תיכון
יסודי
גני ילדים

חומרי הוראה > יסודי > הלכה

הלוואה

צוות לב לדעת

לאחר לימוד כללי של כל הלכות הלוואה, נתמקד במערך זה בערך העצמאות העולה משתי ההלכות הראשונות אודות חשיבות הבאת העני למצב שלא יצטרך לבריות, ואודות עדיפות ההלוואה על הצדקה. בהמשך נתבונן במשמעות העצמאות בחיינו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם? - חלק א

מירב מגני, צוות לב לדעת.

שיעור זה הוא הראשון בסדרת שיעורים העוסקים בשאלתו של רבי יוחנן בן זכאי על הדרך הטובה שבה ראוי לאדם לדבוק כדי להיות טוב וישר. בשיעור זה נעסוק בתשובתו של רבי אליעזר על מידת ה"עין הטובה". נלמד על 'עין טובה כלפי עצמי', על הסתפקות ושמחה במה שיש לי ומתוך כך נרכוש עין טובה כלפי הזולת. נבין מדוע מי שהוא בעל עין טובה אהוב על הכל והכל אוהבים אותו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם? -חלק ב: על חברות שכנות ואהבה

מירב מגני, צוות לב לדעת.

בשיעור זה נמשיך ונעסוק בשאלה " איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם ?". נבחן את תשובותיהם של רבי יהושע ורבי יוסי: חבר טוב ושכן טוב.

קרא עוד
ייצוא לוורד

אלול- חודש הרחמים והסליחות

צוות לב לדעת

מר"ח אלול ועד יו"כ עלה משה רבינו להר סיני לבקש רחמים על עמ"י ונסלח. מאז נקבעו ימים אלו לדורי דורות כזמן מסוגל לבקשת רחמים וסליחה ולהתקרבות להקב"ה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ביקור חולים

צוות לב לדעת

נלמד מה החשיבות במצוות ביקור חולים וכמה מדיניה של מצווה זו.
השיעור מבוסס על סעיפים מהקיצור שולחן ערוך, על פי תכנית הלימודים בתושב"ע.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכה אחרונה- חלק א

צוות לב לדעת

נלמד על שתי הברכות אחרונות: מעין שלוש ובורא נפשות, מתי ועל מה מברכים אותן מתוך התבוננות בכך שבהודאה על האוכל מודים באופן ייחודי על מיני המאכלים והמשקים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכת "הגומל"

רונית כלילי

נלמד על המצבים בהם מצווה האדם לברך את ברכת הגומל ונברר מה תפקידה התודעתי והאמוני של הברכה אצל האדם ושומעיו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכת אשר יצר

צוות לב לדעת

נלמד על המצווה לברך ברכת "אשר יצר", ואת פרטיה העיקריים. נבין את משמעות מילותיה, את המורכבות והפלאיות הרבה הטמונות במבנה מערכות הגוף, ומתוך כך את חשיבות ההודאה על תפקודו הבריא והסדיר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכת חמשת מיני דגן- חלק א

צוות לב לדעת

נלמד על סוגי המאכלים שמברכים עליהם מזונות, מה מבדיל אותם מלחם ובאיזה מצב נברך עליהם כמו לפני ואחרי לחם. נעסוק ונברר תוך כדי ההבחנות השונות כמה ומדוע חשוב לברך את הברכה המתאימה למאכל לפי סוגו והכמות האוכלים ממנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכת כהנים - פתיחה

יעקב כהן- צוות לב לדעת

ברכת הכהנים כוללת את הרבה ברכות טובות. לשונה קבוע, ויחד עם זאת היא מאפשרת לכל אחד להתחבר אליה מזוית יחודית ולכוון למה שהוא זקוק.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכת מעין שלוש- חלק ב

צוות לב לדעת

הכרות מעמיקה עם ברכת "מעין שלוש". בברכה זו יש תמצית של שלוש ברכות מברכת המזון. תמצית זו עוסקת בהודאה לה', תודה על א"י ובקשה לבניין ירושלים.
לפתיחה

ברכת מעין שלוש- שיעור ראשון

צוות לב לדעת

הכרות מעמיקה עם ברכת "מעין שלוש". בברכה זו יש תמצית של שלוש ברכות מברכת המזון. תמצית זו עוסקת בהודאה לה', תודה על א"י ובקשה לבניין ירושלים.
לפתיחה

ברכת על הניסים

צוות לב לדעת

משמעות ברכת " על הניסים" הנאמרת בחנוכה ובפורים. הברכה היא תפילת הודיה שמשתלבת בברכת המזון ובתפילת שמונה עשרה בתפילת ההודאה היומיומית "מודים ..", בהתייחסות לאזכור הנס ההיסטורי.
לפתיחה

ברכת ראיה- חלק א

רונית כלילי- צוות לב לדעת

נלמד על המצווה לברך בראיית מקומות מיושבים בא"י, תנאיה ומשמעותה. נתייחס לרלוונטיות המצווה היום.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכת ראיה- חלק ב

רונית כלילי- צוות לב לדעת

נלמד על המצווה לברך בעת ראיית חכם מופלג בתורה מחכמי ישראל וחכם בחכמה כללית מאומות העולם, מה התנאים לקיום המצווה ומשמעותה. נרחיב על מעלתה של חכמת התורה מתוך השוואה בינה לבין החכמות הכלליות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ברכת שהחיינו

רונית כלילי- צוות לב לדעת

דרך המפגש עם הלכות ברכת שהחיינו, וזיהוי האירועים השונים בהם אנחנו זוכים לומר ברכה זו, נבקש לעמוד על אופיה המיוחד, ועל הההזדמנות החשובה שהיא מעניקה לנו, להכיר בשמחות הקטנות והגדולות המתרחשות בחיינו, להנכיח אותן, ולהודות עליהן.
קרא עוד
ייצוא לוורד

גם אני שותף

צוות לב לדעת

יש יתרון וחשיבות לכך שכל אדם יבחר לקחת חלק כלשהוא בהכנות לשבת, גם אם הללו יכולות להיעשות או נעשות על ידי אחרים. השותפות בהכנה מראה על הקשר לשבת והרצון בבואה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

דברים הבאים מחמת הסעודה- חלק א

צוות לב לדעת

נלמד מהם הדברים הבאים מחמת הסעודה שנפטרים בברכת המוציא על הלחם ואלו שלא, נגלה את מעמדו המיוחד של הלחם שבשל כך הוא פוטר וננסה להעמיק מדוע קיבל הלחם מעמד מרכזי זה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

דברים הבאים מחמת הסעודה- חלק ב

צוות לב לדעת

נלמד על דינם של פירות וסוגי שתייה בסעודה, האם הם נפטרים בברכת המוציא או לא וכן מספר הלכות נלוות הקשורות לנושא הכללי: דברים הבאים מחמת הסעודה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

דברים הבאים מחמת הסעודה- חלק ג

צוות לב לדעת

נלמד על מעמדו המרכזי של הלחם לעומת מאכלים אחרים, ומדוע קיבל מעמד זה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

דין קדימה בפירות- חלק א

צוות לב לדעת

בשיעור נלמד כיצד לנהוג כשיש לפנינו פירות עץ מסוגים שונים כשברצוננו לאכול מכולם. כמו כן נלמד על איזה פרי יש לברך קודם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

דין קדימה בפירות- חלק ב

צוות לב לדעת

נלמד על פי איזה סדר יש לברך כשיש לפנינו מגוון מאכלים שברכתם שונה וברצוננו לאכול מכולם וע"פ מה נקבע הסדר ונגלה למה משמעותי כל כך לברך לפי סדר מסוים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הבדלה

יעקב כהן- צוות לב לדעת

בהבדלה אנו מלווים את השבת שנפרדת מאיתנו, אנו מתמקדים הן בקדושתה העליונה, והן בהארתה את חיי המעשה וימות השבוע הקרבים – הארה המהווה ביטוי נוסף של קדושתה. בשיעור נבקש להבין כיצד שלביה השונים של ההבדלה מכילים ומבטאים את שני הפנים הללו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ההכנות לשבת-מעשים פשוטים הופכים לגדולים

צוות לב לדעת

ההכנות לשבת מלמדות אותנו שאפילו הפעולות הפשוטות, היומיומיות יכולות להפוך לקודש - הכל תלוי בכוונה של האדם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

החמץ והפשטות

דנה קצב, צוות לב לדעת.

איסורי החמץ מאפשרים לנו להסיר מעלינו את "ההתנפחות", וכל התוספות המיותרות של חיינו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות ברכת המזון- חלק א

צוות לב לדעת

בשיעור נתייחס למקור החיוב בברכת המזון, נזכיר עניינים מסוימים שמופיעים בשלוש ברכות הראשונות בברכת המזון, וההשלכה ההלכתית שיש לכך. נעמיק מעט בתוכן של אותן ברכות ונכיר את שמותן. כמו כן נלמד על התוספות שיש להוסיף בברכת המזון בימים מיוחדים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות ברכת המזון- חלק ב

צוות לב לדעת

נבין את מעמדה של ברכת מזון כדין תפילה ומכאן נלמד את פרטי ההלכות הקשורים לקיום המעשי של מצוות ברכת המזון כשהפרט המרכזי הוא מהו אופן הברכה הראוי.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות ברכת כהנים

יעקב כהן - צוות לב לדעת

ברכת הכהנים שותפים לא רק הכהנים, אלא גם הישראלים והלווים. לכל אחד יש את תפקידו, ובשותפות כולם מתקיימת הברכה השלמה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות חג השבועות

צוות לב לדעת

הנושא המרכזי בהלכות חג השבועות הוא ביטוי אהבת התורה והשמחה על קבלתה. בדרך כלל מתנות פחות ופחות משמחות ככל שעובר הזמן; בתורה אין זה כך, שכן היא רלוונטית לכל אדם ולכל דור (ומסיבות נוספות).
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות חול המועד

צוות לב לדעת

ההלכה למעשה הינה פעמים רבות 'השורה הסופית' של דיון, שמטרתה לאזן בין צדדים וערכים שונים. ניפגש בעיקרון זה דרך הלכות חול המועד, שמאזנות בין שיקולים שונים: שמחת החג שמביאה לאיסור מלאכה מחד, וצרכים שונים המביאים להגבלת איסור זה מאידך.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות מוקצה

צוות לב לדעת

מטרת השיעור היא להכיר את ההלכות הבסיסיות של איסור מוקצה, ואת הטעמים המרכזיים לאיסור.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות ספירת העומר

צוות לב לדעת

האם מי ששכח לספור יום אחד את ספירת העומר יכול להמשיך ולספור בשאר הימים? דרך מחלוקת הפוסקים בשאלה זו נעסוק באיזון בין ערך השלמות והשאיפה אליה מצד אחד, לבין ערך ראיית 'חצי הכוס המלאה' מצד שני.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות פורים - חלק א

צוות לב לדעת

מתוך הנס הגדול שהפך את ההתרחשות בשושן הבירה מיגון לשמחה, נוצרו הלכות פורים. ההלכות נועדו להזכיר לכולנו את הנס, ולחוות את הנס הזה בכל שנה ושנה. בעזרת המערך הבא ננסה להבין את השתלשלות האירועים מהסיפור ההיסטורי ועד לקיום ההלכות היום.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות פורים - חלק ב

צוות לב לדעת

מתוך הנס הגדול שהפך את ההתרחשות בשושן הבירה מיגון לשמחה, נוצרו הלכות פורים. ההלכות נועדו להזכיר לכולנו את הנס, ולחוות את הנס הזה בכל שנה ושנה. בעזרת המערך הבא ננסה להבין את השתלשלות האירועים מהסיפור ההיסטורי ועד לקיום ההלכות היום.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלכות פורים - חלק ג

צוות לב לדעת

מתוך הנס הגדול שהפך את ההתרחשות בשושן הבירה מיגון לשמחה, נוצרו הלכות פורים. ההלכות נועדו להזכיר לכולנו את הנס, ולחוות את הנס הזה בכל שנה ושנה. בעזרת המערך הבא ננסה להבין את השתלשלות האירועים מהסיפור ההיסטורי ועד לקיום ההלכות היום.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הקדמה להלכות ספירת העומר

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבקש להכיר ולהפנים שני טעמים של ספירת העומר – מחד ציפייה למתן תורה מתוך התרגשות, ומאידך התכוננות וסליחה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חודש אלול

צוות לב לדעת

חודש אלול הוא חוליה אחת בתוך תמונה שלמה של סיפור שמתחיל בחתונה, ממשיך במשבר ובבקשת סליחה וסופו בהתחדשות של קומה חדשה בקשר. על כן, אוירת הרצינות בחודש אלול איננה רצינות של עצבות אלא של הציפיה להתחדשות הקשר בין עם ישראל לקב"ה, ושל לקיחת אחריות ותיקון המעשים.
לפתיחה

ליל הסדר

צוות לב לדעת

מטרת המערך היא להכיר את המהלך הכללי של ליל הסדר, כתמונה אחת שלמה, ולזהות את האמצעים המגוונים בהם אנו משתמשים לסיפור יציאת מצרים: יצירת סקרנות, חווית החירות, סיפור מילולי, חווית השעבוד והיציאה, הודאה לה'.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ללכת בדרכיו

מירב מגני, צוות לב לדעת.

בשיעור זה נלמד שהציווי "אחרי ה' אלוקיכם תלכו" (דברים י"ג , ה') משמעותו ללכת בדרכי ה', לדבוק במידותיו ובמעשיו וללמוד מתכונותיו הטובות ולהדמות אליו, כל אחד כפי כוחו.

קרא עוד
ייצוא לוורד

מידת הענוה

עינת ריינוס, צוות לב לדעת.

נכיר את מידת הענוה ונראה את מעמדה המיוחד מכל שאר המידות הטובות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מלאכה ביום טוב

צוות לב לדעת

הלכות עשויות להיראות במבט ראשון כאוסף פרטים והגבלות, אך כשמתבוננים בטעמן מגלים שמאחורי הפרטים קיימת מגמה לעצב את חיינו באופן נכון יותר וחיובי יותר. בשיעור זה נפגוש עיקרון זה דרך הלכות מלאכה ביום טוב, ולאור זאת נבקש לזהותו במרחבי חיים נוספים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מפתח לחג- מנהגי תשרי

חל"ד- מפתח לחג

דפי עבודה לתלמיד על מנהגי חגי תשרי.
לפתיחה

מצה שמורה

עינת ריינוס- צוות לב לדעת

נלמד מהי מצה שמורה, במה היא שונה ממצה רגילה וממה עליה, וגם עלינו, להישמר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצוות וידוי

צוות לב לדעת

מצוות וידוי היא שלב עיקרי בתשובה. הוידוי הוא חשבון נפש פרטי של האדם מול הקב"ה ומול עצמו. כשאדם מתוודה על מעשיו הוא כבר עשה חצי מהדרך לתיקון.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוכות כשרות ופסולות

עדיאל שושני

דף עבודה על סוכות שונות.
לפתיחה

עבודת סיכום על ל"ט אבות מלאכה

אמונה שטיין

לפניך עבודה שאתה צריך לעשות לסיכום החומר שלמדנו.
מטרת העבודה הינה ליצור חיבור בינך לבין אחת המלאכות האסורות, תוך שיקוף של הבנתה, קישורה לחיינו והצגתה באופן יצירתי.
קרא עוד
ייצוא לוורד

עירוב תבשילין

צוות לב לדעת

העירוב נועד למנוע מצב של הכנה מיום טוב ליום חול. איסור ההכנה מקודש לחול מבטא את קיומם של שני המימדים הללו בחיינו, ומטרתו היא לשמור את מקומו הגבוה של מימד הקודש, ולאפשר לנו לחוות אותו בשלמות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פסוקי דזמרה- חלק א

רונית כלילי- צוות לב לדעת

נכיר מהם פסוקי דזמרה, קצת מתוכנם ומטרתם והלכה הנוגעת אליהם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרשת שקלים

צוות לב לדעת

כל אחד מאיתנו אינו רק אדם פרטי, אלא גם חלק מהאומה כולה. נתינת מחצית השקל הינה ביטוי סמלי לרצונו של כל יחיד לתת למען האומה ולפעול להגשמת ערכיה. רעיון זה מהווה עיבוד של פירוש הרש"ר הירש, המובא בהרחבות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

צדקה

צוות לב לדעת

הלכות הצדקה אינן מתייחסות רק לנתינת הצדקה בפועל, אלא יש בהן התייחסות נרחבת למימד הרגשי – של העני, של העשיר ושל המתרים. נזהה התייחסות זו בהלכות שלפנינו, ונתבונן במשמעות הדבר לחיינו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קריאת המגילה

צוות לב לדעת

לעתים משמעותם של מאורעות מתגלה רק כעבור זמן, בעוד שבעת התרחשותם הם נראים סתמיים או אפילו נוגדים את מגמת החיים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קריאת שמע

עינת ריינוס- צוות לב לדעת

השיעור עוסק בהבנת הפסוק הראשון של קריאת שמע, ההלכות הקשורות בו ובחשיבות המיוחדת שלו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שבת המלכה וההכנות לבואה

צוות לב לדעת

ההתכוננות לשבת והטרחה לקראת מדגישים לנו את חשיבותה. אנחנו מתכוננים לשבת בדומה לביקור אדם חשוב.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שיקוף בשיעור הלכה

להתבונן על שיעורי הלכה בכיתתנו לאורך השנה ולחשוב עליהם באופן אישי.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שלושה זמנים ביום

צוות לב לדעת

דף עבודה בנושא התפילה.
לפתיחה

שמחת יום טוב

צוות לב לדעת

בשיעור זה ניפגש עם שלושה עקרונות הלכתיים של שמחת יום טוב – שמחה לכל אדם במה שמתאים לו, שיתוף נזקקים בשמחה והבחנה בין שמחה להוללות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

תפילות בתנ"ך

צוות לב לדעת

הכרות עם תפילות בתנ"ך, וקבלת השראה מהן.
קרא עוד
ייצוא לוורד

תפילת הדרך

צוות לב לדעת

מתוך קריאה קרובה וקשובה של נוסח התפילה בשיעור, נעמוד על טיב הבקשות המובלעות בתפילת הדרך. נתבונן באופיין השונה של הפניות. כמו כן, נעמוד על המתח ונבחין בין הצורך בשמירה אישית וקרובה, ובין הנקיטה בלשון רבים על משמעויותיה.
לפתיחה

תפילת שמונה עשרה

הרב פנחס כהן

פרק מתוך חוברת "שירת הלב" העוסקת בהוראת תפילת שמונה עשרה בצורה מעמיקה ויצירתית. הפרק עוסק בברכות: רפואה, שומע תפילה והודאה. לפרטים נוספים pcohen94@gmail.com
לפתיחה

תקיעת שופר ומשמעותה

צוות לב לדעת

קול השופר הוא קול פשוט שבא להעיר אותנו, לגרום לנו לחשוב על מעשינו, להרגיש, להתכוון, לרצות להשתפר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חדש באתר

משנכנס אדר
שיעורים לחודש אדר

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן