תיכון
יסודי
גני ילדים

חומרי הוראה > יסודי > הלכה

ברכת ראיה- חלק ב

רונית כלילי- צוות לב לדעת

נלמד על המצווה לברך בעת ראיית חכם מופלג בתורה מחכמי ישראל וחכם בחכמה כללית מאומות העולם, מה התנאים לקיום המצווה ומשמעותה. נרחיב על מעלתה של חכמת התורה מתוך השוואה בינה לבין החכמות הכלליות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

העיקר –מקרא מגילה

צוות לב לדעת

השיעור יעסוק בשאלה מהו החלק העיקרי במגילה. בשיעור תוצע ההבנה שגם חלקים בסיפור שלכאורה נראים לא עיקריים למרכז הסיפור, גם להם יש משמעות וחשיבות. השיעור יתמקד בחלקה השני של המשנה.
לפתיחה

ברכת על הניסים

צוות לב לדעת

משמעות ברכת " על הניסים" הנאמרת בחנוכה ובפורים. הברכה היא תפילת הודיה שמשתלבת בברכת המזון ובתפילת שמונה עשרה בתפילת ההודאה היומיומית "מודים ..", בהתייחסות לאזכור הנס ההיסטורי.
לפתיחה

ברכת מעין שלוש- חלק ב

צוות לב לדעת

הכרות מעמיקה עם ברכת "מעין שלוש". בברכה זו יש תמצית של שלוש ברכות מברכת המזון. תמצית זו עוסקת בהודאה לה', תודה על א"י ובקשה לבניין ירושלים.
לפתיחה

ברכת מעין שלוש- שיעור ראשון

צוות לב לדעת

הכרות מעמיקה עם ברכת "מעין שלוש". בברכה זו יש תמצית של שלוש ברכות מברכת המזון. תמצית זו עוסקת בהודאה לה', תודה על א"י ובקשה לבניין ירושלים.
לפתיחה

הלכות מוקצה

צוות לב לדעת

מטרת השיעור היא להכיר את ההלכות הבסיסיות של איסור מוקצה, ואת הטעמים המרכזיים לאיסור.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סליחות

צוות לב לדעת

בשיעור הקודם, שעסק חודש אלול, למדנו שבסליחות שבחודש אלול אנו מתפללים על הקשר בין עם ישראל לקב"ה. בשיעור זה נעסוק בהלכות הסליחות, ונלמד שהדרך לגאולה השלמה היא דוקא דרך המעשים ה'קטנים', הרגישות לזולת, ההתפייסות בין אדם לחברו וכו'.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכת אשר יצר

צוות לב לדעת

נלמד על המצווה לברך ברכת "אשר יצר", ואת פרטיה העיקריים. נבין את משמעות מילותיה, את המורכבות והפלאיות הרבה הטמונות במבנה מערכות הגוף, ומתוך כך את חשיבות ההודאה על תפקודו הבריא והסדיר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

משניות בהירות- פסחים י,א (עמ' 90-93)

מרכז הוראה והלכה, צוות לב לדעת

הצעת שיעור מלווה למשנה שמתמקדת באי האכילה לפני ליל הסדר, תוך התבוננות על המתנה ומעלותיה בחיינו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

משניות בהירות- בבא קמא ח,א (עמ' 190-197)

מרכז הוראה והלכה, צוות לב לדעת

הצעת שיעור מלווה למשנה שמתמקדת באחריות שלנו לפצות על נזק שגרמנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

משניות בהירות - בבא קמא ג,ד (עמ' 158-161)

מרכז הוראה והלכה, צוות לב לדעת

הצעת שיעור מלווה למשנה שמתמקדת במקרים בהם האדם עצמו עלול להוות נזק לחברו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

משניות בהירות- בבא קמא א,א (עמ' 136-141)

מרכז הוראה והלכה, צוות לב לדעת

הצעת שיעור מלווה למשנה שמתמקדת באחריות שלנו לנזקים שמתרחשים בעקבותינו .
קרא עוד
ייצוא לוורד

משניות בהירות- פסחים י,ד (עמ' 104-111)

מרכז הוראה והלכה, צוות לב לדעת

הצעת שיעור מלווה למשנה שמתמקדת בלימוד האב את הבן 'על פי דעת הבן'.
קרא עוד
ייצוא לוורד

משניות בהירות- פסחים ג,ז (עמ' 50-53)

מרכז הוראה והלכה, צוות לב לדעת

הצעת שיעור מלווה למשנה העוסקת בביטול חמץ.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות ספירת העומר

צוות לב לדעת

האם מי ששכח לספור יום אחד את ספירת העומר יכול להמשיך ולספור בשאר הימים? דרך מחלוקת הפוסקים בשאלה זו נעסוק באיזון בין ערך השלמות והשאיפה אליה מצד אחד, לבין ערך ראיית 'חצי הכוס המלאה' מצד שני.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הקדמה להלכות ספירת העומר

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבקש להכיר ולהפנים שני טעמים של ספירת העומר – מחד ציפייה למתן תורה מתוך התרגשות, ומאידך התכוננות וסליחה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכה אחרונה- חלק א

צוות לב לדעת

נלמד על שתי הברכות אחרונות: מעין שלוש ובורא נפשות, מתי ועל מה מברכים אותן מתוך התבוננות בכך שבהודאה על האוכל מודים באופן ייחודי על מיני המאכלים והמשקים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות חול המועד

צוות לב לדעת

ההלכה למעשה הינה פעמים רבות 'השורה הסופית' של דיון, שמטרתה לאזן בין צדדים וערכים שונים. ניפגש בעיקרון זה דרך הלכות חול המועד, שמאזנות בין שיקולים שונים: שמחת החג שמביאה לאיסור מלאכה מחד, וצרכים שונים המביאים להגבלת איסור זה מאידך.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מרכז ציצית- הלכות ציצית

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף עבודה על הלכות ציצית.
לפתיחה

מרכז ציצית- מקורות על ציצית

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף מקורות על מצוות הציצית.
לפתיחה

מרכז ציצית- סימנים

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף עבודה על סימנים. מה עוזר לנו לזכור, ואלו סימנים יש לנו בחיים.
לפתיחה

מרכז ציצית- סוד הארגמן

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף עבודה על מאמר בשם 'סוד הארגמן' על סודו של צבע התכלת.
לפתיחה

סוכות כשרות ופסולות

עדיאל שושני

דף עבודה על סוכות שונות.
לפתיחה

ליל הסדר

צוות לב לדעת

מטרת המערך היא להכיר את המהלך הכללי של ליל הסדר, כתמונה אחת שלמה, ולזהות את האמצעים המגוונים בהם אנו משתמשים לסיפור יציאת מצרים: יצירת סקרנות, חווית החירות, סיפור מילולי, חווית השעבוד והיציאה, הודאה לה'.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מלאכות שמותר לעשותן בערב פסח גם במקום שנהגו לא לעשות

צוות לב לדעת

בשיעור זה נלמד שלכל כלל יש יוצאים מן הכלל. יש מצב שבו ביטול הכלל הוא השמירה על עצם הדבר שבגללו נוצר הכלל, מצב זה נדרש מהפסוק "עת לעשות לה' הפרו תורתיך".
קרא עוד
ייצוא לוורד

שמחת יום טוב

צוות לב לדעת

בשיעור זה ניפגש עם שלושה עקרונות הלכתיים של שמחת יום טוב – שמחה לכל אדם במה שמתאים לו, שיתוף נזקקים בשמחה והבחנה בין שמחה להוללות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מלאכה ביום טוב

צוות לב לדעת

הלכות עשויות להיראות במבט ראשון כאוסף פרטים והגבלות, אך כשמתבוננים בטעמן מגלים שמאחורי הפרטים קיימת מגמה לעצב את חיינו באופן נכון יותר וחיובי יותר. בשיעור זה נפגוש עיקרון זה דרך הלכות מלאכה ביום טוב, ולאור זאת נבקש לזהותו במרחבי חיים נוספים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

דברים הבאים מחמת הסעודה- חלק א

צוות לב לדעת

נלמד מהם הדברים הבאים מחמת הסעודה שנפטרים בברכת המוציא על הלחם ואלו שלא, נגלה את מעמדו המיוחד של הלחם שבשל כך הוא פוטר וננסה להעמיק מדוע קיבל הלחם מעמד מרכזי זה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מגילה, פרק ב' משנה ג': העיקר – מקרא מגילה

צוות לב לדעת

השיעור יעסוק בשאלה מהו החלק העיקרי במגילה. בשיעור תוצע ההבנה שגם חלקים בסיפור שלכאורה נראים לא עיקריים למרכז הסיפור, גם להם יש משמעות וחשיבות. השיעור יתמקד בחלקה השני של המשנה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ביכורים, פרק ג' משנה א': הקדשת ביכורים

צוות לב לדעת

המשנה מדברת על כך ש'הפרשת ביכורים' נעשית על ידי אמירה. האמירה "מקדישה" את הפרי לביכורים. בשיעור אנו נעסוק ביכולת ליצור מציאות של קדושה על ידי דיבור. כך למשל שאדם מקדיש בדיבורו את פירות הביכורים עוד בשדהו ועד להבאתם לבית המקדש למקרא ביכורים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות פורים - חלק א

צוות לב לדעת

מתוך הנס הגדול שהפך את ההתרחשות בשושן הבירה מיגון לשמחה, נוצרו הלכות פורים. ההלכות נועדו להזכיר לכולנו את הנס, ולחוות את הנס הזה בכל שנה ושנה. בעזרת המערך הבא ננסה להבין את השתלשלות האירועים מהסיפור ההיסטורי ועד לקיום ההלכות היום.
קרא עוד
ייצוא לוורד

דברים הבאים מחמת הסעודה- חלק ב

צוות לב לדעת

נלמד על דינם של פירות וסוגי שתייה בסעודה, האם הם נפטרים בברכת המוציא או לא וכן מספר הלכות נלוות הקשורות לנושא הכללי: דברים הבאים מחמת הסעודה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכות, פרק א' משנה ב': קריאת שמע בשחרית

צוות לב לדעת

יש ערך לקיום מצוות קריאת שמע בזמנה, אך ישנה אפשרות גם לקיים את מצוות קריאת שמע לאחר זמנה והיא תיחשב לו כלימוד תורה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות פורים - חלק ב

צוות לב לדעת

מתוך הנס הגדול שהפך את ההתרחשות בשושן הבירה מיגון לשמחה, נוצרו הלכות פורים. ההלכות נועדו להזכיר לכולנו את הנס, ולחוות את הנס הזה בכל שנה ושנה. בעזרת המערך הבא ננסה להבין את השתלשלות האירועים מהסיפור ההיסטורי ועד לקיום ההלכות היום.
קרא עוד
ייצוא לוורד

דברים הבאים מחמת הסעודה- חלק ג

צוות לב לדעת

נלמד על מעמדו המרכזי של הלחם לעומת מאכלים אחרים, ומדוע קיבל מעמד זה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכות, פרק א' משנה ג': קריאת שמע

צוות לב לדעת

בשיעור זה נלמד על החובה שלנו לציית לדברי חכמים ולהלכה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות פורים - חלק ג

צוות לב לדעת

מתוך הנס הגדול שהפך את ההתרחשות בשושן הבירה מיגון לשמחה, נוצרו הלכות פורים. ההלכות נועדו להזכיר לכולנו את הנס, ולחוות את הנס הזה בכל שנה ושנה. בעזרת המערך הבא ננסה להבין את השתלשלות האירועים מהסיפור ההיסטורי ועד לקיום ההלכות היום.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מגילה, פרק ב' משנה ה':מצוות שקיומן ביום - חלק ב

צוות לב לדעת

בשיעור נלמד את המשנה המתייחסת למצוות שיש לקיימן ביום. ננסה להבין מה המשמעות של זמני היום והלילה ולמה יש לקיים מצוות אלה דווקא ביום ובאור.
קרא עוד
ייצוא לוורד

דין קדימה בפירות- חלק א

צוות לב לדעת

בשיעור נלמד כיצד לנהוג כשיש לפנינו פירות עץ מסוגים שונים כשברצוננו לאכול מכולם. כמו כן נלמד על איזה פרי יש לברך קודם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

דין קדימה בפירות- חלק ב

צוות לב לדעת

נלמד על פי איזה סדר יש לברך כשיש לפנינו מגוון מאכלים שברכתם שונה וברצוננו לאכול מכולם וע"פ מה נקבע הסדר ונגלה למה משמעותי כל כך לברך לפי סדר מסוים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות ברכת המזון- חלק א

צוות לב לדעת

בשיעור נתייחס למקור החיוב בברכת המזון, נזכיר עניינים מסוימים שמופיעים בשלוש ברכות הראשונות בברכת המזון, וההשלכה ההלכתית שיש לכך. נעמיק מעט בתוכן של אותן ברכות ונכיר את שמותן. כמו כן נלמד על התוספות שיש להוסיף בברכת המזון בימים מיוחדים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות ברכת המזון- חלק ב

צוות לב לדעת

נבין את מעמדה של ברכת מזון כדין תפילה ומכאן נלמד את פרטי ההלכות הקשורים לקיום המעשי של מצוות ברכת המזון כשהפרט המרכזי הוא מהו אופן הברכה הראוי.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכת מעין שלוש- חלק א

צוות לב לדעת

הכרות מעמיקה עם ברכת "מעין שלוש". בברכה זו יש תמצית של שלוש ברכות מברכת המזון. תמצית זו עוסקת בהודאה לה', תודה על א"י ובקשה לבניין ירושלים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכת מעין שלוש- חלק ב

צוות לב לדעת

הכרות מעמיקה עם ברכת "מעין שלוש". בברכה זו יש תמצית של שלוש ברכות מברכת המזון. תמצית זו עוסקת בהודאה לה', תודה על א"י ובקשה לבניין ירושלים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חדש באתר

פורים קטן
שיעורים לחודש אדר

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן