תיכון
יסודי
גני ילדים

חומרי הוראה > יסודי > מרכזי למידה

מטלת ביצוע בנושא הכרת הארץ

נחמק'ה מורן

לאחר סיום לימוד הנושא של צפון הארץ, התלמידים יתבקשו להכין עבודה מסכמת על אזור זה.

קרא עוד
ייצוא לוורד

מרכז ארץ ישראל- ארץ ישראל מול מצרים

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

השוואה בין ארץ ישראל למצרים.
לפתיחה

מרכז ארץ ישראל- ארץ ישראל, געגוע וכמיהה

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

על געגועים וכמיהה לארץ ישראל.
לפתיחה

מרכז ארץ ישראל- שירון ארץ ישראל

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

שירון שירי ארץ ישראל.
לפתיחה

מרכז בית המקדש- בית המקדש

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

תפקידיו של בית המקדש.
לפתיחה

מרכז בית המקדש- בית המקדש וחדריו

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

הכרות עם מבנה המקדש וסיפור ניקנור.
לפתיחה

מרכז בית המקדש- עליה לבית המקדש

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

עליה עם הביכורים לירושלים.
לפתיחה

מרכז העפלה- העפלה

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

הכרות עם ההעפלה והדמייתה.
לפתיחה

מרכז העפלה- עדותו של מעפיל

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

עיון והתבוננות בסיפורו של מעפיל. קשייו והתמודדויותיו.
לפתיחה

מרכז העפלה- ציר זמן היסטורי

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.


מרכז העפלה- קטע מידע

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

הכרות עם המושג העפלה ומושגים נוספים.
לפתיחה

מרכז העפלה- תחנות בעקבות מעפילים

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

תחנות על סיפורי העפלה שונים.
לפתיחה

מרכז חנוכה- אם הבנים שמחה

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

על הקשר המיוחד בין אם לילדיה ועל סיפורי מסירות נפש של אמהות וילדים.
לפתיחה

מרכז חנוכה- גבורה

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

מסירות נפש למען אחרים.
לפתיחה

מרכז חנוכה- גזירות אנטיוכוס

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

הכרות עם גזרות אנטיוכוס.
לפתיחה

מרכז חנוכה- הקרב בבית צור

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

סיפור הקרב בבית צור.
לפתיחה

מרכז חנוכה- קרבות החשמונאים

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

סקירת הקרבות השונים של החשמונאים.
לפתיחה

מרכז חנוכה- קרבות החשמונאים דף עבודה

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

סיכום קרבות החשמונאים.
לפתיחה

מרכז חנוכה- שמירת שבת או פיקוח נפש?

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

התלבטות בין ערכים מתנגשים והגבורה הנדרשת בעמידה על ערכים ועקרונות.
לפתיחה

מרכז חנוכה- שמנים ופתילות

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

ניסוי והתבוננות בשמנים שונים.
לפתיחה

מרכז מדבר- המדבר במילים

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף עבודה על מילים נרדפות למדבר בתנ"ך.
לפתיחה

מרכז מדבר- התגלויות במדבר

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דפי עבודה על התגלויות שהיו במדבר.
לפתיחה

מרכז מדבר- מפת המדבר

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דפי עבודה על התמצאות במפה ומציאת המדבר בתוכה.
לפתיחה

מרכז מדבר- עבודת ה' במדבר

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דפי עבודה על משמעותו של המדבר בקשר בין ישראל להקב"ה על פי פסוקים ומדרשים.
לפתיחה

מרכז מדבר- צמחים וחיות במדבר

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דפי עבודה על צמחים וחיות במדבר, דרכי השרדותם ואפיונם המיוחד.
לפתיחה

מרכז מנהיגות- מנהיגות בבית הספר

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף עבודה על מקרים ודילמות בהם מתגלה מנהיגות בבית הספר.
לפתיחה

מרכז מנהיגות- מנהיגות בטבע

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

שיעור ודפי עבודה על מנהיגות בטבע.
לפתיחה

מרכז מנהיגות- מנהיגות בתנ"ך

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דפי עבודה על מנהיגים בתנ"ך.
לפתיחה

מרכז מנהיגות- מנהיגים בדור האחרון

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דפי עבודה על מנהיגים מהדור האחרון- דוד בן גוריון והרב קוק.
לפתיחה

מרכז מנהיגות- תכונות המנהיג

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דפי עבודה על תכונות המנהיג, תוך ניתוח טקסטים ספרותיים.
לפתיחה

מרכז עברית- אוסף מילים

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דפים למורה להשלמת דפי העבודה לתלמידים.
לפתיחה

מרכז עברית- אוצר מילים

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דפי עבודה להרחבת אוצר המילים.
לפתיחה

מרכז עברית- חידוש השפה העברית

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף מידע על אליעזר בן יהודה וחידוש העברית
לפתיחה

מרכז עברית- מילים וביטויים

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דפי עבודה להרחבת אוצר המילים תוך כדי עיסוק במשמען.
לפתיחה

מרכז עברית- מילים מילים

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דפי עבודה להרחבת אוצר המילים ושימוש בהן.
לפתיחה

מרכז ציונות- הפריצה לכותל

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף מלווה צפיה לסרט 'הפריצה לכותל'.
לפתיחה

מרכז ציונות- הקו העירוני

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף עבודה על הקו העירוני בירושלים.
לפתיחה

מרכז ציונות- ירושלים של זהב

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף מלווה ומעורר מחשבה לשיר 'ירושלים של זהב'.
לפתיחה

מרכז ציונות- כיבוש ירושלים

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דפי עבודה על תמונות מכיבוש ירושלים.
לפתיחה

מרכז ציונות- מי שחלם

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

חיפוש אחר החלום של כל אחד.
לפתיחה

מרכז ציונות- מלחמות ישראל

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף עבודה על מלחמות ישראל
לפתיחה

מרכז ציונות- מפות ארץ ישראל

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף עבודה משווה בין מפת ארץ ישראל לפני מלחמת ששת הימים ואחריה.
לפתיחה

מרכז ציצית- הלכות ציצית

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף עבודה על הלכות ציצית.
לפתיחה

מרכז ציצית- מקורות על ציצית

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף מקורות על מצוות הציצית.
לפתיחה

מרכז ציצית- סוד הארגמן

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף עבודה על מאמר בשם 'סוד הארגמן' על סודו של צבע התכלת.
לפתיחה

מרכז ציצית- סימנים

צוות מרכז הפצה ממ"ד 'ראשית' ראש צורים.

דף עבודה על סימנים. מה עוזר לנו לזכור, ואלו סימנים יש לנו בחיים.
לפתיחה

חדש באתר

מורים עושים רוח
מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו- מורים עושים רוח- לקבל השראה, למצוא רעיונות, להתייעץ, לשתף ולשאול שאלות.

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן