תיכון
יסודי
גני ילדים

חומרי הוראה > תיכון > תושב"ע

אהבה- פרק ו'

נירית בנימיני

מהי אהבה ? מה ההבדל בינה לבין תאווה ? איך מצמיחים אהבה אמיתית ?
קרא עוד
ייצוא לוורד

אורות אדומים בקשר

צוות לב לדעת

שיעור זה איננו שיעור מהמניין כיוון שהוא איננו מכיל מקורות ללימוד מתוך חוברת הלימודים אלא הוא מעין סדנא לזיהוי והיכרות עם אורות אדומים וסימנים מוקדמים בתוך קשר שעלול להיות מסוכן.
קרא עוד
ייצוא לוורד

איסור לשון הרע ורכילות

צוות לב לדעת

בשיעור זה ננסה להבין את הגדרים של האיסורים הנוגעים לדיבור וננסה לבחון מה טמון באהבה הזו שלנו דווקא לדבר.. ננסה לחשוב וללמוד אילו עצות טובות יכולות לסייע לנו להישמר יותר ולדבר באופן נקי
קרא עוד
ייצוא לוורד

איסור ערלה ונטע רבעי

רננה מיכאלי

היחידה עוסקת באיסור ערלה ומצוות נטע רבעי, בדיני המצוות ומשמעותם. מלבד דיני המצוות הלכה למעשה (הן אלה הנוהגת בזמן שבית המקדש קיים, והן אלה הנוהגת בחורבנו) היחידה נוגעת ברבדים שונים: הסטורים ורוחניים. בשלב הראשון, הבנות ילמדו מה הוא איסור ערלה ומה היא מצוות נטע רבעי, כיצד נהגו בזמן שבית המקדש היה קיים וכיצד אנו נוהגים היום. בשיעור המתואר כאן, נתבונן בדברי הרמב"ן על המצווה, נעסוק בהם וננסה להפנימם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

אלישע בן אבויה

רעות ברוש

האם תמיד אפשר לתקן ? עיון בדמותו של אלישע בן אבויה
קרא עוד
ייצוא לוורד

אפלח ואוקיר ואכלכל - פרק ה'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בתוכן שטר הכתובה שעליו חותם החתן במעמד הנישואין
קרא עוד
ייצוא לוורד

בין אדם לחברו - הונאת דברים

צוות לב לדעת

בשיעור זה נעסוק בפגיעה באחר במימד הרוחני כמו במילים או בזמן.
קרא עוד
ייצוא לוורד

בין אדם לחברו - זכויות יוצרים

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבחן את מהותו של המושג "זכויות יוצרים" ואת האתגרים שהוא מציב לפתחנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

בין אדם לחברו - על הזהירות

צוות לב לדעת

בשיעור זה נעסוק במצוות מעקה ומתוך כך נפתח דיון כללי יותר בשאלה ממה עלינו להיזהר בחיים..
קרא עוד
ייצוא לוורד

בין אדם לחברו- לקנות מגנב

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבחן את ההשלכות המעשיות שנובעות מהאיסור לקנות סחורה מאדם גנב ונבחן את האתגרים ואת הערכים המוחבאים באיסור זה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

בן בבל שנשא אישה מארץ ישראל

צהלה סמט

פרשנות ועיבוד על פי שיטת קוביבי - ספרותראפיה.
לפתיחה

בעלי השמועה- חוברת לתלמיד

משה וינשטוק

חוברת לימוד העוסקת בדמויותיהם של כמה מהתנאים: רבי שמעון בן שטח, הלל הזקן, רבן יוחנן בן זכאי ורבי אליעזר בן הורקנוס. החוברת מכוונת ליצירת הכרות עם דמויותיהם של גדולי ישראל ולהביא למצב בו בעל השמועה כביכול עומד לפנינו.
לפתיחה

בעלי השמועה- מדריך למורה

משה וינשטוק

חוברת למורה המלווה את לימוד היחידה העוסקת בדמויותיהם של כמה מהתנאים: רבי שמעון בן שטח, הלל הזקן, רבן יוחנן בן זכאי ורבי אליעזר בן הורקנוס. החוברת מכוונת ליצירת הכרות עם דמויותיהם של גדולי ישראל ולהביא למצב בו בעל השמועה כביכול עומד לפנינו. בחוברת למורה הצעות לדרכי הוראה ולשאלות הפנמה
לפתיחה

ברכות הנישואין -פרק ד'

צוות לב לדעת

שיעור זה יבקש להעמיק במשמעות ובמבנה של שבע הברכות שתיקנו חז"ל ולבחון דרכן את האופנים בהם תפסו חז"ל את קשר הנישואין במובן האוניברסאלי כהמשך סיפור בריאת האדם ובמובן הלאומי כחלק מתהליך גאולה ובניין ירושלים
קרא עוד
ייצוא לוורד

בתו של רבי עקיבא

רעות ברוש

על מעלת הצדקה שמצילה אפילו ממות. עיון באגדה
קרא עוד
ייצוא לוורד

גאולת הארץ ומצוותיה

צוות החמ"ד

הרב שלמה גורן ראה בתקומת מדינת ישראל מימוש חזון הנביאים על שיבת עם ישראל לארצו.
העובדה שעם ישראל ריבון בארצו, מחייבת התמודדות עם שאלות הלכתיות. בשיעור זה נתוודע למשמעויות ההלכתיות הנובעות מתקומת מדינת ישראל.
לפתיחה

גדר של שושנים- פרק ח'

רחל ויצמן

על משמעותן של הלכות ההרחקות
קרא עוד
ייצוא לוורד

גוי של שבת, שבת א', משניות ז'-ח'.

חנה גודינגר, צוות לב לדעת.

המונח "גוי של שבת" הוא אחד המונחים השכיחים והמוכרים לכולנו. בכל שכונה ובכל ישוב, קיים מישהו : לפעמים בתפקיד מוגדר מראש שהוא הגוי של שבת השכונתי וממנו נראה שאפשר לבקש כמעט כל דבר שנתקענו איתו במהלך השבת.. בשיעור זה נבחן את הסוגיה הזו: הן על צדדיה ההלכתיים שלמען האמת מורכבים ממה שבדרך כלל נוטים לחשוב והן על צדדיה המחשבתיים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

גירושין - ספר כריתות - פרק י'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בשאלה כיצד מתרחש הליך הגירושין. נבחן שתי נקודות עיקריות בהליך: החשיבות של רצון הבעל בגט והצורך לכתוב את הרצון על דף ולא להשאיר אותו כאמירה בעל פה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

די מחסורו

יש"י גזונדהייט

עיון בדרישה של חכמים לתת לעני עד שיחזור למצבו הקודם. הלימוד בקבוצות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

האישה נקנית- פרק ד'

צוות לב לדעת

שיעור זה הינו שיעור העוסק בתת פרק "קידושין ונישואין" העוסק בתהליך יצירת הקשר המחייב בין האיש לאשה בהלכה היהודית. על משמעות מעשה הקניין בעת הקידושין
קרא עוד
ייצוא לוורד

הגדרת מלאכה - שבת ז', משנה ב'

חנה גודינגר, צוות לב לדעת.

המפגש עם המלאכות האסורות בשבת עשוי להציף (בוודאי בעולם המודרני והטכנולוגי שלנו) את השאלה מה מגדיר את המלאכות האסורות. במחשבה פשוטה נראה שאם השבת אמורה להיות יום של מנוחה, הרי שהפעולות שאמורות להיות אסורות בה, הן פעולות שדורשות טורח ומאמץ פיזי רב, ובכל זאת כפי שכולנו יודעים רבות מהמלאכות האסורות אינן כאלה בעולם המודרני שלנו. בשיעור זה נבחן את השאלה המטרידה הזו ונראה אילו פתחים ותובנות ביחס לשביתה היא מעניקה לנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הזוג מצידן

צהלה סמט

פרשנות ועיבוד על פי שיטת קוביבי - ספרותראפיה.
לפתיחה

הטבילה- פרק ח'

רחל ויצמן

על משמעות הטבילה וחוויתה
קרא עוד
ייצוא לוורד

היום אם בקולו תשמעו

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

מתי יבוא המשיח? שאלה זו עניינה גם את רבי יהושע בן לוי כשפגש את אליהו הנביא בפתח מערתו של רשב"י. לאחר שריב"ל נפגש עם המשיח בפתחה של רומא ושאל אותו את השאלה, קיבל תשובה מפתיעה - "היום". אבל המשיח לא הגיע באותו היום… מדוע? למה באמת התכוון המשיח? ומה עלינו לעשות על מנת להביאו? את התשובות נקבל מתוך לימוד המדרש.
קרא עוד
ייצוא לוורד

היחס אל הגוף - פרק ז'

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבקש לפתוח צהר אל השאלה מה היחס שלי אל הגוף שלי ומה היחס של ההלכה והעולם היהודי בכלל אל העובדה שבן אדם נולד עם נשמה, אך נשמה החיה בתוך עולם של גוף.
קרא עוד
ייצוא לוורד

היחס לחולים ובעלי מומים (ר' אלעזר והמכוער)

רעות ברוש

עבודה בקבוצות על חלקים מהסיפור והשוואתם אחד לשני.
קרא עוד
ייצוא לוורד

היחס ליצר- פרק ב'

אלי שיינפלד

מערך של 4 שיעורים מלווה לפרק יצר ויצירה שביחידת הבגרות
קרא עוד
ייצוא לוורד

היחס לכסף - חלק א

רעות ברוש

הצעת מקורות ולימוד לחמשת יחידות הלימוד בנושא היחס לכסף
קרא עוד
ייצוא לוורד

היחס לכסף - חלק ב

רעות ברוש

המשך מהשיעור הראשון
קרא עוד
ייצוא לוורד

היחס לעמי הארץ

אביגיל גרוס גלמן

התבוננות דרך מקורות הלכתיים על המעמדות השונים בתקופת חז"ל
קרא עוד
ייצוא לוורד

היחס לעמי הארץ - מצגת

אביגיל גרוס גלמן

מצגת של שו"תים העוסקת ביחס לעמי הארץ המשלימה את השיעור הקיים
לפתיחה

היחס לשונה - מדריך למורה

צוות לב לדעת, רעות ברוש

מדריך למורה ובו הסברים למקורות השונים בפרק "היחס לשונה" ביחידת אגדה וכן הצעות לנושאים לדיון בכיתה ולהרחבות
קרא עוד
ייצוא לוורד

הכוח לשנות - עבודת סיכום

רעות ברוש

עבודת סיכום ושיקוף של הפרק הראשון ביחידה
לפתיחה

הכוח לשנות -מדריך למורה

רעות ברוש

מדריך למורה ובו הסברים למקורות השונים בפרק "הכוח לשנות" ביחידת אגדה וכן הצעות לנושאים לדיון בכיתה ולהרחבות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלל ביום העצמאות

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבחן את השאלות ההלכתיות העולות בעקבות חידוש החגים של יום העצמאות ויום ירושלים, ומתוך כך נבחן את הפן הדתי והרוחני שאנחנו חווים, או אולי צריכים לחוות, בחגי אייר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלל הזקן, חלק א'.

רבקה ליבוביץ', צוות לב לדעת

שיעור ראשון בסדרה על דמותו של הלל הזקן. בשיעורים נלמד על דמותו המופלאה של הלל הזקן ונשים דגש על מידת הענווה שבלטה באישיותו. דרך קורות חייו, הדרכותיו ופועלו, ננסה ללמוד ממנו מהי ענווה אמיתית, ואיך אפשר ללכת בדרכיו.

קרא עוד
ייצוא לוורד

הלל הזקן, חלק ב'

רבקה ליבוביץ', צוות לב לדעת

בשיעור הקודם פגשנו את גדולתו של הלל ומסירות נפשו לתורה.
בשיעור זה נלמד מדרש המתאר כיצד התמנה לנשיא הסנהדרין. נפגוש את דרכו הייחודית של הלל המייצגת את המתח בין מסורת לחידוש. ונלמד ממנו ובעקבותיו כיצד ענווה היא היסוד לחדשנות, לגדולה ולהנהגה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלל הזקן, חלק ג'

רבקה ליבוביץ', צוות לב לדעת

פגשנו את דמותו של הלל, את מידותיו והנהגתו. ביחידה זו נכיר את תפיסת עולמו ביחס לעבודת ה'. תפיסה זו מהווה בסיס לפסיקותיו ההלכתיות ולדרך חייו. נכיר אותה דרך מספר מחלוקות בין בית הלל לבית שמאי. ההבדלים בין התפיסות יחדדו את הייחודיות של כל דרך ויובילו לבירור מקומה של כל אחת מהן. ביטוי לתפיסות העולם השונות נפגוש גם ביחידה הרביעית העוסקת ביחס לזולת.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלל הזקן, חלק ד' - היחס לזולת

רבקה ליבוביץ', צוות לב לדעת

שיעור זה הוא המשך ישיר לבירור תפיסת העולם הייחודית של הלל, הנלמדת דרך המחלוקת שלו עם שמאי. נפגוש ביטוי לתפיסות העולם השונות בשדה של היחס לזולת, ונכיר לעומק את הענווה של הלל הזקן שמהווה דוגמה לכל מנהיג ואדם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלל הזקן, חלק ד' - היחס לזולת (ב)

רבקה ליבוביץ', צוות לב לדעת

בהמשך לשיעור הקודם שעסק ביחס לזולת, נלמד שלושה מקרים המתארים גרים שהגיעו לשמאי ולהלל על מנת להתגייר. נעמיק בגישה הייחודית מלאת הענווה של הלל כלפי הגרים ובתפיסת העולם שמתבטאת ביחסו לכל אחד מהם. נשים לב להבדלי הגישות בין הלל ושמאי, ודרכם נגלה מה כוחה של מחלוקת שהיא לשם שמים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הלל על גג בית המדרש

הודיה הר שפי, צוות לב לדעת

מיהו הלל? נכיר את דמותו של הלל דרך עיון באגדה על הלל בבית המדרש.

קרא עוד
ייצוא לוורד

הנחיות למטלת ביצוע בנושא נטילת ידיים לסעודה

מירי ריבקין

הצעה להערכה חלופית בנושא נטילת ידיים לפני סעודה. באמצעות המטלה התלמידים יתוודעו לפרטי המצווה ולמשמעותה, ויביעו באמצעות יצירה את החוויה שלהם מהנלמד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

העוני

שרהלה מסינג

הפעלה ודיון בנושא העוני
קרא עוד
ייצוא לוורד

העילות לגירושין - פרק י'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בשאלה מה העילה שבגינה יכול זוג להתגרש. המבט דרכו נבחן את הסוגיה הזו יתמקד הן במקורות ובשיטות השונות הקיימות בחז"ל ביחס לשאלה זו והן במציאות המודרנית בה אחוזי הגירושין הגיעו לרמות גבוהות מאד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

הצדקה

רעות ברוש

האם הצדקה היא רק מעשה של חסד מתוך רחמים ? עיון במקורות שונים סביב שאלה זו.
לפתיחה

הצעות לעבודות יצירתיות לליווי הוראת יחידת תפילה כמפגש בתושב"ע

רעות ברוש

מגוון הצעות ומשימות הערכה, שמטרתן להפוך את לימוד נושא התפילה למשמעותי ומחובר לחייהם של התלמידים. ההצעות מופיעות לפי סדר הלימוד בחוברת.
לפתיחה

הקדמה ליחידה

רוני קינן

מטרת השיעור היא מפגש עם נושא התפילה כקשר עם הבורא, מתוך ההבנה כי אחד הטעמים המשמעותיים בתפילה הוא ההתחברות וההתקשרות לבורא. המפגש מתאים לבנות בתיכון.
קרא עוד
ייצוא לוורד

השבת

חנה גודינגר, צוות לב לדעת.

אחת לשבוע אנחנו נפגשים עם השבת: יום מיוחד במינו, המבקש ומזמין אותנו להתנתק ליממה מענייני השגרה והיום יום שלנו ולחוות עולם אחר, עולם שחז"ל מכנים אותו: "מעין עולם הבא". התיאור הרומנטי הזה, פעמים רבות נשאר משהו תיאורטי מאד עבור רבים מאיתנו והשבת נתפסת בעיקר כיום מלא באיסורים ובתביעות הלכתיות המקשות על חיינו.. בשיעור זה שיפתח את הלימוד במסכת שבת, נבקש להיפגש עם המימד האחר של השבת ולחשוב ולראות איך מכניסים אותו אל תוך חיינו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

השתלשלות התורה שבעל פה

צוות לב לדעת

במהלך שיעור זה ננסה לבנות את הסקרנות להכיר את התהליך של השתלשלות תורה שבעל פה, כמו גם את ההבנה מהו הציר ומה המשבצות החשובות בתהליך זה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

התחדשות- פרק ח'

רחל ויצמן

על ההתחדשות בחיים בכלל ובחיי האישה בפרט
קרא עוד
ייצוא לוורד

התמודדות עם החורבן לקראת הגאולה - חלק א'

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

חז"ל מציעים לנו שלוש דרכים להתמודדות עם מצב של חורבן הולך ומתמשך, כאשר המשותף לשלושתן הוא שכולן מסתכלות קדימה ומאמינות כי הגאולה בו תבוא יחד עם סימן מוחשי לכך.

קרא עוד
ייצוא לוורד

התמודדות עם החורבן לקראת הגאולה - חלק ב'

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

חז"ל מציגים לנו שתי נקודות מבט על תהליך הגאולה דרך שתי דמויות מיוחדות - רבי עקיבא ורבי חייא רבה - כאשר יש בהן מן המשותף אך גם מן ההבדל. בשיעור זה נתבונן לעומקן של האגדות ודרכן נבחן את הסתכלותנו על המציאות כיום.
קרא עוד
ייצוא לוורד

התמודדות עם יאוש ונפילות- פרק ב'

צוות לב לדעת

שיעור זה הינו שיעור סיכום לפרק "יצר ויצירה". בשיעור זה נעסוק גם ב'נפילות' ודרך להתמודד איתם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

וארשתיך לי לעולם -פרק ד'

צות לב לדעת

שיעור זה יעסוק במושג "אירוסין" ובמהותו של שלב זה כחלק מתהליך יצירת קשר בין בני זוג בהלכה
קרא עוד
ייצוא לוורד

זהירות בדרכים

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבחן את המקורות העתיקים, אלו המתייחסים לסוגיית רוצח ואת ההשלכות המעשיות שביקשו פוסקי דורנו להסיק מתוך סוגיה זו אל מציאות הכביש שאנחנו מכירים טוב כל כך מחיינו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

זהירות בדרכים

נחמה צברי

הצעה לקיום הערכה חלופית בנושא זהירות בדרכים על פי הספר מעגלי הלכה". מטלת הביצוע כוללת חלק עיוני, עבודת שטח והפקת תוצר יצירתי.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חובות האישה לבעלה- פרק ה'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בחובות שהגדירה ההלכה לאשה כלפי בעלה – אלו הממוניות ואלו המעשיות. נבקש לבחון את מהותן של החובות הללו ולהתמודד עם השאלות שהציור עולה מתוך מקורות ההלכה פותח כאשר מבקשים ליישם אותו במציאות של החיים המודרניים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חובות ההורים - מצוות חינוך - פרק יא'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק במצוות חינוך.מצוות חינוך מתחלקת למעשה לשני היבטים: זה המתייחס לקיום מצוות בדווקא וזה המבקש בכלל לחנך ולהרגיל את הילדים להתנהלות נכונה בחיים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חודש וחידוש - פרק ח'

צוות לב לדעת

שיעור זה מהווה פתיחה ללימוד הלכות טהרת המשפחה מתוך התבונות בקשר ביניהן לבין המתרחש בגופן של הנשים מידי חודש בחודשו
קרא עוד
ייצוא לוורד

חול המועד - איך שמחים?

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבקש לבחון את מצוות השמחה ולחשוב על ההשלכות שלה בעולם שלנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חול המועד - דבר האבד

צוות לב לדעת

חול המועד הוא דוגמא לכך שיש מקומות בהלכה שלצד האיסור העקרוני שתובע מאיתנו לא לעשות מלאכה בחול המועד, קיים היתר במקרים מסוימים על מנת למנוע הפסד כלכלי גדול. נתבונן בטוטאליות של עבודת ה' על כל המחירים שהיא דורשת מול ה'גמישות' שלה במקום שיש הפסד לאדם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חול המועד - ימים של גם וגם

צוות לב לדעת

שיעור זה עוסק במתח שבין 'חול' ובין 'קודש' הקיימים בימים של 'חול המועד' וביחס ביניהם בחיים בכלל.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חורבן וגאולה

רותי אלסטר, צוות לב לדעת

חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, נובעים מסיבות שונות. מהן הסיבות לחורבן? מה אנחנו יכולים ללמוד מהחורבן שיכול להוביל אותנו לגאולה?
קרא עוד
ייצוא לוורד

חיבור קדוש - פרק ז'

צוות לב לדעת

שיעור זה פותח צוהר להבנת מערכת יחסי האישות כמעשה של קדושה והשראת שכינה בין בני הזוג
קרא עוד
ייצוא לוורד

חתונה - בין פרטי ללאומי פרק ד'

צוות לב לדעת

שיעור זה עוסק בשאלת השייכות של זיכרון ירושלים למעמד החופה, או במילים אחרות: לקשר בין כריתת הברית האינטימית בין איש לאשה ספציפיים למילים הגדולות של גלות וגאולה המתייחסות לתהליכים שעובר עם ישראל בכלל.
קרא עוד
ייצוא לוורד

חתונה - שבירת הכוס פרק ד'

צוות לב לדעת

שיעור זה עוסק במשמעותה של שבירת הכוס במעמד החופה. המקורות שנלמד בשיעור אינם חלק מיחידת הלימוד לבגרות, אך יכולים מאד להעשיר את הדיון והלימוד סביב עניין זיכרון ירושלים בחופה. באוכלוסיה בה שבירת הכוס בחופה מהווה ביטוי להוכחת "גבריות" והיא מעשה המתקבל בתשואות ומחיאות כפיים, כדאי להקדיש שיעור לנושא.
קרא עוד
ייצוא לוורד

טעמי השמיטה

צוות לב לדעת

מצוות השמיטה מכילה טעמים והסברים מסוגים שונים. תובנה זו מזמינה אותנו לחשוב על הדיכוטומיה בה אנחנו מורגלים ועל המחירים והרווחים שבה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

יוסף משיתא ויקום איש צרורות

רעות ברוש

איך מתקנים מהמקום הנמוך ביותר ? עיון באגדה
קרא עוד
ייצוא לוורד

יחודה של השבת

חנה רובינשטיין, צוות לב לדעת

דרך דעותיהם של בית הלל ובית שמאי נעמוד על כך שלכל אירוע מיוחד, ולשבת בפרט, יש מאפיינים שונים שגורמים לו להיות מה שהוא.

קרא עוד
ייצוא לוורד

ייעוד התורה שבעל פה

צוות לב לדעת

שיעור זה הפותח את המערך העוסק במהות של התורה שבעל פה יבקש לגעת בשאלה הבסיסית שלעיתים צפה בתוכנו: מניין לנו שהתורה שבעל פה, זו המפותחת גם בידי בני אדם תלמידי חכמים גם היא מקור וביטוי לדבר הקב"ה אלינו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

יצר ויצירתיות פרק ב'

צוות לב לדעת

שיעור פותח לעיסוק ביצרים הקיימים באדם ובמגבלות ההלכתיות שההלכה מציבה על השימוש ביצר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

כבוד - שיעור פתיחה לפרק ו

עפרה ליפשיץ

העמקת ההבנה של מושג הכבוד, מתוך כך שזהו הבסיס הראשוני לכל קשר, ובוודאי קשר זוגי.
קרא עוד
ייצוא לוורד

כוונה ומעשה, שבת ב' משנה ה', י"ב משנה ב'

חנה גודינגר, צוות לב לדעת.

היחס בין כוונה למעשה היא אחת השאלות שכל עולם משפטי ופילוסופי נדרש לדון בו: כיצד אני בוחן את האחריות/האשמה/הזכות שיש לאדם במעשה מסוים – על פי מה שהוא התכוון לעשות או על פי מה שנגרם כתוצאה מהמעשה שעשה בסופו של דבר? גם ההלכה, כמו כל מערכת משפטית אחרת, נדרשת לשאלה זו, ובהלכות שבת היחסים הללו מקיפים מערכת שלמה של מושגים שבמסגרת שיעור זה נעסוק רק בשניים מתוכה: מלאכה שאיננה צריכה לגופה ופסיק רישא.
קרא עוד
ייצוא לוורד

כיבוד הורים - פרק יא'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בנושא הפותח את הפרק האחרון של חוברת הלימודים: מצוות כיבוד הורים. נעסוק ביכולת להתמודד ולהתגבר על הקשיים הקיימים בחובת כיבוד ההורים במיוחד בגיל ההתבגרות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

כיוונים בהוראת אגדה

אורי ליפשיץ

השלבים הנדרשים בלימוד אגדה
קרא עוד
ייצוא לוורד

כיסוי ראש - היכן צריך? פרק ט'

צוות לב לדעת

על כיסוי ראש במרחב הפרטי - עיון בהלכה מתוך אגדה
קרא עוד
ייצוא לוורד

כיסוי ראש - הלכה פרק ט'

צוות לב לדעת

שיעור זה הוא מעין הקדמה ללימוד הפרק של חובת כיסוי הראש לאשה נשואה. בשיעור זה נראה את הפסיקה ההלכתית בעניין זה ונטפח עם הבנות גם את הקושי וגם את הציפייה המלווים את קיום ההלכה הזו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

כיסוי ראש - טעמים פרק ט'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בשאלת הטעם של החיוב ללכת עם כיסוי ראש. נבחן קשת של הצעות שניתנו לשאלה זו ונדון גם בשאלה האם נכון לתור ולחפש אחרי טעם להלכה והאם הבנת הטעם יכולה להקל עלינו לקיים מצוות שקשות לנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

כיסוי ראש - מקור הדין פרק ט'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בשאלה מניין למדו חז"ל את חובת כיסוי הראש. נראה את הפסוקים בתורה מפרשת סוטה מהם נלמד הדין דאורייתא וננסה להבין את המשמעות של הלימוד עצמו ואת המשמעות לכך שחז"ל לומדים את ההלכה דווקא מפרשה קשה זו ונראה את הגמרא שמרחיבה את ההלכה גם מתוקף "דת יהודית".
קרא עוד
ייצוא לוורד

כיצד מתגלה ה' בעולם?

שרה מסינג

עיון בהתגלות ה' בסנה
קרא עוד
ייצוא לוורד

כריכה לספרון ביחידת אגדה

רעות ברוש

הבעת רעיון מרכזי ביחידה דרך יצירת דימוי חזותי. לעבודה זו יש להקדים דיון בכיתה אודות הדרך בה כריכה של ספר יכולה להביט את תמצית הסיפור ולעורר בקורא ציפיות לקריאתו.
לפתיחה

כשרות - הרחקות

צוות לב לדעת

שיעור זה נוגע בהתמודדות שלנו עם מערכת של הלכות שנועדו 'רק' להרחיק את האדם מן העבירה 'האמיתית', בכשרות בפרט ובעולם ההלכתי באופן כללי.
קרא עוד
ייצוא לוורד

כשרות - כשר לי ולא כשר לך?

צוות לב לדעת

הלכות כשרות הן דוגמא טובה למרחב הלכתי בו קיימות לא מעט מחלוקות בין שיטות פסיקה שונות. זו דוגמא טובה, כיוון שהיא מפגישה אותנו לא אחת בסיטואציות בחיי היום יום בהן המחלוקות האלו הופכות למשהו שאיננו מסתיים בוויכוח תיאורטי "על שולחן השבת" אלא נוגע בשאלה קונקרטית הקשורה לאפשרות לסעוד יחד בכלל באותו שולחן השבת.. בשיעור זה נבקש לגעת במתח העקרוני והרגשי שסוגיה זו עשויה לעורר בתוכנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

כשרות - מהדרין

צוות לב לדעת

בשיעור זה אנחנו מבקשים לפתוח את סוגיית המהדרין במובן הרחב יותר של המילה: הן בהקשר הדתי בחיינו והן בהקשרים נוספים. נשאל שאלות כמו: מה פירושו של הידור? איזו תודעה ואילו רצונות מתלווים לעשייה מהודרת? האם אנחנו מחפשים להדר או דווקא לא?
קרא עוד
ייצוא לוורד

כתיבת התורה שבעל פה

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבקש להבין את הסיבות שגרמו לרבי יהודה הנשיא להכריע על צעד חשוב זה ואת ההשלכות של צעד זה על החיים הדתיים שלנו כיום.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ל"ט אבות מלאכה, שבת ז' משנה ב'

חנה גודינגר, צוות לב לדעת.

המשנה המרכזית ביותר במסכת שבת בהקשר למלאכות שנאסרו עלינו בעשייה ביום השבת, נמצאת רק בפרק ז' של המשנה. משנה זו מונה את שלושים ותשע המלאכות שנאסרו לעשייה בשבת, וכמו שאנחנו יודעים מלאכות אלו הן רק האבות של רשימה גדולה בהרבה של מלאכות שנולדות מתוך אבות אלו ואסורות אף הן בעשייה. בשיעור זה נלמד את משנת המלאכות ונבין את המבנה שלה ואת האמירה שלה ביחס לשביתה ממלאכה שאנחנו מצווים עליה בשבת.
קרא עוד
ייצוא לוורד

למה התורה בעל פה?

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבקש לבחון ולהבין את הטעמים שניתנו לשאלה מדוע חלק שלם של התורה ניתן לעם ישראל דווקא בעל פה ולא בכתב.
קרא עוד
ייצוא לוורד

למה יש עניים בעולם

אביעד ספרוני

מצגת העוסקת ב'צורך' של העניים בעולם
לפתיחה

למי נועדה התפילה?

רעות ברוש

מתי צריך להתפלל ? עיון במספר מקורות חז"ל ואחרונים
קרא עוד
ייצוא לוורד

למען ידעו דורותיכם

הרב דוד עצמון, אסתר גוטמן

מדריך למורה ללימוד שאלות בהלכה שעלו במהלך השואה ובעקבותיה (משולב עם תקליטור שו"ת השואה)
בחוברת מגוון שו"תים מבוארים בצירוף הצעות למערכי שיעור סביבם.
לפתיחה

לשון הרע ורכילות לתועלת

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבחן את הגדרים ההלכתיים להיתר לדבר לשון הרע ורכילות כאשר המטרה הינה תיקון עולם ונבחן את ההשלכות שעשויות להיות להיתר זה על כל אחד מאיתנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מבוא לאגדה - מדריך למורה

רעות ברוש

מדריך למורה ובו הסברים למקורות השונים בפרק "מבוא לאגדה" ביחידת אגדה
קרא עוד
ייצוא לוורד

מבוא ללימוד אגדה

רעות ברוש

חשיבות לימוד האגדה והדרך הנכונה ללימודה
לפתיחה

מבוא למסכת יומא

שרהלה מסינג

מבוא ללימוד פרק ח במסכת יומא. פתיחה בדמיון מודרך.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מבוא לתורה שבעל פה

הודיה הר שפי, צוות לב לדעת.

בשיעור הקרוב נעסוק ביחס בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. דרך המקורות נתחקה אחר התפיסות השונות, ונראה את הדיוקים בהבנת יחס זה.
מסגרת הזמן של התוכן הינה שני שיעורים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מה זאת אהבה? פרק ו'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בשאלת אופיה של האהבה בין בני זוג. המושג "אהבה" הפך בעולם שלנו להיות מושג זול ושטחי. דרך לימוד ודיון נבקש בשיעור זה להשיב משהו מהעומק והעדינות למושג "אהבה".
קרא עוד
ייצוא לוורד

מה נכנס לפה?

צוות לב לדעת

שיעור זה נוגע ברגישות הרוחנית המתפתחת דרך הלכות כשרות הן לעצם היענות למצווה והן לנושא האכילה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מהות הקשר הזוגי- פרק ו'

צוות לב לדעת

שיעור זה הוא שיעור פתיחה לנושא הזוגיות. כדי להבין את מהות הקשר בין איש לאישה, נפנה אל פרקי הבריאה שאולי הסיפור המרכזי בהם הוא בריאת אדם וחווה, ובעצם- הקשר הזוגי הראשון בעולם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מול בורא עולם - בין אמונה לידיעה

שרה מסינג

מי שמצפה למצוא כאן הוכחות במאת האחוזים ליסודות האמונה – יתאכזב. אילו היה ניתן להוכיח את האמונה
הוכחה גמורה – לא הייתה זו קרויה 'אמונה' אלא 'ידיעה'.
לפתיחה

מול בורא עולם - הקדמה

שרה מסינג

הקב"ה- רחוק ונבדל וקרוב ונוכח - לימוד והתבוננות בעזרת דמיון מודרך
קרא עוד
ייצוא לוורד

מול בורא עולם - רבן גמליאל והגוי

שרה מסינג

היכן ה' נמצא, כיצד הוא מתגלה בעולם, את מי הוא מנסה ומה המשמעות של הניסיון, ושאלות של השקעה ומאמץ למול שכר.
לפתיחה

מות שני בניו של ר' מאיר

צהלה סמט

פרשנות ועיבוד על פי שיטת קוביבי - ספרותראפיה.
לפתיחה

מחלוקות - חלק א': מחלוקת לשם שמים

עפרה ליפשיץ, צוות לב לדעת.

בשיעור זה נעמיק את ההבנה שלנו במושג "מחלוקת לשם שמים". נאפיין את הרכיבים שדרכם נלמד כיצד נכון להתנהג בזמן מחלוקת. נתמקד בחשיבות של ההקשבה לאחר הנחוצה במחלוקת ולא רק בצורך להביע את עמדתי.

קרא עוד
ייצוא לוורד

מחלוקות - חלק ב': התועלת במחלוקת

עפרה לפשיץ, צוות לב לדעת

בשיעור זה נלמד על מחלוקת מפורסמת שסופה בקרע גדול הגורם למוות. ננסה להעמיק את ההבנה במה שגרם למחלוקת ובהמשך נציע אפשרויות שונות שהיו יכולות למנוע את סופה של המחלוקת.

קרא עוד
ייצוא לוורד

מחלוקות - חלק ג': תרבות המחלוקת

עפרה לפשיץ, צוות לב לדעת

בשיעור זה נעסוק בתוצאות הקשות של מחלוקת. נתבונן בחכמים שעושים הכל כדי למעט במחלוקות, אך כשאין ברירה- עליהם לנקוט בצעד קיצוני של נידוי כדי שלא ירבו מחלוקות העלולות לפצל את העם.

קרא עוד
ייצוא לוורד

מחלוקות - חלק ד': מחלוקת וסמכות ההכרעה

עפרה לפשיץ, צוות לב לדעת

בשיעור זה נעסוק במחלוקת שהמסר העולה ממנה לדורות הוא חשוב, והוא מיישב את הקושי הקיים בנידוי שנלמד בשיעור הקודם. נראה כיצד יש להישמע לבית הדין גם כשברור לנו שהם לא צודקים.

קרא עוד
ייצוא לוורד

מחלוקות - חלק ה': אחרי רבים להטות

עפרה לפשיץ, צוות לב לדעת

בשונה מהשיעור הקודם, בו ראינו את ר' יהושע מתרצה ומקבל את פסיקת בית הדין הגדול, למרות שהוא חולק עליהם, הפעם נבדוק מה קורה כאשר ר' אליעזר בטוח בצדקת דרכו והוא לא מוכן לקבל את דברי הרוב. בבסיס הסיפור עומדת השאלה - מי קובע בזמן מחלוקות? שמים או ארץ?

קרא עוד
ייצוא לוורד

מחלוקות בהלכה

צוות לב לדעת

בשיעור זה נפתח את השאלה הזו לדיון וללימוד וננסה להבין מה מקומה של המחלוקת בתוך התגלגלות התורה שבעל פה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מטלה לסיום לימוד הלכות בישול בשבת

אושרת יצחקוב

יצירת הזדהות/ חיבור עם חלק מתוך החומר שלמדנו- הבנתו לעומק מזויות ואופנים שונים, והצגתו בצורה מקורית.

מתן משוב אישי על ביצוע המטלה
קרא עוד
ייצוא לוורד

מטלה לסיכום נושא צדקה וחסד

עפרה ליפשיץ

מטלה יצירתית לסיכום לימוד אגדות חז"ל על הצדקה. יצירת קישור בין סיפור צדקה שהתרחש בימינו לבין החומר הנלמד והבעת הסיפור באופן יצירתי (כתבה בעיתון, ציור תמונות או כתיבת יומן)
קרא עוד
ייצוא לוורד

'מי רוצה להשתנות ?' - משחק לסיכום הפרק הכוח לשנות

שרהלה מסינג

משחק אינטראקטיבי בסגנון 'מי רוצה להיות מיליונר ?' לסיכום היחידה
לפתיחה

מיהו העני

אביעד ספרוני

שאלות על מספר מקורות בנושא העניות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מלאכת כותב, שבת י"ב, משניות ג'-ה'

חנה גודינגר, צוות לב לדעת.

המשנה מתארת את מלאכת כותב ומפרטת את האופנים המגדירים את הכתיבה כפעולה האסורה בשבת. בשיעור זה נבחן את היחס שלנו אל מלאכת הכתיבה באופן כללי ואת המבט שמלאכת כותב האסורה בשבת יכולה לתת לנו על פעולה שגרתית זו בחיי היום יום שלנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ממוזיקת רקע לכח חיים

חנה רובינשטיין, צוות לב לדעת

עלינו לזהות את התכונות החזקות בכל אדם כדי לעזור לו להגיע למקומות טובים יותר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מנהגי הבית פרק ו'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בשאלה כיצד יש לנהוג במקרה בו איש ואשה הנישאים זה לזה מגלים שמנהגי הבית שהיו נהוגים בכל אחד מבתי המקור שלהם שונים. שוני זה יכול לנבוע מעדות שונות או ממסורת שונה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מסכת ברכות פרק ד משנה ב

חגי כפיר

אנו נמצאים בפרק העוסק בתפילה ובעיקר בתפילת הלחש. משנה זו שונה מכל הפרק כי היא עוסקת בתפילה הנראית פרטית, של חכם אחד. תפילה זו שייכת לתפילות הנאמרות ברגעים מסוימים, כמו בכניסתו וביציאתו לעיר. מהברייתא בגמרא לומדים שתפילה זו היא חובה ולא רק סיפור על רבי נחוניא. ביחידה זו ננסה לעמוד על החשיבות של תפילה בחיים. תפילה שמחוברת לעשייה היומיומית שלנו שמתוכה האדם יכול להכניס את הקב"ה לחייו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מסע למידה- חכמים

הודיה הר שפי צוות לב לדעת


מצווה ט"ז: שלא לשבור עצם מן הפסח

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

מצוה זו עוסקת בעניין טכני לכאורה, איסור שבירת עצם מקרבן הפסח, אך טומנת בחובה יסודות גדולים בשמירת המצוות בכלל וביחס לזכרון יציאת מצרים בפרט. בשיעור זה נתוודע לשני עניינים עיקריים: המשמעות העמוקה שבמצווה הטכנית- להתנהג כבני מלכים אחת בשנה על מנת לקבע בתודעה את הרגע הנשגב של יציאת מצרים, והעניין השני והוא משמעות קיום המצוות בכלל - "אחרי הפעולות נמשכים הלבבות".
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצווה ל"ב - שלא לעשות מלאכה בשבת

צוות לב לדעת

בשיעור זה נעסוק במהותה של השביתה ממלאכה בשבת, בעקבות דבריו של בעל ספר החינוך בסעיף שורשי המצוה. בעקבות הלימוד נצפה בסרט, ונעסוק בכוחה של מצוות השבת לחזק את האמונה בה'.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצווה ס"ו: הלוואה לעני

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

בשיעור זה נתוודע למצוות ההלוואה, נראה את גודל מעלתה עד כדי שהיא עדיפה על מצוות צדקה ונבין מדוע עדיף לתרום לעמותות המסייעות בהתמודדות עם מצב כלכלי מאשר לתרום לעמותות המעבירות את הכסף ישר לעניים בבחינת "תן לו חכה ולא דגים".
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצווה ר"ל - שלא לאחר שכר שכיר

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

איסור הלנת שכר הוא איסור מפורש בתורה ולצערנו מצוי גם כיום בקרב מעסיקים ואף בקרב בני נוער מועסקים. מתי אי תשלום נחשב כהלנת שכר? נשווה בין דיני התורה לחוקי המדינה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצווה רכ"ח - שלא לעשוק

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

איסור "לא תעשוק את רעך" מוגדר כ"מידה רעה ביותר". בשיעור זה נגדיר את האיסור, נראה מה בינו ובין איסורים הדומים לו, נתוודע שוב לעיקרון - 'לפיכך הרבה להם תורה ומצוות' - ונעמיק במשמעות ריבוי האזהרות שהתורה נותנת לנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצווה תקכ"ט - שלא להשחית אילני מאכל

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

מצוה זו עניינה באיסור השחתת עצים בפרט והשחתת רכוש בכלל. בשיעור זה, נצא ללימוד מעמיק בעקבות המשפט 'כי האדם עץ השדה' ונראה כיצד בעל ספר החינוך הרחיב את משמעותו ההלכתית.

קרא עוד
ייצוא לוורד

מצוות האישה- פרק ח'

צוות לב לדעת

בשיעור זה נעסוק בשלוש המצוות שייכות לנשים באופן מיוחד: טהרת הנידה, הפרשת חלה והדלקת נר שבת (משנה שבת ב, ו). כמובן שגם גברים חייבים בהן, אולם לאישה יש קדימות ועניין מיוחד בקיומן. שלוש מצוות אלו קשורות באופן עמוק לבית היהודי, ולקשר בין האיש לאישה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצוות התשובה

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבחן ממה מורכב הליך התשובה וכיצד מציעים הפוסקים להתמודד עם האתגרים שהיא מעמידה בפנינו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצוות יישוב הארץ

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבחן את השאלות הקשורות ליישוב הארץ המתעוררות בעקבות העלייה לארץ והקמת המדינה, לצד חידוד הזכות הגדולה שיש לנו להיוולד ולחיות בתקופה כזו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות אהבת הגר

ערן בנימיני

ביחידה זו ננסה, לצד הלימוד התורני של המקורות העוסקים בנושא, גם לקרב את הדברים ללבנו, הן במובן של הזדהות עם הגר והבנת הקשים שהוא מתמודד עמם, והן במובן של התבוננות על הנדרש מאיתנו, כדי להקל על הגרים שסביבנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות מזוזה - שיעור ראשון

משה לוי

התבוננות במצוות מזוזה ובמשמעותה דרך הפעלה והפנמה
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות מזוזה - שיעור שני (הבית)

משה לוי

המשך לשיעור הראשון - על משמעות ה'בית' כמקום המזוזה דרך לימוד הפעלה והפנמה
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות מעקה

משה ויצמן

3 שיעורים סביב מצוות מעקה - מתי אנו עלולים לפול ? מתי עלינו לסמוך על השגחת ה' ומתי לשים מעקה ?
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות סיפור יציאת מצרים

רעות ברוש

2 שיעורים על משמעות סיפור יצי"מ כתשתית בעולם הרוחני ובכוחו של הסיפור
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות עונה - פרק ז'

צוות לב לדעת

השעור יתמקד בפרטים הבסיסיים של מצוות עונה כפי שעולה מתוך המקורות של החוברת, אך הנושא החינוכי שחשוב בעיקר שהבנות יצאו איתו משיעור זה הינו עצם ההכרה שיש יחס חיובי כשל מצווה ביחסי אישות בין איש לאשה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות קידוש ה'

מירי גניזי

3 שיעורים העוסקים - בהגדרת מצוות קידוש ה', בדילמות העולות בקיום מצווה זו ובמשמעותה לחיינו
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות קידוש שבת בדברים

שרית שוסהיים

3 שיעורים בנושא הקידוש - על משמעות המעבר בין הזמנים ועל הקדושה שבדיבור.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות תוכחה

חגי כפיר

נבין ונגדיר מהי הוכחה ראויה ומתי אין ראוי להוכיח, בנוסף לכך נחשוב מה אנו רוצים להשיג ע"י תוכחה ? (4 שיעורים)
קרא עוד
ייצוא לוורד

מצות תפילה

אורן לש

4 שיעורים העוסקים בתפילה - קשר לה', הבנת התפילה, כוונת הלב וההתחדשות בתפילה
קרא עוד
ייצוא לוורד

מקורות מידע תורניים

הרב שי ומירב שראל

היחידה שלפניכם מכוונת את התלמידים לאחת המיומנויות החשובות ביותר בדורנו, מיומנות איסוף המידע וארגונו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

מר עוקבא ואישתו

רעות ברוש

מפגש שם צורות שונות של עשיית חסד ומשמעותם
לפתיחה

מתוך תלקיט בספר החינוך -אהבת הגר

צוות תושב"ע אולפנת להב"ה

דוגמא למשימה מתוך תלקיט המלווה את הוראת יחידת ספר החינוך בתושב"ע. מטרת עבודה זו היא ללמוד על הקשיים עמם מתמודדים הגרים בימינו, ועל משמעות תהליך הגיור עבורם.
לפתיחה

מתי להינשא? פרק ג'

צוות לב לדעת

שיעור זה הינו שיעור פותח לפרק השלישי ביחידה העוסק בגיל הנישואין
קרא עוד
ייצוא לוורד

נושא ג': התפתחות מצוות תפילה -רמב"ם, הלכות תפילה, פרק א

צוות לב לדעת - חנה גודינגר

מצוות תפילה היא אחת המצוות המורכבות ביותר שיש לנו. היא מבקשת ליצור שיח, מפגש ועבודה שבלב אבל עושה זאת דרך מילים קבועות עם זמנים וחובות מדויקים. בשיעור זה נעמוד על המתח הזה, נבין את היסודות ההיסטוריים שלו ונבחן את היתרונות שנותנת תפילת הקבע לחיינו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

נושא ג': כנגד קודש הקודשים (ברכות פרק ד' משנה ה')

צוות לב לדעת, חנה גודינגר

כיוון התפילה וכוונת התפילה הם מונחים דומים ונמצאים גם כבסיס לדיון באותה משנה. בשיעור זה נבחן את היחס בין שתי הכוונות הללו ונעסוק באופן כללי בקושי של כוונת הלב בתפילה ובעיקר במציאות החיים המודרנית והעמוסה שלנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

נושא ג': סיכום לנושא התפילה

צוות לב לדעת, חנה גודינגר

תפילה היא אחת המצוות הקשות והמאתגרות שיש לכולנו. העיסוק בנושא התפילה דרך הלימוד ביחידת משנה, הפגיש אותנו עם מתחים ושאלות רבות שאנחנו כאנשים מתפללים חווים ופוגשים מידי יום דרך המפגש שלנו עם מצוות התפילה. שיעור זה מהווה הצעה לחזרה על חומר הלימודים מתוך נקודת מבט המחפשת את הרלוונטיות וההפנמה שיכולים להיות למוקדי הלימוד אותם פגשנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

נושא ג': קבע ותחנונים (ברכות פרק ד' משנה ד')

צוות לב לדעת, חנה גודינגר

רבי אליעזר אומר שמי שעושה את תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים. העמדת הקבע והתחנונים כשתי נקודות קיצון על פני ציר אחד, פותחת צוהר לשדה רחב יותר של התייחסות אל החיים מנקודת מבט של קבע ומנקודת מבט של תחנונים. בשיעור זה נבחן ונעמיק בשתי נקודות מבט אלו ונדון ביחסן אל התפילה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

נושא ג': שיעור פתיחה ברכות

צוות לב לדעת - חנה גודינגר

מסכת ברכות נמצאת בראש סדר זרעים, אך למעשה היא נמצאת בראש שישה סדרי משנה. בשיעור זה שיהווה פתיח לעיסוק בנושא תפילה וברכות ובמשניות המסכת, ננסה להעמיק במשמעות המיקום של המסכת בראש המשניות ובאמירה שיש בבחירה זו על משמעות התפילה והברכה בחיי עבודת ה' שלנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

נושא ג': תפילה בכניסה ויציאה (ברכות פרק ד' משנה ב')

צוות לב לדעת, חנה גודינגר

המשנה מתארת את נוהגו של רבי נחוניה בן הקנה שהיה מתפלל תמיד בכניסה וביציאה מבית המדרש. בשיעור זה נבחן את השאלה מה הם המקומות בהם אנחנו צריכים להתפלל לפני הכניסה אליהם וביציאה מהם. ובחזרה לתפילתו של התנא נחוניה: איזו שאלות עומק מעלה התפילה שכתב הוא, לחיינו שלנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

נושא ג': תפילה במקום סכנה (ברכות פרק ד' משנה ד')

צוות לב לדעת, חנה גודינגר

המשנה מזכירה תפילה קצרה שצריך האדם להתפלל כאשר הוא נמצא במקום של סכנה. הפלא בתפילה זו הוא בעצם היכולת של האדם להיות בתנועה של תפילה ברגע של חשש ובהלה. יתירה מזאת, ישנו פלא בנוסחים השונים שמציעות המשנה והתוספתא לתפילה זו: נוסחים שכולם מוציאים את האדם מהמצוקה האישית שבה הוא נתון כעת אל עבר תפילה על צרות עם ישראל בכלל. בשיעור זה נדון בנקודות אלו ונפתח את המשמעות שלהם לחיים שלנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

נושא ג': תפילות כנגד מי? (ברכות פרק ד' משנה א')

צוות לב לדעת - חנה גודינגר

מבנה התפילה שלנו כיום הוא שלוש תפילות ביום, אך כפי שמתאר הרמב"ם התפילה ביסודה היתה תפילה אישית ורק בשלב מאוחר יותר קיבלה את כל פרטי הדינים וההלכות שבה שקבעו את מספר התפילות ואת זמנן ביום. שיעור זה יבחן את השאלה כנגד מה נתקנו שלוש תפילות ביום ויחפש את המשמעויות השונות שהתשובה לשאלה זו פותחת.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סיכום לנושא העוני

שרהלה מסינג

מספר מילים תמציתיות על הקשר בין עני לאני
קרא עוד
ייצוא לוורד

סיכום נושא השבת

חנה גודינגר, צוות לב לדעת.

בשיעור זה נסכם את משניות שבת שלמדנו במהלך התקופה הארוכה. במהלך הסיכום נבקש להרוויח שלושה דברים: א. חזרה על החומר שכבר למדנו בצורה כוללת וגם נחמדה ויצירתית. ב. חזרה אל הרעיונות בהם פתחנו את הלימוד: שבת כיום מתנה ושבת כיום של חובות, מתוך מבט כללי על המשניות שבפרק ג. תוספת העמקה במושגי האסור-פטור ומותר המלווים את הפרק שלנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סיכום שלבי החתונה - פרק ד'

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבקש לסכם את כל הנקודות שפגשנו ולהציף את המשמעויות השונות שנידונו במהלך הלמידה
קרא עוד
ייצוא לוורד

סמכות חכמים

צוות לב לדעת

קבלת סמכות ומרות היא אחד מהקשיים הניצבים בפני כל אדם בתהליך ההתבגרות שלו ונראה שבעולם שלנו האתגר הזה הוא אף קשה ומורכב יותר. בשיעור זה נבקש דרך לימודו ודיון לחשוב על מקומה של הסמכות בתוך העולם הדתי וההלכתי שלנו ועל המקומות מהם היא יכולה לנבוע בתוכנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

סמכות חכמים 2

צוות לב לדעת

בשיעור זה ניגע בציווי לשמוע בקול החכם גם כשלדעתך הוא טועה "אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל..." , ועל העבודה הדרושה כדי לעמוד ביעד זה גם מבחינה הכרתית וגם מבחינת עבודת המידות
קרא עוד
ייצוא לוורד

עבודה ליחידת במעגלי ההלכה

צוות לב לדעת

עבודה ליחידת במעגלי ההלכה, בנושא הלכות כשרות או הלכות שבת. בעבודה שתי אפשרויות: יצירת "מדריך כשרות מאויר" או הכנת מוצר לשימוש משפחתי על הלכות שבת.
לפתיחה

עבודת העמקה ויצירה ביחידת אגדה

רעות ברוש

עבודת סיכום ליחידת אגדה ובה שאלות העמקה בהן באות לידי ביטוי מיומנויות בלימוד אגדה, וכן משימות יצירתיות המהוות עיבוד של הנלמד.
לפתיחה

על גבורת ההתמודדות- פרק ב'

אלי שיינפלד

מהי גבורה, היכן היא מתגלית ואיך היא מסוגלת להצמיח ?
קרא עוד
ייצוא לוורד

על העוני

רעות ברוש

עוני הוא לאו דווקא חסרון בכסף אלא קודם כל עמדה נפשית. עיון דרך אגדה ומקורות נוספים.
לפתיחה

על שלושה דברים העולם עומד. אבות א', משנה ב'

חופית פרץ

הצעה לקיום הערכה חלופית למשנה במסכת אבות. מטלת הביצוע כוללת חלק עיוני, עבודת שטח בה יתנסו התלמידים ולבסוף הגשת תוצר יצירתי המסכם את הנלמד.
קרא עוד
ייצוא לוורד

עמידה לפני מלך

מיכאל כהן, צוות לב לדעת

שיעור זה עוסק בכוונה הראויה בעמידה לקראת תפילה. עמידה לפני מלך מאפשרת תודעה של כוונה וריכוז בתפילה, משל לאדם העומד לפני מלך בשר ודם הירא מכבודו מעוצמתו של המלך ולא מאפשר לגירויים מהסביבה להפריע לו בעמידה זאת.
קרא עוד
ייצוא לוורד

פערים בין בני זוג

שמואל שפירא

נקודות לתשומת לב בנושא של הבדלים ופערים בין בני זוג- איזו עבודה של תיקון ובנייה אפשר לעשות דרך ההבדלים בין בני הזוג ולמה חשוב לשים לב?
קרא עוד
ייצוא לוורד

פרויקט הערכה חלופית בנושא גיור

שירה שדה

הצעה לקיום הערכה חלופית בנושא גיור, על ידי כתיבת מאמר מסכם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

צדקה וחסד - מדריך למורה

רעות ברוש

מדריך למורה ובו הסברים למקורות השונים בפרק "צדקה וחסד" ביחידת אגדה וכן הצעות לנושאים לדיון בכיתה ולהרחבות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין א, ז - חובות הורים וילדים במשפחה

נעמה פרנקל

בשיעור זה נלמד במשנה על שני נושאים מרכזיים: על האבחנה בין נשים לגברים בחובות הילד להוריו ובחובות ההורה לילדיו, כמו כן ניגע בהבדל בין נשים לגברים במצוות עשה ולא תעשה שתלויות בזמן ושאינן תלויות בזמן.
בשיעור זה ננסה לגעת דרך המשנה בסוגיות הרגישות והלא -תמיד מדוברות של חובות התלמידים מול ההורים בבית ועל הטוב שמגיע עם חובות אלו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קידושין א,ז - חיוב נשים במצוות

נעמה פרנקל

בשיעור זה נלמד במשנה על שני נושאים מרכזיים: הנושא הראשון מדבר על האבחנה בין נשים לגברים, בחובות הילד להורה ובחובות ההורה לילד.
כמו כן נעמיק בהבדל בין נשים לגברים במצוות עשה ולא תעשה שתלויות בזמן ושאינן תלויות בזמן וננסה לפתוח שיח על מקומן המיוחד של הנשים בעולם המצוות, על עבודת ה' הנשית ועל חשיבות הבית עבור התורה- שבשל חשיבותו פוטרת את הנשים מקיום חלק מהמצוות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קלקול ותיקון, שבת י"ג משנה ג'

חנה גודינגר, צוות לב לדעת.

המשנה במסכת שבת קובעת שעל מנת להתחייב במלאכות שבת, צריך לא רק לבצע את המלאכה האסורה, אלא גם לבצע אותה מתוך תודעה מתקנת. עקרון זה פותח מבחינה הלכתית את המושג "מלאכת מחשבת" שייחודי לענייני שבת ומבחינה מחשבתית את הרעיון של עשייה מתקנת בעולם. בשיעור זה נבקש להעמיק בשני עקרונות אלו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קמצא ובר קמצא

גדעון שרלו, צוות לב לדעת

הסיפור של קמצא ובר קמצא ידוע ומוכר לכולם עוד מגן הילדים. מה משמעותו עבור תלמידינו כנערים בוגרים? כיצד נסביר את התנהלותן של הדמויות השונות בסיפור ואת אחריותן לחורבן? התלמיד, הכיתה והמורה מוזמנים לחשיבה אמיתית על משמעותה של שנאת החינם, על תרבות השיח בחברה ועל טעויות ותיקונן.

קרא עוד
ייצוא לוורד

קניין תורה

הודיה הר שפי, צוות לב לדעת


קשיים בתקשורת - לימוד מדרש פרק ו'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בקשיים בתקשורת העלולים להתרחש בין בני זוג. העיסוק בנושא יעשה דרך לימוד מדרש הפותח את סוגיית הגורמים לקשיים בתקשורת ואת הדרך בה נכון להתמודד עם קשיים אלו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

קשיים בתקשורת - סדנא פרק ו'

צוות לב לדעת

שיעור זה הוא מעין סדנא לזיהוי הגורמים המובילים לקשיים בתקשורת שזהו השער המרכזי שגורם לאתגרים לא פשוטים בתוך חיי נישואים.
קרא עוד
ייצוא לוורד

ר' מאיר והאישה היורקת

צהלה סמט

פרשנות ועיבוד על פי שיטת קוביבי - ספרותראפיה.
לפתיחה

רב ותלמיד (א) - החיבור והעצמאות

רעות ברוש

על מערכות יחסים שונות של רב לתלמיד
לפתיחה

רבי זירא - חלק א

רעות ברוש

על דמותו ופועלו של ר' זירא. הצעה למערכי שיעור לשלשת חלקי הפרק.
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבי זירא - חלק ב

רעות ברוש

המשך השיעור הקודם
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבי חנינא בן דוסא ואשתו

רעות ברוש

עיון בסיפור ובהתמודדות השונה בין רבי חנינא ואשתו עם העוני.
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבי ינאי והאורח

רעות ברוש

לימוד האגדה ויצירה בעקבותיה
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבי מאיר ורבי זירא והבריונים שבשכונה

רעות ברוש

עיון והשוואה בין שני סיפורים העוסקים בהתמודדות עם 'בריונים' בשכונה
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבי עקיבא - ביקור חולים

רעות ברוש

משמעותו של ביקור חולים. השוואה בין מקורות שונים לסיפורו של ר' עקיבא.
לפתיחה

רבי עקיבא - הכח לשנות - שיעור פתיחה

שרה מסינג

מצורפות 2 כתבות על אנשים שעשו שינוי דרסטי בחייהם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבי תנחומא והגשמים

רעות ברוש

מה אפשר לעשות כשלא יורד גשם ? התבוננות במדרש על רבי תנחומא
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבן יוחנן בן זכאי

רעות ברוש

הצעה למספר מערכי שיעורים סביב דמותו ופועלו של ריב"ז
קרא עוד
ייצוא לוורד

רבן יוחנן בן זכאי- מדריך למורה

רעות ברוש

מדריך למורה ליחידה העוסקת בדמותו של רבן יוחנן בן זכאי.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שביתת כלים, שבת א' משניות ה'-ו'

חנה גודינגר, צוות לב לדעת.

הפסוקים בתורה המצווים על שביתת השבת מגדירים שמצווה זו חלה לא רק על האדם היהודי עצמו, אלא היא חלה גם על העבד והשפחה שיש לו שהם אינם יהודים ואפילו על הבהמה שיש לו שבוודאי איננה מחויבת במצוות. בית הלל ובית שמאי נחלקו ביניהם האם יש להכיל את המצווה וממילא את איסורי השבת גם על הכלים הדוממים ששייכים לאדם או שמא הפסוקים התכוונו לאסור את המלאכות רק למי שיש בהם נפש חיה ואילו הדומם איננו בסיפור. בשיעור זה נעסוק במחלוקת הלכתית זו ובשאלות העמוקות שהיא מציפה על אופיה של השבת ועל היחס שלנו אל הכלים הדוממים שברשותנו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שבת - גרמא וטכנולוגיה

צוות לב לדעת

בשיעור זה נעסוק במושג "גרמא" ומתוכו נגע באופן כללי בשאלה עד כמה היתרים הלכתיים צריכים לקחת בחשבון את ההשלכות שהם יוצרים לאופי השבת בכלל.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שבת - הכנות לשבת

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבחן את ההלכות העוסקות בהכנות שיש לעשות מבעוד יום ובמנגינה המזמינה העולה מהן.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שבת - מיחזי כמבשל

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבקש לדון ולהעמיק במושגים של 'מיחזי כמבשל' ו'משום מראית עין' ולבחון את האמירה המתחבאת בתוכם הדורשת מאיתנו להימנע מדברים מסוימים מסיבות 'חיצוניות - חברתיות'.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שבת - פתיחה: יום מנוחה

צוות לב לדעת

בשיעור זה נבחן את היחס בין שתי המנוחות הקיימות בשבת - 'המנוחה האנושית- חברתית' ו'המנוחה הקדושה' , וננסה למצוא בתוכנו מקום ואופנים מעשיים לנוח בשבת מנוחה שיש בה מזה ומזה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שבת, פרק א' משנה ז'

חנה רובינשטיין, צוות לב לדעת

באמצעות מחלוקת ב"ה וב"ש בפרק א משניות ז-ח, נבחן האם יש חשיבות לנראות של מה שאנחנו עושים.

קרא עוד
ייצוא לוורד

שידוכין - פרק ד'

צוות לב לדעת

שיעור זה שיעור זה הינו שיעור פותח לפרק הרביעי ביחידה בתהליך ההופך איש ואשה להיות זוג נשוי כדת משה וישראל. כמו כל עולם המצוות שלנו, גם הדרך להינשא עמוסה בפרטים ודיוקים הלכתיים, אך מאחורי כל אלו מתחבאת משמעות ועומק שהלכה יוצרת ומבטאת
קרא עוד
ייצוא לוורד

שיעור פתיחה - יצר ויצירה

הדס לוינשטרן

על משמעותו של הבית והתא המשפחתי כבסיס ללימוד היחידה
קרא עוד
ייצוא לוורד

שכינה ביניהם: קדושה בקשר הזוגי פרק ז'

צוות לב לדעת

שיעור זה יעסוק בהבנה שברית הנכרתת בין איש לאשה בעם ישראל מכילה מימד נוסף מזה המצוי בכל ברית נישואין של איש ואשה בעולם. בברית הנישואין נוכחים לא רק האיש והאשה אלא גם הקב"ה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שמואל הקטן

רעות ברוש

היחס למי שאינו נוהג כראוי. מהו ה'מחיר' שראוי לשלם על מניעת הלבנת פנים ? עיון בסיפור של שמואל הקטן
קרא עוד
ייצוא לוורד

שמיטה - מצוות הקהל

צוות לב לדעת

אחת המצוות האחרונות המופיעות בתורה היא מצוות הקהל. מצווה זו מצווה אותנו להתכנס כל בית ישראל אחת לשבע שנים בבית המקדש ולערוך טקס ברית עם הקב"ה שבמובנים רבים מזכיר ומשחזר את מעמד הר סיני. בשיעור זה נלמד את דיניה של מצוות הקהל וננסה לחשוב ולהרגיש מה מצווה זו יכולה להוסיף לחיים הדתיים שלנו כפרטים וכעם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שמיטה - פתרונות קנייה

צוות לב לדעת

בשיעור זה נכיר את הפתרונות השונים לקניה בשמיטה, ונציף את סימני השאלה העולים ביחס להכרעות ההלכתיות שלנו בהקשר זה שלפעמים אנחנו בעצמנו לא לגמרי מודעים אליהם.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שמיטה - קדושת שביעית

צוות לב לדעת

האתגר הזה: איך להאיר את המותר והקדוש בתוך שלל האסור והמצריך זהירות – הוא אתגר שמלווה אותנו בקשר לשנת השמיטה ובשדות נוספים בעולם עבודת ה' שלנו ובו נעסוק בשיעור זה.
קרא עוד
ייצוא לוורד

שמיטת כספים

צוות לב לדעת

בשיעור זה נלמד את העקרונות הבסיסיים של המצווה ואת הרגשות השונים שהיא עשויה להעלות, מתוך כך נגיע גם להכיר את הפרוזבול שתיקן הלל הזקן ונתעסק בשאלות על אופן ההתמודדות של ההלכה עם מציאות בה קיום ההלכה איננו מתרחש באופן פשוט.
קרא עוד
ייצוא לוורד

תורה היא וללמוד אני צריך - פרק ז'

צוות לב לדעת

נושא מורכב ועדין זה של יחסי אישות וקיום מצוות עונה מצריך תמיד חשיבה ארוכה ומעמיקה בגבולות הדיבור עליו, ועל אחת כמה וכמה נכון הדבר כאשר מדובר בהוראה וחינוך של בנות צעירות שהנושא יהיה רלוונטי לחייהן רק בעוד מספר שנים. ובכל זאת כפי שאמר רב כהנא: "תורה היא וללמוד אנחנו צריכים".
קרא עוד
ייצוא לוורד

תורה, מצוות ודרך ארץ - במעגלי המשנה

צוות לב לדעת

אנו פותחים את היום בברכות התורה, כשלברכה מוצמד לימוד תורה קצר, המשנה הראשונה במסכת פאה, על מנת שלא תהיה זו ברכה לבטלה. בשיעור זה ננסה להבין מהו העומק של אותה המשנה ומדוע דווקא היא נבחרה לפתוח לנו את הבוקר.
קרא עוד
ייצוא לוורד

תורה, מצוות ודרך ארץ - שיעור מסכם

צוות לב לדעת, חנה גודינגר

בשיעור זה נבחן ממבט על את המשניות שכלולות ביחידת הלימוד הראשונה: "תורה, מצוות ודרך ארץ". נבקש בעזרת השיעור לחזור על המשניות אותן למדנו ולבחון את היחסים שעולים ביניהן.
קרא עוד
ייצוא לוורד

תחילתו של רבי אליעזר בן הורקנוס

רעות ברוש

עיון בסיפור על תחילת לימודו של ר' אליעזר בן הורקנוס
קרא עוד
ייצוא לוורד

תחילתו של רבי עקיבא

רעות ברוש

המהפך בחייו של ר' עקיבא ומה זה יכול ללמד אותנו. עיון באגדה
קרא עוד
ייצוא לוורד

תפילה ארוכה ותפילה קצרה

מיכאל כהן, צוות לב לדעת

המקורות עוסקים בשאלה האם עדיפה תפילה ארוכה או תפילה קצרה. התלמוד ומפרשיו מסבירים מתי ובאיזה זמן עדיפה כל אחת מהאפשרויות.
קרא עוד
ייצוא לוורד

תפילה ארוכה ותפילה קצרה

רעות ברוש

האם יש משך זמן רצוי לתפילה ? במה זה תלוי ? עיון בתגובתו של ר' אליעזר לתלמידיו
קרא עוד
ייצוא לוורד

תפילה כמפגש

הרב שי ומירב שראל

מצד אחד התפילה מאוד טבעית עבור כל יהודי, עם זאת בני נוער רבים מתמודדים עם שאלות שמעסיקות אותם בנושא התפילה במהלך היחידה ינסו התלמידים ליישב שאלות אלו.
קרא עוד
ייצוא לוורד

תפילה כמפגש - הפנמה

רחלי ויינשטוק

תהליכי הפנמה לשיעור "מאין למדו שלוש תפילות"?
קרא עוד
ייצוא לוורד

תפילה לפני מלך

רעות ברוש

מהי העמידה הנפשית הנכונה בשעת התפילה ? עיון בשני סיפורים
קרא עוד
ייצוא לוורד

תפילת יחיד ותפילת ציבור

רעות ברוש

עיון במדרש המתאר דו שיח בין שתי דמויות, שכל אחת מהן מייצגת עמדה אחרת ביחס לתפילה במניין.
לפתיחה

תפילתו של מי מתקבלת?

רעות ברוש

עיון במספר סיפורי 'הורדת גשמים' בזכות תפילות - מהי הזכות העומדת למתפלל הנענה ?
לפתיחה

תפילתו של מי מתקבלת?

מיכאל כהן, צוות לב לדעת

מה הקשר בין אישיותו ומעשיו של האדם לקבלת התפילה לפני ה'? דרך העיון בסיפורי גשם בגמרא, ננסה ללמוד מהם הערכים והמעשים הרצויים בפני הקב"ה.

קרא עוד
ייצוא לוורד

תקנות לולב ויום הנף - ר"ה ד,ג

צחי כהן, צוות לב לדעת

שיעור העוסק בתקנות ריב"ז בבואם לשמר את הגעגוע למקדש יחד עם יצירת תשתית למרכז רוחני חדש. מתוך התבוננות זו נלמד על המקום של המקדש גם בחיינו כיום.
קרא עוד
ייצוא לוורד

תקשורת בין בני זוג- פרק ו'

נירית בנימיני

השיעור עוסק בקושי שיוצרים ההבדלים בין איש לאשה, בדיבור כאמצעי לגשר על פערים ובכלים בסיסיים לתקשורת טובה ולדיבור אמיתי ומחבר
קרא עוד
ייצוא לוורד

חדש באתר

משנכנס אדר
שיעורים לחודש אדר

מהבלוג שלנו

הרהורים על תפקידה של השמחה בבית הספר
לקראת המש... מש... משנכנס אדר – האם עודדנו את התלמידים ליצור , לשמוח או שעסקנו בעיקר בנתינת גבולות וכללים שאסור לעבור?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן