תיכון
יסודי
גני ילדים

חומרי הוראה > יסודי > גדולי ישראל

אביי - כבוד תלמידי חכמים

נעמה אבידן- צוות לב לדעת

אביי, שעמד בראש ישיבה בבבל ילמד אותנו על הכבוד שיש לרכוש כלפי תלמידי חכמים ועל השמחה בכל לימוד של תורה. שיעור שמתאים ללמוד בסמוך לסיום פרשה או מסכת משניות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

אונקלוס הגר

נעמה אבידן - צוות לב לדעת

מפגש עם דמותו של אונקלוס, מפרש התורה שצעד בעקבות אמונתו והתגייר עד שהפך לאחד מן התנאים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

אשת הלל הזקן - לימוד זכות

נעמה אבידן- צוות לב לדעת

הכרות עם אשת הלל הזקן, אשת חסד חרוצה שדנה לכף זכות חתן שלא מצא כיבוד לאורחיו עד הדקה ה-99. מה היא תעשה לאחר שטרחה ובישלה לכבוד אורח חשוב, האורח כבר יושב סביב השולחן ולפתע דופק בדלת עני שזקוק לאוכל...הרבה אוכל..?
קרא עוד
ייצוא לוורד

בעוז ותעצומות

צוות החמ"ד

הצעה לפעילויות בעקבות סיפור חייהם של הרב והרבנית גורן.
לפתיחה

בתו של ר' עקיבא

נעמה אבידן- צוות לב לדעת

נפגוש את בתו של רבי עקיבא אשר ניצלה ממוות בליל חתונתה בזכות מצוות צדקה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

געגועים להר - לדמותו של הרב גורן

מירב מגני, צוות לב לדעת

שיעור זה עוסק בקשר המיוחד של הרב שלמה גורן לירושלים. נפגוש תחנות שונות של הרב גורן ביחסו לירושלים, החל מהיותו ילד קטן העומד מול הר הבית ומרגיש הרגשה של קדושה ושכינה המרחפת מעל ראשו, דרך תחושת החורבן והצער שחש על זקני ציון האבלים בנפילת הרובע לידי הירדנים ולסיום נחווה את ההתרגשות והשמחה העצומה עת קבלנו לידנו את המקום הקדוש.
קרא עוד
ייצוא לוורד

דמותו של הרב גורן

צוות החמ"ד

בשיעור זה נכיר לתלמידים את דמותו של הרב שלמה גורן, ונבחן את הערכים הנלמדים מדמותו ואת מידת הרלוונטיות של ערכים אלו לחייהם.
את מטרות היחידה בתחום השפה יקבע המורה בהתאם לגיל התלמידים והידע הקודם שלהם.
לפתיחה

הִלֵּל הַזָּקֵן- כוח הרצון

נעמה אבידן - צוות לב לדעת

כיצד חוטב עצים הופך לנשיא הסנהדרין? מהו ה"תבלין" החשוב ביותר בלימוד? שיעור על הלל הזקן ועל כוחו של הרצון.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הרב גורן- מנהיגות

צוות החמ"ד

התבוננות בדמותו של הרב גורן ולימוד על הנהגותיו מאפשרים לנו למצוא תכונות שונות של מנהיגות הקיימות בכולנו, במינונים שונים ובהזדמנויות שונות. היחשפות לתכונות אלו תאפשר לנו להוציאן מהכוח אל הפועל.
לפתיחה

טיול ישראלי עם הרב גורן

צוות החמ"ד

הרב גורן זצ“ל הנו חלק בלתי נפרד מתקומת עם ישראל בארצו ומבניינה של מדינת ישראל. בחייו של הרב גורן תחנות בעלות חשיבות רבה – משלב העלייה לארץ וההתיישבות בכפר חסידים בהיותו ילד בן 6 ועד למעורבותו בצמתים היסטוריים חשובים מתוקף תפקידיו הלאומיים. תחנות אלה מספרות את סיפורה של מדינת ישראל המתפתחת, ובה בעת מאפשרות הצצה לעולמו של הרב גורן – שיעור קומתו ההלכתי, רוחב השכלתו, אישיותו, מעורבותו, אומץ לבו ומידת האחריות שלו לכלל
ישראל.
לפתיחה

לפגוש את הרב גץ זצ"ל

רוני אלדד, צוות לב לדעת.

בשיעור שלפנינו נבקש לקבל ולספוג מעט ממידותיו של רב הכותל, הרב גץ זצ"ל. מתוך מפגש עם דמותו החמה, המאירה ומלאת האהבה לעם ישראל, לארץ ישראל, ולירושלים, שעולה מתוך ארבעה סיפורים נפלאים על אודותיו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מבוא לשיעורי גדולי שיראל

נעמה אבידן- צוות לב לדעת

מבוא לשיעורי גדולי ישראל
קרא עוד
ייצוא לוורד

מטלת ביצוע בעקבות שיעור "גדולי ישראל"

צביה מלק

הצעה לקיום הערכה חלופית בנושא דמויותיהם של מספר גדולי ישראל.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מילד כפר שובב לרב הראשי לישראל

מירב מגני, צוות לב לדעת

בילדותו היה הרב גורן ילד כפרי שובב שהעדיף את המרחבים הפתוחים על פני הלימודים. במהלך שנות ילדותו עבר שינוי והפך לתלמיד מתמיד ולעילוי גדול בתורה. דרך דמותו של הרב גורן נעסוק ביכולת להשתנות. האם אפשרי להשתנות ומהו הדבר שיוביל אותנו לשינוי המיוחל.
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבי חנינא בן דוסא

נעמה אבידן- צוות לב לדעת

הכרות עם דמותו של החכם ובעל המופת, רבי חנינא בן דוסא ורעייתו. סיפורים רבים נקשרו לדמותם הפלאית, נכיר את מעלתם של בני הזוג ואת הניסים שאירעו להם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבי טרפון - כיבוד הורים

נעמה אבידן- צוות לב לדעת

נלמד מרבי טרפון על מעלת כיבוד ההורים ונדון באופן בו אנו מכבדים את הורינו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבי יוסי הגלילי . "מבשרך לא תתעלם"- על יחסים בתוך המשפחה

נעמה אבידן, צוות לב לדעת

מפגש עם דמותו של רבי יוסי הגלילי דרך האופן בו התייחס לגרושתו. מהסיפור נלמד על דאגה ואכפתיות בין בני משפחה גם לאחר גירושין.
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבי שמעון בר יוחאי יחסי אדם לחברו

נעמה אבידן - צוות לב לדעת

מפגש עם דמותו של רשב"י ולימוד משנתו בתחום מצוות שבין אדם לחברו.
נלמד את דבריו של רבי שמעון: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים" ו"גדולה הונאת דברים מהונאת ממון
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבן גמליאל דיבנה - שאלה של סמכות

נעמה אבידן - צוות לב לדעת

רבן גמליאל הנהיג את העם לאחר שחרבה ירושלים. הוא איחד את העם סביב המרכז ביבנה וקבע מסגרת הלכתית אחת מחייבת, זאת כדי למנוע את פיצול עולם ההלכה, ועמה פיצול העם. בשיעור נדון על סמכות ועל החשיבות שבאחדות. רצוי ללמוד את השיעור אחרי שלמדנו על רבן יוחנן בן זכאי והחורבן.
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבן יוחנן בן זכאי

נעמה אבידן, צוות לב לדעת.

השיעור הזה יהיה מפגש עם דמותו של רבן יוחנן בן זכאי על רקע חורבנה של ירושלים. השאלה שתלווה את השיעור היא האם הייתם מבקשים את עזרת אספסינוס או שהייתם בוחרים להילחם עד כלות כוחותיכם בירושלים?
קרא עוד
ייצוא לוורד

שמאי

נעמה אבידן- צוות לב לדעת

מפגש עם דמותו של רבן יוחנן בן זכאי על רקע חורבנה של ירושלים. דיון בדבר הכניעה או השגת הפשרה עם צבא רומא.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שמאי - סבר פנים יפות וקפדנות שלובים זו בזה

נעמה אבידן - צוות לב לדעת

שמאי מקפיד לקבל כל אדם בסבר פנים יפות ועם זאת לא מוכן בשום פנים ואופן ללמד את התורה על רגל אחת. שיעור על דמותו של שמאי.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שמעון הצדיק- מעלת כהן גדול

נעמה אבידן - צוות לב לדעת

מפגש עם שמעון הצדיק, משיירי כנסת הגדולה, כהן גדול בבית המקדש במשך 40 שנה. בשיעור, נלמד על מעלתו, על יחסיו עם אלכסנדר מוקדון ועל השינויים שחלו בבית המקדש לאחר מותו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שתלתם ניגונים בי

מירב מגני, צוות לב לדעת

בשיעור זה ניפגש עם סיפורים מימי ילדותו המוקדמים של הרב גורן ונראה כיצד ערכים שספג מהוריו הטביעו חותם על אישיותו והביאו ברכה לעם ישראל.
קרא עוד
ייצוא לוורד

תחילתו של הלל

צוות לב לדעת

דרך מדרש העוסק בתחילתו של הלל הזקן נלמד גם על עצמינו. נראה כי בחיים שלנו יש לא פעם קושי או חסרון במציאות שגורמים לנו להמנע מלממש את הרצון שלנו. מסיפור המשך חייו של הלל ומהאופן בו התחיל מסלול דבקותו בתורה – נלמד להתבונן על הרצונות שלנו ולפעול למימושם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חדש באתר

פורים קטן
שיעורים לחודש אדר

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן