תיכון
יסודי
גני ילדים

חומרי הוראה > תיכון > זוגיות

חכמת נשים, מאת ש"י עגנון

מירב ראובינוף, צוות לב לדעת.

הצעה להוראת סיפורו של עגנון: "חכמת נשים". הסיפור מעלה נקודות חשובות הקשורות למעמדן של הנשים, תפקידן והקונפליקט שלהן בין לימוד תורה לחינוך הילדים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פערים בין בני זוג

שמואל שפירא

נקודות לתשומת לב בנושא של הבדלים ופערים בין בני זוג- איזו עבודה של תיקון ובנייה אפשר לעשות דרך ההבדלים בין בני הזוג ולמה חשוב לשים לב?
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין ב' ע"א: קניין כסף באישה

צוות לב לדעת

האשה נקנית בכסף – מובאים שני מקורות האחד מעפרון ומירמיהו . ביחידה זו נציע שהמקורות הללו לא הובאו רק ללימדו הטכני של מקור לקניין כסף אלא יש בהם כדי ללמד על מהותו של מעשה הקידושין
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין פא' ע"ב: רבי חייא בר אשי ואשתו (חרותא)

צוות לב לדעת

הסיפור על ר' חייא בר אשי ואשתו שונה באופן מהותי מ"סיפורי הפיתוי" האחרים. מטרת המערך הבא להעמיק בסיפור ולהתבונן במסרים העולים ממנו ביחס לפרישות מינית. כדרכן של אגדות ניתן "ללוש" את הסיפור שוב ושוב ולמצוא בו טעמים חדשים. בשאלות העיון נפתח מספר פתחים. בהצעה להעברת השיעור נצטמצם. תן לחכם ויחכם עוד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שכינה ביניהם: קדושה בקשר הזוגי פרק ז'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בהבנה שברית הנכרתת בין איש לאשה בעם ישראל מכילה מימד נוסף מזה המצוי בכל ברית נישואין של איש ואשה בעולם. בברית הנישואין נוכחים לא רק האיש והאשה אלא גם הקב"ה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חובות האישה לבעלה- פרק ה'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בחובות שהגדירה ההלכה לאשה כלפי בעלה – אלו הממוניות ואלו המעשיות. נבקש לבחון את מהותן של החובות הללו ולהתמודד עם השאלות שהציור עולה מתוך מקורות ההלכה פותח כאשר מבקשים ליישם אותו במציאות של החיים המודרניים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

אפלח ואוקיר ואכלכל - פרק ה'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בתוכן שטר הכתובה שעליו חותם החתן במעמד הנישואין
קרא עוד
ייצוא לוורד

חתונה - בין פרטי ללאומי פרק ד'

צוות לב לדעת

שיעור זה עוסק בשאלת השייכות של זיכרון ירושלים למעמד החופה, או במילים אחרות: לקשר בין כריתת הברית האינטימית בין איש לאשה ספציפיים למילים הגדולות של גלות וגאולה המתייחסות לתהליכים שעובר עם ישראל בכלל.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הנסירה

רעות ברוש


ברכות הנישואין -פרק ד'

צוות לב לדעת

שיעור זה יבקש להעמיק במשמעות ובמבנה של שבע הברכות שתיקנו חז"ל ולבחון דרכן את האופנים בהם תפסו חז"ל את קשר הנישואין במובן האוניברסאלי כהמשך סיפור בריאת האדם ובמובן הלאומי כחלק מתהליך גאולה ובניין ירושלים
קרא עוד
ייצוא לוורד

שידוכין - פרק ד'

צוות לב לדעת

שיעור זה שיעור זה הינו שיעור פותח לפרק הרביעי ביחידה בתהליך ההופך איש ואשה להיות זוג נשוי כדת משה וישראל. כמו כל עולם המצוות שלנו, גם הדרך להינשא עמוסה בפרטים ודיוקים הלכתיים, אך מאחורי כל אלו מתחבאת משמעות ועומק שהלכה יוצרת ומבטאת
קרא עוד
ייצוא לוורד

וארשתיך לי לעולם -פרק ד'

צות לב לדעת

שיעור זה יעסוק במושג "אירוסין" ובמהותו של שלב זה כחלק מתהליך יצירת קשר בין בני זוג בהלכה
קרא עוד
ייצוא לוורד

נפרדנו כך- לאה גולדברג

מירב ראובינוף

פעמים רבות בחיים אנו נפרדים מאנשים יקרים. פרידה היא בדרך כלל דבר שקשה מבחינה רגשית, ואם לא נעשתה מרצון היא קשה אף יותר.
לחלק מבני הנוער יש חבר או חברה בגיל התיכון, ולפעמים גם הם מתנסים בפרידה. שיר זה עוסק בפרידה בין זוג אוהבים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

האישה נקנית- פרק ד'

צוות לב לדעת

שיעור זה הינו שיעור העוסק בתת פרק "קידושין ונישואין" העוסק בתהליך יצירת הקשר המחייב בין האיש לאשה בהלכה היהודית. על משמעות מעשה הקניין בעת הקידושין
קרא עוד
ייצוא לוורד

מתי להינשא? פרק ג'

צוות לב לדעת

שיעור זה הינו שיעור פותח לפרק השלישי ביחידה העוסק בגיל הנישואין
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין ב-ה: קניני אישה- מבט עומק

צוות לב לדעת

המשנה הפותחת את המסכת מלמדת אותנו שהאשה נקנית בשלש דרכים :כסף שטר וביאה. סוגיות הגמרא דנות במקור לקנינים אלו ודרכן אנו יכולים להבין את האופי היחודי של כל קנין. העמידה על אופי הקנינים תביא אותנו לחשיבה על אופי הזוגיות הנוצרת מקדושין אלו ועל מורכבות הקשר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

אהבה

אתי שילה בן ישר

מתוך עיון בתנ"ך, במדרש ובדעותיהם של גדולי ישראל האחרונים - נידרש לשאלה בדבר היחס לשוני בין בני הזוג.
קרא עוד
ייצוא לוורד

אהבה

מירב ראובינוף

הצעה לשלשה מערכי שיעור בנושא האהבה. משמעות המושג אהבה, אהבה שאינה תלויה בדבר ואהבה שבין איש לאישה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סוד הנסירה

אתי שילה בן ישר


אהבה

אתי שילה בן ישר


צניעות

אתי שילה בן ישר


עקרות

אתי שילה בן ישר


מהות הקשר הזוגי- פרק ו'

צוות לב לדעת

שיעור זה הוא שיעור פתיחה לנושא הזוגיות. כדי להבין את מהות הקשר בין איש לאישה, נפנה אל פרקי הבריאה שאולי הסיפור המרכזי בהם הוא בריאת אדם וחווה, ובעצם- הקשר הזוגי הראשון בעולם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

העילות לגירושין - פרק י'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בשאלה מה העילה שבגינה יכול זוג להתגרש. המבט דרכו נבחן את הסוגיה הזו יתמקד הן במקורות ובשיטות השונות הקיימות בחז"ל ביחס לשאלה זו והן במציאות המודרנית בה אחוזי הגירושין הגיעו לרמות גבוהות מאד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מנהגי הבית פרק ו'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בשאלה כיצד יש לנהוג במקרה בו איש ואשה הנישאים זה לזה מגלים שמנהגי הבית שהיו נהוגים בכל אחד מבתי המקור שלהם שונים. שוני זה יכול לנבוע מעדות שונות או ממסורת שונה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חודש וחידוש - פרק ח'

צוות לב לדעת

שיעור זה מהווה פתיחה ללימוד הלכות טהרת המשפחה מתוך התבונות בקשר ביניהן לבין המתרחש בגופן של הנשים מידי חודש בחודשו
קרא עוד
ייצוא לוורד

גירושין - ספר כריתות - פרק י'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בשאלה כיצד מתרחש הליך הגירושין. נבחן שתי נקודות עיקריות בהליך: החשיבות של רצון הבעל בגט והצורך לכתוב את הרצון על דף ולא להשאיר אותו כאמירה בעל פה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

אורות אדומים בקשר

צוות לב לדעת

שיעור זה איננו שיעור מהמניין כיוון שהוא איננו מכיל מקורות ללימוד מתוך חוברת הלימודים אלא הוא מעין סדנא לזיהוי והיכרות עם אורות אדומים וסימנים מוקדמים בתוך קשר שעלול להיות מסוכן.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצוות האישה- פרק ח'

צוות לב לדעת

בשיעור זה נעסוק בשלוש המצוות שייכות לנשים באופן מיוחד: טהרת הנידה, הפרשת חלה והדלקת נר שבת (משנה שבת ב, ו). כמובן שגם גברים חייבים בהן, אולם לאישה יש קדימות ועניין מיוחד בקיומן. שלוש מצוות אלו קשורות באופן עמוק לבית היהודי, ולקשר בין האיש לאישה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חיבור קדוש - פרק ז'

צוות לב לדעת

שיעור זה פותח צוהר להבנת מערכת יחסי האישות כמעשה של קדושה והשראת שכינה בין בני הזוג
קרא עוד
ייצוא לוורד

מה זאת אהבה? פרק ו'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בשאלת אופיה של האהבה בין בני זוג. המושג "אהבה" הפך בעולם שלנו להיות מושג זול ושטחי. דרך לימוד ודיון נבקש בשיעור זה להשיב משהו מהעומק והעדינות למושג "אהבה".
קרא עוד
ייצוא לוורד

כיסוי ראש - טעמים פרק ט'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בשאלת הטעם של החיוב ללכת עם כיסוי ראש. נבחן קשת של הצעות שניתנו לשאלה זו ונדון גם בשאלה האם נכון לתור ולחפש אחרי טעם להלכה והאם הבנת הטעם יכולה להקל עלינו לקיים מצוות שקשות לנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קשיים בתקשורת - סדנא פרק ו'

צוות לב לדעת

שיעור זה הוא מעין סדנא לזיהוי הגורמים המובילים לקשיים בתקשורת שזהו השער המרכזי שגורם לאתגרים לא פשוטים בתוך חיי נישואים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קשיים בתקשורת - לימוד מדרש פרק ו'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בקשיים בתקשורת העלולים להתרחש בין בני זוג. העיסוק בנושא יעשה דרך לימוד מדרש הפותח את סוגיית הגורמים לקשיים בתקשורת ואת הדרך בה נכון להתמודד עם קשיים אלו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

תקשורת בין בני זוג- פרק ו'

נירית בנימיני

השיעור עוסק בקושי שיוצרים ההבדלים בין איש לאשה, בדיבור כאמצעי לגשר על פערים ובכלים בסיסיים לתקשורת טובה ולדיבור אמיתי ומחבר
קרא עוד
ייצוא לוורד

אהבה- פרק ו'

נירית בנימיני

מהי אהבה ? מה ההבדל בינה לבין תאווה ? איך מצמיחים אהבה אמיתית ?
קרא עוד
ייצוא לוורד

חדש באתר

מסעות למידה
יוצאים לדרך עם מסע למידה למורי מקצועות הקודש ומסע למורי מקצועות רבי המלל.

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן