תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > יסודי > משנה > יומא, פרק ח': הכפרה על העברות ביום הכיפורים (חלק ב')

יומא, פרק ח': הכפרה על העברות ביום הכיפורים (חלק ב')

צוות לב לדעת
הדפסה
מקצוע: משנה
כיתה: ג-ד
נושא: מסכת יומא, פרק ח' משנה ט'

ביום הכיפורים הקב"ה נותן לנו הזדמנות מיוחדת להשאיר את העברות בעבר ולהתחיל את השנה החדשה נקיים וטהורים.

פתיחה 

'תיקונומטר': נספר לתלמידים על מכונה דמיונית שיכולה לקחת מעשים שעשינו בעבר ואנו מצטערים עליהם ולתקן אותם.

כל תלמיד יכתוב על פתק ללא שם, 2 מעשים שהיה רוצה שהמכונה תתקן עבורו:

 • דבר אחד שמתאים להגדרה של בן אדם לחברו- שעשה כלפי חברים/הורים/ משפחה,
 • ודבר אחד שמתאים להגדרה של בן אדם למקום- שעשה שלא כהלכה.

נבחר כמה פתקים ונרשום אותם על הלוח בשני טורים נפרדים, ע"פ החלוקה של עברות שבין אדם לחברו ועברות בין אדם למקום. התלמידים, על סמך הידע מהשיעור הקודם יצטרכו לעזור למורה למיין את הפתקים.

 

מפגש ראשוני עם המקור

התלמידים יוציאו את הדף עם המשנה מהשיעור שעבר.

התלמידים יקראו את המשנה באופן עצמאי. וידגישו את המילים ממשפחת המילים של  'כפרה' ו'טהרה' בצבע בהיר. את המילים ממשפחת המלים של  'טמא' ו 'עברות' ידגישו בצבע אחר.

לאחר העבודה העצמית, נדון עם התלמידים במושגים טהרה וטומאה לפי הידע המוקדם שלהם: מקווה, מנהג טבילה לפני יום הכיפורים, טבילת כלים וכו'.

 

התבוננות

נשאל את התלמידים את השאלות הבאות. ניתן לערוך דיון בכיתה סביב השאלות או לתת אותן כעבודה אישית לכתיבה במחברת: 

 • לכפר=לכסות, להסתיר. אלו סוגים של דברים אנחנו רוצים שיוסתרו ויישארו בעבר?
 • איך לפי המשנה אפשר לכפר על מעשים לא טובים שעשינו?
 • הסבירו את המשפט: הכפרה הופכת את העבירה לעבר.
 • אילו תחושות והרגשות מעוררים בנו זיכרונות של מעשים לא טובים שעשינו?
 • ממה אתם רוצה להיטהר ביום הכיפורים?
 • מהו לדעתך הקשר בין הוידוי ובקשת הסליחה ובין הכפרה?

 

הפנמה 

נחלק לתלמידים דף עבודה. נתחיל בסיפור מהדף על ילד שרצה לבקש סליחה ולא ידע איך. התלמידים יצטרכו לכתוב המשך לסיפור ולהוסיף רגשות ורעיונות כיצד יצליח הילד לבקש סליחה ולהתנצל למרות הבושה. אפשר לתת לתלמידים להוסיף גם איך הרגיש כלל הילדים בעקבות בקשת הסליחה. 

 

סגירה שהיא פתיחה

במשנה כתוב שהקב"ה מטהר את ישראל, נשאל את התלמידים: 

 • איזו מן תחושה זאת טהרה?
 • באילו דברים יכול רק הקב"ה בעצמו לטהר אותנו ולנקות אותנו?

נזמין את התלמידים לכתוב תפילה קצרה ולכלול בה דברים שהיו רוצים שהקב"ה יטהר אותם מהם.

 

הרחבה למורה

 • התחלנו מלימוד המשנה מהפסקה השנייה. הנושא 'אחטא ואשוב' הוא מורכב וראוי לדיון בפני עצמו.
 • בשלב הראשון חשוב להבין ולהפנים את שני הסוגים של העברות. עיקרון בקשת הסליחה קיים בשני הסוגים: בעברות של בין אדם לחברו בריצוי החבר, ובעבירות שבין אדם למקום בוידוי ביום הכיפורים.
 • נושא העברות והסליחה עלול לעורר אצל הלומדים מבוכה שיש בה מן הבריאות - אפשר להקדים ולומר שאנו כבני אדם טועים וחוטאים ולומדים מהטעויות שלנו. חשוב לשים לב לטעויות ולחטאים שלנו כדי שנדע כיצד לתקן.
 • פשט המושג 'כפרה' הוא כיסוי, כמו – כפורת. הכפרה מכסה על העברות שלנו, ומאפשרת לנו צמיחה מחודשת.
 • יום הכיפורים מרכזו הוא הכפרה על מעשים שבין אדם למקום, אבל הוא הזדמנות לחזור למעשים בינינו ובין החברה שעליהם היינו רוצים לכפר. על מעשים אלו עלינו לבקש סליחה מהחבר כחלק מתהליך הכפרה.
 • הרחבה על המושגים טהרה וכפרה, וכן על אופן הכפרה ביום הכיפורים בעברות בין אדם לחברו לעברות בין אדם למקום במאמרו של פרופ' משה ארנד.

 

 

חדש באתר

משנכנס אדר
שיעורים לחודש אדר

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן