תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > יסודי > משנה > יומא, פרק ח': הכפרה על העברות ביום הכיפורים (חלק א')

יומא, פרק ח': הכפרה על העברות ביום הכיפורים (חלק א')

צוות לב לדעת
הדפסה
מקצוע: משנה
כיתה: ג-ד
נושא: מסכת יומא, פרק ח' משנה ט'

ישנם שני סוגים של עבירות: עבירות בין אדם לחברו, התלויות בכך שהאדם ירצה את חברו, ועברות בין אדם למקום שעליהם יום הכיפורים מכפר.

הערה: שיעור זה הוא חלק ממערך. 

 • שיעור ראשון- יתמקד במושגים עברות שבין אדם לחברו, עבירות שבין אדם למקום, לרצות את חברו.
 • שיעור שני- יתמקד בהבנת והפנמת מושג הכפרה והטהרה כחלק מתהליך של התחדשות.

 

פתיחה 

נכתוב במרכז הלוח את המילה 'עברה'. ונבקש מהתלמידים להעלות אסוציאציות לעבירות שהם מכירים. נרשום את האסוציאציות על הלוח בשני טורים נפרדים על פי החלוקה: עברות שבין אדם לחברו, ועבירות בין אדם למקום. (יש לשים לב שהתלמידים מבינים את הביטוי בין אדם למקום).

 

מפגש ראשוני עם המקור

נחלק לתלמידים את המשנה:

מסכת יומא פרק ח' משנה ט'

עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר;

שבינו לבין חברו--אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. 

את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה:

"מכול, חטאותיכם, לפני ה', תטהרו" )ויקרא טז,ל) -עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר; שבינו לבין חברו--אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. 

אמר רבי עקיבה:

אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם?

אביכם שבשמיים:  שנאמר "וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם . . ." (יחזקאל לו,כה).

ואומר "מקוה ישראל ה' " (ירמיהו יז,יג) מה המקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. 

 

התלמידים יקראו את המשנה באופן עצמאי. וידגישו את המילים 'בין אדם לחברו' בצבע אחד ואת המילים 'בין אדם למקום' בצבע שני.

לאחר הקריאה העצמאית, נקרא שוב את המשנה ונסביר את המושגים 'בין אדם לחברו' ו 'בין אדם למקום' באמצעות הדוגמאות על הלוח.

נדון יחד עם התלמידים במשמעות הביטוי המופיע בתחילת המשנה-  'ירצה את חברו'.

 • מה הכוונה בביטוי זה?
 • איך מרצים את החבר?
 • למה לדעתכם זה המדד?

 

התבוננות

נשאל את התלמידים את השאלות הבאות. ניתן לערוך דיון בכיתה סביב השאלות או לתת אותן כעבודה אישית לכתיבה במחברת: 

 • תנו שתי דוגמאות נוספות לעבירות שבין אדם לחברו, ושתי דוגמאות לעברות בין אדם למקום.
 • הסבירו, כיצד אפשר לרצות חבר שפגעת בו?
 • נסחו סיסמה שמעודדת ילדים לרצות את החברים לפני יום הכיפורים.
 • תארו מקרה אחד שבו התפייסתם עם חבר לאחר ריב שהיה ביניכם.
 • מדוע לדעתך יום הכיפורים לא מכפר על עבירות שבין אדם לחברו ללא בקשת סליחה מהחבר?

 

הפנמה

כל חברותא תקבל רשימה של פעלים המתארים מעשים לא טובים (להרביץ, לצעוק, לכעוס, ללכת מכות, לבעוט, להעליב ועוד) ומולם רשימה של דמויות מהחיים שלנו. התלמידים יכתבו משפטים בעזרת מאגר המילים, שמתארים מקרים מהחיים שלדעתכם צריך לכפר עליהם ולבקש עליהם סליחה.

 

סגירה שהיא פתיחה

נזמין את התלמידים להיזכר במקרה שבו נפגענו מאוד מחבר או בן משפחה. לאחר מכן נשאל אותם את השאלות הבאות ונבקש מהם לענות עליהן באופן אישי במחברת.

 • האם אנחנו מעוניינים לסלוח לאחרים?
 • האם בקשת הסליחה של החבר יוצרת בינינו קרבה?
 • אילו רגשות בקשת הסליחה מעוררת בנו ?

חדש באתר

מספרים בפיוט- הלל בארובה
סיפורו של הלל מזמן אותנו לשיח על התמדה, ועל לימוד תורה בימים של קור וחורף

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן