמת לכל תלמידה?
3. האם אני נותן מספיק מקום לדעות עצמאיות של תלמידים?
4. עד כמה אני מודעת וערה לעולם האישי- פנימי של התלמידים, עולם המתווה את הלמידה שלהם?
5. עד כמה ן הייתי קשובה בזמן האחרון לצורכי התלמידים בהתייחס לכישורי הלמידה של כל תלמיד ותלמיד?
6. האם אני מאפשרת לתלמידות לפתח את דרך הלמידה שלהן או שאני קובעת לכולן אותו הדבר?
7. האם אני מתייחסת לכל תלמיד, ורואה אצלו מהן נקודות החוזק ומהן נקודות החולשה שלו?
8. איך אני אוספת מידע על הפעילות הלימודית, החברתית וההתנהגותית של התלמידים שלי? האם אני בודקת שיעורי בית ועבודות באופן שיטתי ומסודר?
9. האם אני עושה כל שביכולתי לקדם כל תלמידה ממקום בו היא נמצאת? מה אני  מעניקה לבנות המתקשות\ המצוינות? למה אני מרגישה תמיד תחושה של פספוס?
10. האם נתתי במחצית זו יחידת לימוד מיוחדת / עזרה מספקת ע"י צוות נוסף לתלמידים מצטיינים או מתקשים?
11. האם אפשרתי לבנות להשמיע אילו נושאים השפיעו עליהן לטובה? או ההפך?
12. האם אני לוקחת מספיק אחריות על ההתקדמות הלימודית של התלמידים?
13. האם כל תלמידי הכיתה מרגישים שהכיתה מקדמת אותם או שהתלמידים הטובים הם מחוסרי אתגרים?
14. האם הצלחתי לקדם בנות אחרי שהבנתי את דרך החשיבה שלהן? האם הלכתי עם הדרך שלהן או חזרתי למוכר לי?
15. באילו מקצועות אני מצליחה לאתגר את הבנות בעלת יכולות לימודית גבוהה במיוחד?
16. האם בכל שיעור יש אצל הבנות החלשות תחושה של התחשבות ומתן הזדמנות ?
17. עד כמה אני מאפשרת לכוחות נוספים לצאת אל הפועל בנוגע לכל תלמידה ובעיקר אצל הבנות אשר הפער בין השקעתן בלימודים לבין הצלחתן הוא גדול?
18. האם השיעור שהכנתי אכן היה מותאם לכל אחד מתלמידיי והאם הייתה התייחסות לשונות שבין הלומדים?
19. האם את מצליחה לתת ביטוי אמיתי לכל היושבים בכיתה או שאת מחמיצה התייחסות לתלמידים רבים?
20. עד כמה את פתוחה לשינויים שיחולו בהמשך הזמן בקרב התלמידים שלך?


קשר אישי עם התלמידים
1. ציין תלמיד או שניים אשר התקדמו משמעותית על ידך.
מה היו הפעולות שהביאו להתקדמותם ? מה היה משמעותי בתהליך שהביא להתקדמות?
2. באילו נקודות במהלך היום או השבוע אני נותנת מקום ליחס אישי לבנות ובמיוחד
לבנות שמאוד זקוקות לו?
3. האם יש לי תלמיד שנמצא מתחת לרדאר ואני לא יודעת עליו דברים קריטיים בקשר למצבו הלימודי, חברתי, מנטאלי, נפשי?
4. האם קיימתי בחודש האחרון שיחה אישית מתעניינת (לאו דווקא באספקט לימודי/משמעת) עם כל אחת ואחת מהבנות?
5. האם הקשר עם התלמידים מתועל  להתפתחותם כלומדים, כבני אדם?
6. איך את מגדירה את הקשר האישי שיש לך עם כל אחת מתלמידותייך אותן את מחנכת?
7. בחרי תלמיד אחד מהכיתה שנוצר ביניכם קשר משמעותי. מה עזר לך להגיע לקשר הזה. כיצד אפשר ליצור עוד קשרים מסוג זה עם עוד תלמידים?
8. עד כמה הצלחתי להתפנות בתקופה האחרונה  לצורך עיסוק עם תלמידות בפן החברתי/ אישי ולא רק בזה הלימודי?
9. כמה שיחות אישיות עם תלמידים  עלה בידך לקיים בשבועיים האחרונים?
10. האם יש תלמידה בכיתת החינוך שלי שלא הספקתי להחליף איתה מילה בשבוע האחרון?
11. לאילו תלמידים אני לא מצליח להגיע ? מדוע ? האם יש קשר לרמתם הלימודית או האישיותית ? איך אשפר זאת?
12. האם יש תלמידה בכיתה אשר מעוררת בך התנגדות פנימית? מהם הרכיבים בהתנהגותה או במראה החיצוני שלה אשר גורמים להתנגדות בתוכך?
הזמנה לעבודה פנימית :מה תוכלי לעשות עם עצמך כדי לשפר את האופן שבו את מתבוננת בנערה זו? מהן הנקודות הטובות באישיותה שתוכלי להעצים בראיה שלך אותה?
13. עם איזה תלמיד היה לך הכי קשה? נסה להגדיר מה היה כל כך קשה עם אותו תלמיד? מה יכול היה לעזור לך  על מנת לשפר את הקשר איתו?
14. מדוע תלמידה  שדורשת הרבה תשומת לב ומצריכה ממני המון הכלה עלולה להגיע למקום של הפרעות משמעתיות? איזה חלק  יש לי בכך?
15.  באיזו מידה אני כמורה מקצועית פנויה וקשובה לתלמידותיי? האם חוסר הפניוּת בזמן הוא הקושי או שבאמת איני פנויה במחשבה ובקשב בשל התפזרות בתחומים שונים ? הרי אני יודעת ומבינה את החשיבות שלשיח עם תלמידותיי אך איני מצליחה להגיע לכך בצורה מסודרת..
16. מתי לאחרונה קיימת דיאלוג אמיתי עם אחת מתלמידותייך?
17. האם כל אחד מתלמידיי קיבל מילת חיזוק, חיוך ועידוד במשך השבוע?
18. האם אני יוצרת אווירה של קשר אישי בכיתה, כך שתלמידים ירגישו בנוח לשתף אותי בפרטים מחייהם האישיים?
19. חשבי על איזושהי סיטואציה שהתרחשה בינך לבין תלמידה שלך. האם היית משנה את תגובתך? האם היית מתייחסת לסיטואציה זו בצורה שונה?
20. כיצד במסגרת שיעור שבו אני צריכה לתת מענה אמיתי בתהליך הלמידה ל 36 תלמידים, אני יכולה לעצור ולתת מענה רגשי עמוק יותר ויחס חם יותר לתלמידים הזקוקים להתייחסות אישית במידה רבה יותר?
21. באיזו מידה אני מצליח לקיים מספיק שיחות אישיות משמעותיות עם תלמידיי ומה מידת התועלת שבאותן שיחות?
22. האם הקשר הרציף שלי עם  אמהּ של... עוזר? מקדם? מרגיע ומשפר את היחס וההתנהגות שלה? את מי עוד צריך להכניס לתמונה כדי שיהיה כיוון חשיבה נוסף? כדי לקדם ולשפר את מצבה והרגשתה של הבת?
23. האם השיחות האישיות העקביות שלי עם... מחזקות את הביטחון העצמי שלה בכוחות עצמה? האם המהלך הזה מקדם את הקשר שלי איתה? הקשר שלה עם החברות שלה?
24. האם בחודש האחרון הצלחתי לשוחח עם כל אחד מתלמידיי בנושאים  שאינם לימודיים ?
25. האם תלמידיי אכן מרגישים שאני פנויה וקשובה לכל אחד מהם, כך שיוכלו לפנות אלי גם בעניינים אישיים ולימודיים?

הערכה
1. האם אני נזכרת  להתחיל תמיד קודם כול בהערה חיובית/ מחזקת על כל הערה לתלמיד ששוגה בתשובה או בהתנהגות?
2. במה לדעתך, שיקוף לתלמידים , עשוי לתרום להם בהמשך דרכם?
3. איפה אפשר להכניס למערכת שלי זמן לחשיבה משותפת עם התלמידים על חלופות הערכה?
4. למה אני כל כך להוטה ללמד ובורחת מעצירות הכרחיות של מבדקים? למה אני לא מבינה שההתלהבות של התלמידים ללמידה ולהכנת שיעורי הבית לא סותרת את העובדה שצריך גם הערכות?
5. האם את מאמינה שביכולת האולפנא לצעוד קדימה אל מהלך של הערכה מעצבת?
6. האם בתקופה האחרונה הצלחתי להשתמש בהערכות חלופיות יותר מאשר במבדקים הרגילים (הגישה המסורתית)?
7. האם,מבחינת ההערכה אני נותן מקום לשונות  שבין התלמידים ?
8. האם במטלות שאני מכין יש שימוש באמצעי הרפלקציה?
9. עד כמה תלמידיי נמדדים בעיניי אך ורק לפי הציון שלהם?
10. האם ההערכה האחרונה שהועברה לתלמידים אכן משקפת את ידיעותיהם ומצליחה לגעת במגוון רחב של סגנונות למידה?
11. מבחנים: אחרי כמה זמן אתה מחזיר את המבחנים? האם קשה / קל לך לבדוק אותם? האם לדעתך התלמידים יכולים להפיק ביקורת בונה מהמבחנים? האם אתה כותב גם הערה מילולית? עד כמה משמעותיים המבחנים בציון שניתן בתעודה?
12. האם אני מצליחה להקנות לתלמידות כלים לתת משוב לעצמן על דרך התנהלותן בשיעור?
13. מה היית משנה בדרך ההערכה של המבחן האחרון שבדקת?
14. האם אני נותנת לתלמידותיי הערכה המאפשרת להן התקדמות אמיתית? אם לא, כיצד אגיע לכך?
15. עד כמה תואם המבדק/ העבודה את הלמידה שנעשתה בכיתה. האם התלמידים הבינו במהלך הלמידה מה מצופה מהם ומהם היעדים שאליהם רציתי להביאם?
16. האם המשוב שאני נותנת לתלמידיי בעקבות למידה/ שיחה אכן מוביל אותם להצלחה  ומעורר בהם את המוטיבציה ללמידה ולהצלחה?

עבודת צוות
1. האם ניתן להעביר למורים את התהליך שעשית בנוגע לחלופות בהערכה עם התלמידים  ?
2. האם אני  דואגת די הצורך להנחות את המורים הנכנסים אלי לכיתה בשיטות  ובדרכי עבודה יעילות לכיתה?
3. מהו הדבר החדש שלמדתי השנה במהלך "עבודת הצוות" שמתקיימת בצוות שלי?
4. האם אני נמצאת שם בשביל מורה שצריכה אותי?
5. האם אני מוכנה לקבל עזרה של עמיתים כשצריך?
6. האם אני יודעת לקבל הערה ממורה אחרת בהבנה שיש אנשים שונים בעולם ולא כל אחד חושב כמוני?
7. מהו הדבר המאפיין את צוות המורים באולפנא? מהי הרגשתך  בהשתייכות לצוות כזה?
8. האם אני,כמחנכת הכיתה, משתפת במידה מספקת, את המורות המקצועיות במידע החיוני שיש בידי על תלמידות הכיתה. והן אכן נעזרות בו לטובת הבנות?
9. האם הצלחתי לעקוב אחרי ביצוע ההמלצות שניתנו להורים באסיפת ההורים?
10. עד כמה אני משתפת ומערבת את המנהלת בתהליכים החינוכיים והלימודיים המתרחשים בכיתתי?
11. האם ה"סוליסטיוּת" וחוסר עבודת נצוות שלי (ומה מקורה: גאווה? עצלות? פדנטיות?) פוגעת בתלמידים? האם צריך לשנות דבר כלשהו שכל כך מאפיין  את אישיותי?
12. אילו הדגשים נוספים הייתי יכולה לקחת מצוות המקצוע, בהתייחס לחומר הנלמד?
13. בהכנת חומרי-הלמידה האם אני עובדת בשיתוף עם המקבילה שלי או מעדיפה לעבוד לבד?
14. איזו סוג של קולגה את - האם את נענית לבקשות סיוע של חברותייך המורות? איזו תגובה בדרך כלל מקבלים ממך מבקשי העזרה?
15. איזה מקום יש לך כפרט בתוך כלל צוות המורים? האם את תורמת לאקלים משופר ולגיבוש צוות המורים?
16. בעבודת צוות, האם אני מאפשרת למי שעובד איתי או במקביל אלי לממש את הידע שלו או ללמד אותי דברים שהוא טוב בהם ממני?
17. כמה מורים בבית הספר אתה מרגיש קרוב אליהם ברמה החברית? עד כמה אתה מרגיש נוח בחדר המורים? עד כמה אתה מרגיש קשור לצוות בית הספר ומהווה חלק  ממנו? במידה והקשר הוא שטחי - מה לדעתך ניתן לעשות  בכדי להעמיק אותו?
18. מה אנו מרבים לעשות יחד כצוות מקצועי? מה אנו ממעטים לעשות יחד? מדוע? האם ברצוני לשנות זאת?
19. באיזה אופן אני יכולה להצליח יותר לשווק בקרב חברי הצוות את העשייה החינוכית שלי עם התלמידות  ?
20. עד כמה אני נעזרת  בחברי  צוות לצורך קבלת משוב על  דרכי בהוראה  ועל אופן העברת השיעורים על ידיִ?
21. עד כמה אנו בצוות המורים מסונכרנים על אותה המטרה? או שכל אחד רץ לבדו לעבר היעד אליו הוא מגיע? האם זה כלל חשוב להיות שותפים במטרות או שזה בסדר שכל אחד יש לו את האג'נדה שלו ואיתה הוא הולך. גם אם מדובר באג'נדות מנוגדות?
22. האם יש אנשי צוות סביבך שהיית רוצה לצפות בהם על מנת לקבל פרספקטיבה נוספת על ההוראה והלימוד?
23. האם ישבתי מספיק ללמידת עמיתים?
24. למה לא נוצר מספיק שיתוף בין שלוש המורות שבצוות השכבה?
25. באיזו מידה אפשר לשפר את שיתוף הפעולה בין המורים בבית הספר? זאת על מנת לקדם וליעל את ההוראה והחינוך בבית הספר שלנו?
26. מה אני עושה כשיש דברים  שנראים לי שגויים. בהתנהלות הבית ספרית ? וכיצד אני מנסה לעזור לשיפור המהלך?
27. את נמצאת שעות רבות באולפנא, מקום עבודתך, מהי הרגשתך  כלפי מקום? האם את מזדהה עם ערכיו? עם הלך מחשבתו?

 

הנהגת כיתה 

1. מהן הדרכים המתאימות לי להנהיג משמעת וסדר בכיתה? אילו תגובות אני יכולה להכין מראש ולא להיות מופתעת ונבוכה כאשר "צצות" הבעיות? האם השימוש בפרסים מתאים לי ועוזר לי להנהיג למידה בכיתה? האם אני מרבה לאיים והאם אני מקיימת את איומי?
2. בחני את האווירה בכיתות שבהן את מלמדת. אילו היה נכנס זר לכיתה – איזו אווירה הוא היה חש: נינוחות, רוגע, חדוות למידה או לחילופין, חלילה, כעס ומתח?
לאחר זיהוי מאפייני האווירה– מהם האמירות והמעשים שלך, המורה, שמסייעים ליצירת סוג האווירה הקיימת? האם תוכלי להצביע על התייחסויות מסוימות שלך המקדמות את האווירה הקיימת?
אם את שבעת רצון מהאווירה – ברוך ה'. מה תוכלי לעשות כדי להגביר את מידת החיוביות, חדוות הלמידה והשלווה בכיתה. אם אינך שבעת רצון – מה את יכולה לעשות כדי לשפר את המצב ולהטות את המגמה הנוכחית לכיוון משופר?
3. מהם שלושת התחומים הכי חשובים בכיתה שצריך לשים לב אליהם? למה דווקא אלו?
4. ספר על מקרה שבו הרגשת באופן מיוחד את מצב הגיבוש בכיתה. האם הרגשת שזה שינה את האווירה בכיתה (גם לימודית וגם חברתית) בימים הבאים?
5. האם אני מצליח לשדר לתלמידים שדרישה שאני דורש מהם אני אכן מתכוון ברצינות נדרשת?
6. האם אני מצליח לשדר לתלמידים את חשיבות התפילה?
7. האם היה השבוע אופן טיפול בבעיות משמעת שבאמצעותו הצלחתי לגרום לתלמיד הפנמה של המעשה ונתינת כלים להתנהגות נאותה להבא?
8. קושי מיוחד בהוראה מול הכיתה בחודש האחרון.
9. האם היתה אוירה חיובית בכיתה בשיעורי השבוע? מדוע ובעקבות מה?
10. האם אני בודקת את עצמי לאחר תהליך חינוכי שהעברתי בכיתה? מה אני עושה עם המסקנות שהסקתי?
11. מהם חמשת הדברים הכי חשובים בכיתה שצריך לשים לב אליהם?
12. כיצד אני תורם באופן מיוחד לגיבוש בכיתה. האם זה שינה את האווירה בכיתה (גם לימודית וגם חברתית?)
13. מהלך משמעותי שעשית מול הכיתה בחודש האחרון. מדוע היה משמעותי בעיניך?

משמעות ההוראה עבורי
1. האם אני ממשיכה להרגיש שמחה וחשה יעוד בעבודתי החינוכית או שאני ממשיכה בה מכוח האינרציה וההרגל?
2. מהו הדבר החשוב ביותר שעלי לשפר בעצמי על מנת להתקדם ולהיות מורה טובה יותר?
3. האם התלמידים כשלעצמם אכן חשובים לי  או שהם אמצעי עבורי למימוש עצמי וכישרונותיי? מי במרכז האם הם  או אני?
4.  איזו  אישיות נותנת לך דוגמא אישית כמורה והיית רוצה להידמות לה? האם יש כבר דברים שאתה מצליח צ לקבל  ממנה כבר עכשיו?
5. האם אני מספיק שמחה בדברים שבהם התקדמתי בכיתה ויודעת להעריך אותם?
6. מהי המטרה שלי בעצם כמורה? וכשאשיג אותה מה יכולה להיות המטרה הבאה?
7.  איזו אישיות מהעבר נותנת לי דוגמא אישית כמורה והייתי רוצה להידמות לה? מה הייתי לוקח ממנה כיום?
8. חוויה חיובית שנתנה לך כוח במהלך ההוראה השנה?
9. האם את נהנית מן ההוראה?

http://levladaat.org/images/bullet1.png

הדפסה

חדש באתר

פורים קטן
שיעורים לחודש אדר

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן